Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 11 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka