Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Đukanović

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka

Govori

Reklamiram povredu Poslovnika član 109. – opomena se izriče narodnom poslaniku ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze.
Gospodine predsedavajući, ja vas zaista moram da pohvalim što ste na neki način ukazali dotičnoj osobi koja se hvali periodom kada su ljudi izgubili u pritvoru pravo na advokata i to je zaista bio period gori nego u vreme Pinočea.
Morali ste da mu izreknete opomenu, jer je zaista uvredio sve one ljude, koji ne daj Bože ili silom prilika, imaju govornu manu, a takvih je mnogo u Srbiji.
Prema tome, morali ste da mu izreknete opomenu, a niste to uradili. Hvala.
Javljam se po amandmanu, sve bi ovo bilo, uvažena predsedavajuća, jako lepo, ali mi moramo da shvatimo, ako smo se opredelili da idemo ka EU, postoje određene oblasti gde morate jednostavno da imate ministarstvo i ne možete mešati, što bi narod rekao „babe i žabe“ pa sada stavljati u jedno te isto ministarstvo i sport i omladinu i kulturu i informisanje, ili kao što smo malopre čuli i saobraćaj i energetiku. Prosto to su neke oblasti koje su posebno izdvojene kao celina i zaista za njih moraju da postoje ministarstva i zato ovakvi amandmani nisu prihvatljivi. Hvala.
Hvala, uvažena predsedavajuća.
Znate, ovom temom volimo da se bavimo na jedan konkretan način, a ne demagoški. Dete kada nacrta konja na crtežu, ono će reći da je to konj, a suštinski svi znamo da naravno to nije. Tako ovde možemo napraviti stotine tela, udomiti partijske kadrove, a da suštinski tu nema nikakvog rezultata.
Postavlja se zaista adekvatno pitanje – kakav je rezultat svih tih tela? Mi iz godine u godinu slušamo kako je manje zastupljen pol, u ovom slučaju žene, stalno diskriminisan. To najčešće slušamo od nevladinog sektora koji podržava, recimo, amandman koji je ovde podnet. Onda se zaista postavlja pitanje šta je to telo radilo sve ove godine?
Mislim da smo prevazišli ovaj koncept kakav je bio do sada. Rodna ravnopravnost se ostvaruje isključivo u praksi na najbolji mogući način, a to demonstrira SNS. Na najodgovornijim funkcijama su nam žene – i guverner Narodne banke, i predsednik Skupštine, i sekretar Skupštine i potpredsednik Vlade. Bogu hvala, još jedan potpredsednik Vlade biće gospođa Joksimović. Imamo i ministre. Prema tome, na taj način se demonstrira u pravom smislu reči rodna ravnopravnost. Hvala vam.
Ovakav amandman je potpuno ne prihvatljiv iz mnogo razloga, i to zato što je suština i intencija zakonodavca bila da se ovde naglase, između ostalog, da će ovo ministarstvo biti zaduženo za rad, ali ključna reč je za zapošljavanje, a mogu da kažem i za boračka i socijalna pitanja. Ne možemo to mešati sa ministarstvom zdravlja, kao što je to neko ovde predložio. Mogu slobodno reći, nije čak ni sa tim evropskim standardima na koje se neko ovde poziva.
Nama je veoma važno da istaknemo da će se ubuduće država aktivno baviti zapošljavanjem, razvojem privrednog ambijenta, kako bi ljudi ovde mogli da pronađu posao.
Moram da istaknem da mi je veoma drago što se u ministarstvo vraća i naglašava ovo za boračka pitanja zato što imamo mnogo ljudi koji su zadužili, na neki način, našu otadžbinu i red je da budu spomenuti i da se o njima ova država brine. Hvala.
Vrlo kratko. Naravno da ne možemo imati razumevanja za ovakav amandman iz mnogo razloga, jer se opet mešaju babe i žabe. Ne možemo mešati sport, kulturu, informisanje.
Mi smo država koja bi tek trebalo jednog dana da postane članica EU. Do tada imamo mnogo zadataka koje moramo da uradimo. Između ostalog veoma važni zadaci su pred nama kao što su donošenje seta medijskih zakona. Potrebno nam je ministarstvo koje će se na najdirektniji način baviti tim setom medijskih zakona. Samim tim ovako nešto je neprihvatljivo i ne možemo da prihvatimo ovaj amandman. Hvala.
Hvala.
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo, pred nama je Predlog zakona koji kada se zaista uđe u suštinu jasno se vidi da mnogo toga čak pomalo i revolucionarnog nam donosi. Recimo, vraća se Ministarstvo državne i lokalne samouprave sa jasno naznačenim nadležnostima. Meni je to jako važno, pre svega zato što postoji jedna stavka veoma važna gde Ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu definiše radne odnose, odnosno ne definiše nego kontroliše radne odnose u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama.
Veoma važna stavka zato što smo do sada zaista imali posebno po lokalnim samoupravama pravi pravcati cirkus od zapošljavanja smo imali čisto partijsko zapošljavanje. Verujem da u ovom segmentu će se i te kako što šta popraviti i verujem da će same lokalne samouprave i te kako unaprediti s obzirom da sada imaju svoje sopstveno ministarstvo.
Mi smo ovde čuli neverovatne primedbe, recimo, po pitanju zaštite životne sredine. Zašto to sad nije posebno ministarstvo donekle možda mogu i da se složim, ali oni koji prigovaraju, pa nisu ga ni oni imali kao posebno ministarstvo, posebno u Vladi gospodina Cvetkovića, za koju inače da kažemo imala je 27 članova, odnosno 24 resora. Ova Vlada će imati 16 resora i čini mi se 17, ili 18 članova što je značajno manje, naravno.
U Vladi gospodina Cvetkovića, Ministarstvo za životnu sredinu je bilo ujedno zajedno sa prostornim planiranjem. Složićete se sigurno ima daleko manje veze u odnosu na Ministarstvo poljoprivrede gde će se sigurno daleko više raditi na zaštiti životne sredine, jer imate pojedine organe uprave unutar samog ministarstva koja se recimo već bave time.
To ministarstvo inače koje je predvodio dotični ministar koji se i pred sudom nalazi zbog svog delovanja, više se bavilo tim prostornim planiranjem, a životnom sredinom su se bavili isključivo na način kako da kroz razna ta sredstva za kampanje navodno ekološki finansiraju određene dnevne listove kako bi u predizbornim kampanjama, jer tako ti dnevni listovi njima najviše poklanjaju pažnju, i to je bila čitava zaštita životne sredine koju je tada sprovodila ta Vlada Mirka Cvetkovića.
Naravno, ovde imam sijaset još nekih veoma, veoma pozitivnih rešenja. Recimo, veoma je važno što se objedinjuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture, mislim da će se sada daleko više raditi na tome da naša putna infrastruktura se koliko toliko revitalizuje. Zaista je strašno proći pojedinim delovima Srbije.
Mi smo tolika sredstva dobijali za našu putni infrastrukturu nažalost ništa značajno nije napravljeno. Recimo, u toku ove kampanje sam često obilazio istočnu Srbiju posebno Negotin, gde imamo strahovit turistički potencijal, a vi nemate puteve da dođete do te opštine i apelovao bih na ministarstvo koje se bude formiralo i na resornog ministra koji to bude bio da obrati pažnju posebno na ta neka područja, jer znate ako smo imali do sada i nekakva ministarstva za regionalni razvoj suštinski ništa regionalno nismo razvijali, drago mi je što se tako čak i ukida i što se to racionalizuje i što će pojedina ministarstva između i ovako Ministarstvo saobraćaja dobiti određene ingerencije.
Takođe, izdvojio bih ovo što Ministarstvo finansija, što je naravno njegova nadležnost bila i ranije. Tiče se rada Poreske uprave i voleo bih da Ministarstvo finansija sprovede jednu zaista sveobuhvatnu reformu Poreske uprave zato što zaista smatram da je do sada veoma, veoma loše radila, jer mi smo živeli u jednom naopakom sistemu po kome su pojedini poreski obveznici mogli po 20 godina da ne plaćaju porez i da im niko naravno ništa ne prigovori i da naravno nikada ne budu kažnjeni, dok recimo nekom privredniku, ako naravno nije bio politički podoban čak za mesec dana ne plaćanja poreza su znali da zatvore ili radnju ili prodavnicu i na taj način možda da je uguše. Naravno da svako mora da plaća porez, ali smo ovde imali … povlašćenu kastu koja nije morala ni u jednoj varijanti da plaća porez, jer je bila prosto politički podobna i možda nekom plaćala. Zato apelujem na tu reformu Poreske uprave, to bi bilo jako važno.
Dobro je što će u Ministarstvu privrede biti uprava za brzi odgovor. Kome ćete se sada obraćati? Upravi za brzi odgovor unutar Ministarstva privrede.
Verujem da će samo Ministarstvo kroz svoju sistematizaciju utvrditi na jedan veoma dobar i kvalitetan način tu upravu i verujem da će ljudi dobijati dozvole, odnosno dobijati odgovore na koji način mogu da reše neki svoj problem, posebno, recimo, kod dobijanja dozvola u izgradnji, na jedan zaista daleko efikasniji način.
Što se tiče Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ovde postoji jedna nadležnost vezano za upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini.
Tu bih zaista zamolio budućeg resornog ministra da i te kako obrati pažnju na ovu oblast, zato što smo do sada imali jednu neverovatnu praksu. Radi se o tome da to državno zemljište, neretko su do njega dolazili tajkuni na razne načine. Zato što se to ostavljalo ili lokalnim samoupravama da raspodele kroz razne licitacije. Tu bi morao zakon da se, jednostavno, promeni zato što do sada su razni tzv. konzorcijumi ili posebno neki tajkunski poljoprivrednici dolazili do krupnog zemljišta na zaista prevaren način, a da recimo mali poljoprivrednik nije mogao nikako da dođe do nekog zemljišta. Verujem da bi se tu moglo dosta toga uraditi.
Ima ovde, naravno, još mnogo toga što bi moglo da se pohvali, ali ono na šta bi posebno akcenat stavio to je, recimo, Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo prosvete i nauke. O ovom drugom mi moramo da mnogo toga uradimo i zato ovde govorim šta bi možda trebalo da se uradi šta se nadam da će se uraditi, s obzirom da neko prigovara ovom zakonu da je ovo spisak lepih želja. Izvinjavam se, ali ovo je spisak koji definiše nadležnosti tih ministarstava. Nadam se da će oni u praksi to i te kako manifestovati.
Ako nam već ovde neko prigovara kako oni znaju kako su ministarstva funkcionisala, da će sada tu neko staviti svoje partijske kadrove, pa autoprojekcija je čudo. Možda je to neko od njih nekada radio, ali nama ne pada na pamet da tako nešto radimo, jer želimo da ova država konačno krene napred.
Apelujem na budućeg ministra prosvete da učini sve, čuli smo od gospođe Đerić, posebno vezano za fakultete. Imamo jednu degradaciju diploma. Voleo bih da se u tom segmentu i te kako uloži zato što je obrazovanje nešto što ovu državu može jedino da pokrene napred.
Što se tiče Ministarstva spoljnih poslova, složene su situacije u svetu. Moramo tu da imamo potpuno profesionalizovanu diplomatsku službu. Verujem da će novi ministar ili ko već bude bio zaista na tome i te kako raditi.
Na kraju, Ministarstvo kulture i informisanja. Ova država je dužna da donese set zakona vezanih za informisanje. Konačno da se zna ko su ovde vlasnici medija, a ne da imamo medije, pa posle nekoliko godina saznajemo da jedan tajkun i jedan predsednik partije, odnosno takođe možda možemo reći tajkun, imaju vlasništvo nad jednim medijem, a navodno se vodi neki drugi vlasnik. Verujem da će se tu uvesti red. Što se tiče kulture, zaista bih voleo da mogu da se ulože neka veća sredstva. Na žalost, neko je u ovoj državi potpuno potrošio sredstva koja je ova država imala. Mi smo danas pred praznom kasom. Valjalo bi je napuniti.
Pravo da vam kažem, ove godine se obeležava sto godina od velikog rata. Možda bi sve trebalo da nas bude stid što nemamo dovoljno sredstava da obeležimo to na dostojanstven način. Čitam, ne znam koliko je to istina, ali me recimo to kao pripadnika naroda koji je doživeo tada zaista veliku tragediju, bez trećine stanovništva smo ostali, da nemamo sredstva da završimo film o Gavrilu Principu, na primer. Voleo bih da kultura dobije veća sredstva.
Ovo što smo imali do sada, ovakvu degradaciju našeg budžeta, ovakvo devastiranje naše privrede sigurno je dovelo do toga da sredstva za kulturu su ovakva kakva jesu i plašim se da će u nekom narednom periodu verovatno ostati tako, ali nadamo se nekom daleko boljem budžetu za samu kulturu.
Završio bih sa izmenama Zakona o Vladi. Neko se ovde buni zašto neko traži savetnike. Znate, u životu je dobro pitati struku. Pametan pita, a takođe i piše, a onaj drugi neki pokušava da pamti.
Zaista se izvinjavam, ali velika je stvar imati za savetnika gospodina Guzenbauera, zato što ga je ministar spoljnih poslova Austrije takođe uzeo za svog savetnika. Izvinite, nama su potrebni dobri odnosi svuda. Nama su potrebni stručni ljudi. Nama je potreban takav jedan profesionalni sistem. Mnoge druge države koje su danas razvijenije nisu se stidele da uzmu takve savetnike. Naravno da ovo valja podržati, da predsednik Vlade, pre svega, ima tu mogućnost da angažuje dobre savetnike u mnogim poljima kako bi ova država mogla zaista da krene napred. Hvala.
U pitanju je replika, ako može, ako ne, povreda Poslovnika.
(Predsedavajući: Ne možete dobiti repliku, možete samo povredu Poslovnika.)
Povreda Poslovnika, član 104, zato što se gospodin Stefanović na neki način uvredljivo izrazio o ljudima iz kladionice, aludirajući naravno na mene. Moram da mu kažem, za razliku od njega, u životu sam vredno učio, završio Pravni fakultet, doktorsku disertaciju koju radim odnosi se na igre na sreću i to je jedna oblast koju on ne poznaje, zato što je njegova vlast, koju je predstavljao, uneredila je. Zato imamo danas neverovatno crno tržište, a možda on želi da to tako ostane. Ljudi, inače, koje su oni postavljali u preduzeću koje se zove Državna lutrija Srbije, doveli su to preduzeće do minusa, odnosno do 150 miliona dinara da budu u minusu.
Upravo zbog toga sam želeo da reagujem, da mu se izrekne opomena, jer nema pravo da vređa ničiju profesiju, niti ima pravo da vređa tako narodne poslanike. Hvala.
Izvinjavam se, uvaženi predsedavajući, morali ste da reagujete, grubo je povređen član 106. Poslovnika o radu Narodne skupštine, gde se kaže da za vreme govora narodnog poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.
Gospodin Šutanovac se krajnje neprimereno gospodinu Babiću obraćao, u stilu Bate Trlaje. To je zaista tako delovalo. Ja bih ga zaista zamolio, pre svega vas da ga opomenete, a sa druge strane da shvati da je ovo ipak Narodna skupština, a ne zvezdarska kaldrma gde je odrastao. Hvala vam.
Uvaženi predsedavajući, povređeni su članovi 104. i 107, dostojanstvo Skupštine i suviše lično obraćanje prema Maji Gojković, koje zaista po malo i obiluje govorom mržnje.
Pošto mi ovde imamo neverovatne stvari koje se iznose o izborima, pa neko kaže da je SNS dobila malo glasova, koliko li su onda oni dobili glasova po ovakvoj izlaznosti? Da li mogu sebe da pogledaju u oči kada nekome prigovaraju o nekakvom procentu, s obzirom da očigledno oni onda ne postoje u biračkom telu?
Ono što moram da kažem, možda se sve to dešavalo nekada u parlamentu, ali nikada niko iz SNS nije iz Bodruma glasao za guvernera NBS ili već kako, a to je radio potpredsednik DS. Očigledno se ovde neke stvari zaboravljaju, jer izgleda da predsednik DS, jedino što radi revnosno, prati Kristijana Golubovića. Hvala vam.
