Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 13 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Ivan Karić

Zeleni Srbije

Savez vojvođanskih Mađara

...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije