Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Nikolić, izvolite.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Izvolite.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Izvolite.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Stojanoviću, izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, Dragan Šormaz.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Mirčiću, izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Despotoviću, izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Izvolite.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jojiću, izvolite.
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

Da li neko želi reč?

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite.