Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Đorđe Milićević

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije

Govori

Zahvaljujem, kolega Bojiću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, gospodine Mirčiću.
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić, po amandmanu. Izvolite.
Zahvaljujem, profesore Atlagiću.

Po amandmanu reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović.

Izvolite.

Zahvaljujem, koleginice Petrović.

Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

Zahvaljujem koleginice Jovanović.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihajlović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana B. Petrović i Mira Petrović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović.

Izvolite.

Zahvaljujem, koleginice Petrović.
Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite, koleginice.
Zahvaljujem, koleginice.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.

Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite.

Zahvaljujem, kolega Ljubenoviću.
Po amandmanu, reč ima narodna poslanica, Olivera Pešić.
Izvolite, koleginice.
Zahvaljujem, koleginice Pešić.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik, Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
Zahvaljujem.

Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici doktor Milorad Mijatović i Nataša Mihajlović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima po amandmanu narodna poslanica Snežana B. Petrović.

Zahvaljujem, koleginice Petrović.

Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović.

Izvolite, koleginice.

Zahvaljujem, koleginice Petrović.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihajlović Vacić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman je podnelo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandman je podnelo narodni poslanik Marijan Rističević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.