Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 6 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Miloš Parandilović

Pokret obnove Kraljevine Srbije

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

MORAMO - ZAJEDNO