Uvaženi predsedavajući, reklamiram povredu člana 104. Red bi bio da obratite pažnju na to. Malopređašnji govornik se jako uvredljivo izražavao o gospođi Maji Gojković. Zaista bih želeo da ga opomenete, zato što je govorio o fizionomiji njenog lica i veoma uvredljivo se ophodio prema jednoj dami kao što je Maja Gojković.
Takođe, u više navrata je izneo, a to sad reklamiram povredu člana 107, uvredljivo, odnosno prekršio je odredbu vezano za dostojanstvo Narodne skupštine, nazvavši ovu skupštinu kozačkom. Samo ću vas podsetiti, u njihovo vreme u jednom momentu smo imali 300 poslanika u parlamentu, nismo znali više ni ko je poslanik koji je izabran a ko nije. Setite se 2003. godine. Zaista bih molio da opomenete, zato što je najmanje govorio o reklamiranju Poslovnika, a iskoristio je apsolutno svoju reklamaciju Poslovnika da bi replicirao, na šta nije imao pravo. Hvala.
Uvaženi predsedavajući, uvaženi poslanici, inače sam prvi put u životu narodni poslanik i ovde je zaista sve čast. Čast je ovde raditi u skupštinskom restoranu, čast je raditi u Službi za stenografe, čast je biti poslanik, a da ne pričam sesti za tu stolicu gde sedi prvi među jednakima, gde je predsednik parlamenta.
Ujedno sam i jedan od onih koji izražava žaljenje što će dosadašnji predsednik parlamenta otići sa te funkcije, ali izražavam i zadovoljstvo što će gospođa Gojković doći na to mesto. Zašto? Dugo godina je srpski parlament u javnosti prikazan kao nešto najgore u ovoj državi. Poslanici su prikazivani na najgori mogući način i javnost je o njima govorila sve najružnije. Uprkos tome, Nebojša Stefanović je zaista uspeo da ovaj parlament na neki način upristoji i da u javnosti stvori sliku o njemu, a to rezultati istraživanja pokazuju, jer se uvećao procenat poverenja građana prema parlamentu i pokazao je da zaista ovo može da bude veoma časno, veoma čestito i dobro telo, u koje građani mogu da imaju puno poverenja. Zato, zbog tog rezultata, a da ne pričamo o uštedama koje je učinio u ovom parlamentu kao predsednik Skupštine i o diplomatskoj aktivnosti koje je ovde imao, izražavam to žaljenje što možda više tu neće biti, ali verujem u gospođu Gojković zato što je ugledan pravnik i ima dugogodišnju praksu u parlamentu. Sećam se, dok je ovo bio parlament zajedničke države, kakve je replike imala svojevremeno, posebno sa crnogorskim poslanicima. Bilo je uživanje slušati je, a posebno na stručan način kako je obrazlagala apsolutno svaki zakon i kako je replicirala uvek u tom političkom dijalogu.
Krivo mi je što ovde poslanici opozicije u ovom momentu imaju verovatno neka preča posla. Malo ih je zaista na ovoj drugoj strani, nezainteresovani su. Ali, ono što je Nebojša Stefanović uspeo da pokaže, to je da poslanici vlasti mogu uvek da budu u parlamentu. Možete slobodno da pogledate sada salu. Poslanici vlasti su u Skupštini, pune su klupe, a na drugoj strani, što bi narod rekao, duva promaja. Zašto? Tako je bilo nekada kada je neko drugi ovde imao većinu. Tada je tadašnja vlast zaista imala prazne klupe i zato je bilo ogromno nepoverenje u javnosti u samu Skupštinu.
Maji Gojković, kao nekom ko će verovatno biti motivator, pre svega da se žene bave politikom, a mogu da kažem da u SNS imamo zaista izvanredne žene i na najodgovornijim funkcijama, od guvernera Narodne banke do, evo, sada predsednika parlamenta i sekretara Skupštine, zaista imamo sjajne žene i verujem da će one, a posebno gospođa Gojković sa tog mesta, jer imamo dve veoma jake muške figure, gospodina Nikolića i gospodina Vučića, neko kao treći ko je kontrolor svega toga je Maja Gojković, te verujem da će biti pravi motivator da se žene što više uključe i ja joj želim svu sreću ovog sveta. Naravno da ću punim srcem glasati za nju. Hvala vam.
Hvala, uvaženi predsedavajući.
Moram da kažem da ne verujem baš u iskrenost motiva podnosioca amandmana. Ovaj amandman bi trebalo da se odbije iz prostog razloga, biću slobodan da kažem da je ovo čist lobistički amandman. O čemu se zapravo radi? Ovde se želi ovim amandmanom da se postigne sledeće – da javna i državna preduzeća moraju da se obraćaju komori, onda po azbučnom redu da se izvršitelj određuje, a privatnim preduzećima da se omogući da sama biraju svog izvršitelja.
Zaista nemam ništa protiv što je pomoćnik ministra, u vreme dok je gospođa koja je podnela amandman, bio u njenom ministarstvu, što je danas jedan od najvećih izvršitelja i nemam ništa protiv što on ima jedan izvanredan posao sa jednom privatnom firmom danas u Beogradu, koja njemu samo daje mogućnost da radi izvršenja, ali ne možemo ovako da diskriminišemo javna i državna preduzeća u odnosu na privatni sektor, nego prema svima jednako i prema svima će naravno komora da odredi izvršitelja po azbučnom redu. Zato ne verujem u iskrenost i u same iskrene motive podnosioca, s tim pre što ceo Beograd zna koliko je ona sama bliska sa tim čovekom, u tom smislu što je on bio njen pomoćnik dok je ona bila ministar pravde. Hvala vam.
Hvala, uvaženi predsedavajući.
Moram da kažem da ne verujem baš u iskrenost motiva podnosioca amandmana. Ovaj amandman bi trebalo da se odbije iz prostog razloga, biću slobodan da kažem da je ovo čist lobistički amandman. O čemu se zapravo radi? Ovde se želi ovim amandmanom da se postigne sledeće – da javna i državna preduzeća moraju da se obraćaju komori, onda po azbučnom redu da se izvršitelj određuje, a privatnim preduzećima da se omogući da sama biraju svog izvršitelja.
Zaista nemam ništa protiv što je pomoćnik ministra, u vreme dok je gospođa koja je podnela amandman, bio u njenom ministarstvu, što je danas jedan od najvećih izvršitelja i nemam ništa protiv što on ima jedan izvanredan posao sa jednom privatnom firmom danas u Beogradu, koja njemu samo daje mogućnost da radi izvršenja, ali ne možemo ovako da diskriminišemo javna i državna preduzeća u odnosu na privatni sektor, nego prema svima jednako i prema svima će naravno komora da odredi izvršitelja po azbučnom redu. Zato ne verujem u iskrenost i u same iskrene motive podnosioca, s tim pre što ceo Beograd zna koliko je ona sama bliska sa tim čovekom, u tom smislu što je on bio njen pomoćnik dok je ona bila ministar pravde. Hvala vam.
Reklamiram povredu člana 27. a i 104. jer sam imao pravo na repliku. Potpuno sam bio pogrešno protumačen jer ja nisam uopšte govorio kada je čovek položio za izvršitelja, niti me je to interesovalo. Rekao sam da je ovo lobistički amandman iz sledećeg razloga, zato što baš ta kancelarija ima ekskluzivitet od jedne privatne kompanije koja samo njima daje mogućnost da obavljaju izvršenje. O tome je bilo reči.
Meni je drago da nam je dotična bivša ministarka rekla o kome se radi i samo zato kažem da je ovo lobistički jer želite sa ovakvim amandmanom da omogućite takvim kancelarijama da i dalje imaju tu vrstu ekskluziviteta. Hvala.
Reklamiram povredu člana 27. a i 104. jer sam imao pravo na repliku. Potpuno sam bio pogrešno protumačen jer ja nisam uopšte govorio kada je čovek položio za izvršitelja, niti me je to interesovalo. Rekao sam da je ovo lobistički amandman iz sledećeg razloga, zato što baš ta kancelarija ima ekskluzivitet od jedne privatne kompanije koja samo njima daje mogućnost da obavljaju izvršenje. O tome je bilo reči.
Meni je drago da nam je dotična bivša ministarka rekla o kome se radi i samo zato kažem da je ovo lobistički jer želite sa ovakvim amandmanom da omogućite takvim kancelarijama da i dalje imaju tu vrstu ekskluziviteta. Hvala.