Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 11 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbiju
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Samostalni poslanici

...

Milan Petrić

Srpska narodna partija

Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka