AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 09.09.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 02.08.2019.
Predlagač: Vlada
Nijedan akt nije pronađen.