Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Reč ima ministar.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.

Nije tu.

Reč ima narodni poslanik Ana Karadžić.

Izvolite.

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Snežana Bogosavljević Bošković.

Izvolite.

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Izvolite.
Reč ima ministar Šarčević.
Pravo na repliku, narodni poslanik Jahja Fehratović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović.
Kolega, izvolite.
Reč ima ministar gospodin Šarčević. Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović.

Izvolite.

Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Šarčević. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Ljubiša Stojmirović.

Izvolite.

Izvolite, gospodine ministre.
Zahvaljujem.
Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.
Sa radom nastavljamo u 15 časova i pet minuta.
(Posle pauze)
Hvala.

(Nemanja Šarović: Replika.)

Nemate, kolega Šaroviću, pravo na repliku.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Izvolite, po Poslovniku.

Kolega Šaroviću, ako vi smatrate da je uvredljivo što je kolega Ljubiša Stojmirović rekao da može da vam odgovori, a onda počeo da govori o kolegi Sreti Periću, koji se nije javio za repliku, a pri tom je govorio i pohvalno kolegi Sreti Periću, ne vidim koji je vaš osnov za repliku.

( Nemanja Šarović: Očigledno niste slušali njegovo izlaganje.)

Samo je rekao da može šta da vam odgovori, ništa više i nastavio da priča o amandmanu koji se podneli…

(Nemanja Šarović: Jeste li čuli priču o kaubojcima i Indijancima?)

Kolega Šaroviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika ili ne?

Da li želite?

Izvolite.