Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 7 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica