Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 9 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine