Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Đorđe Milićević

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije

Govori

Zahvaljujem, gospodine Arsiću, zahvaljujem gospodine Šaroviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja moram da se složim u jednom delu diskusije i sa gospodinom Šormazom, ali i u jednom manjem delu i sa gospodinom Vukadinovićem…

(Narodni poslanik dobacuje.)

Pa i sa vama između ostalog, osim ovog poslednjeg.

Dakle, mislim da je pogrešno protumačen amandman i amandmani koji su podneti. Taj amandman ide upravo u pravcu jedinstva, a ne ponovnih podela u Srbiji na partizane i četnike. Ne treba opozicija, jedan deo opozicije, da brine o budućnosti koalicije, jer mi možda ne možemo da se složimo oko prošlosti, ali to danas u 2020. godini nije ni važno. Slažemo se oko onoga što je bitno danas, a to su programski ciljevi i načela Vlade Republike Srbije, politiku koju vodi predsednik Republike i koju uspešno realizujemo i čiji su rezultati vidljivi i prepoznatljivi. To je za nas u ovom trenutku najvažnije i treba da budemo usmereni da gledamo ka budućnosti. Rezultati onoga što smo postigli, pa neka građani ocene da li smo dobro radili ili nismo tog 26. aprila, da ne govorim ja previše o tome da se ne bi svelo da je ovo politički marketing kako je to neko ovde rekao.

Sad, u čemu se slažemo? Naši preci jesu imali zasluge i mi te zasluge želimo upravo da afirmišemo kroz amandmane koje smo podneli, koje je Vlada, koje sam ja lično podneo i koji je Vlada prihvatila. Mi od toga ne bežimo. Istoričari, slažem se, treba da sude o detaljima. Vreme će pokazati, vreme koje je pred nama, će pokazati ko je, a ko nije bio u pravu i ko kakvu ulogu je imao u prethodnom vremenskom periodu i ko kakvo mesto zaslužuje.

Dame i gospodo narodni poslanici, prošlost da hoćemo mi ne možemo da izbrišemo, ali iz prošlosti, milim, o prošlosti, iz prošlosti se ne živi. Iz prošlosti treba da afirmišemo ono što je bilo dobro, da izvlačimo pouke iz onoga što nije bilo dobro, ali da gledamo sadašnjost i budućnost. To je ono što čini ova vladajuća koalicija i nemojte da brinete o tome.

Isto tako, ta prošlost ne može da nam bude jedina sadašnjost i ne može da nam bude budućnost.

Ja sam taj koji ima 30 i kusur godina, koji je podneo ove amandmane, možete ih definisati kako god, ko je, kako je neko rekao, uneo reviziju i želi da unese reviziju istorije, što nije tačno, iako je ovo što sam učinio i principijelno i pravično i pravedno, jer smatramo da srpski narod zaslužuje istinu i to je ono o čemu smo razgovarali sa gospodinom ministrom, on može da potvrdi ako ja govorim nešto pogrešno, a ako je sve to tačno, onda sam ja ponosan na ove amandmane koje sam podneo i koje je Vlada prihvatila.

Nisu stavovi SPS politički marketing i nešto što mi želimo danas da afirmišemo neposredno pred parlamentarne izbore, oni su odavno poznati, i mi jesmo glasali protiv zakona o izjednačavanju četnika i partizana, ali taj zakon je usvojen. Mi smo glasali protiv njega. To je činjenica, to je fakat i mi to prihvatamo.

Ovaj zakon, gospodine ministre, ispravite me ako grešim, prvu intenciju ima da rešava pitanja boraca iz devedesetih godina, i mi to u potpunosti podržavamo i o tome smo razgovarali, a ne da otvara nova pitanja iz prošlosti. Mi smo razgovarali sa svim udruženjima boraca, nakon razgovora koji su imali sa vama, bili su i u poslaničkom klubu SPS i razgovarali su sa nama i predstavnici boračkih udruženja su rekli da su amandmani koje smo formulisali bolji i da preciznije definišu neke stvari u odnosu na prvobitan zakonski predlog. Ispravite me ako grešim. Svi smo mi isti, bez obzira na političke stavove koje imamo. Tako je rečeno u ovoj Narodnoj skupštinu pred jednu od sednica na kojoj smo raspravljali o zakonu koji je podnela uvažena koleginica Gordana Čomić. Mi smo glasali za taj zakon, bez obzira što dolazi iz redova opozicije, jer on jeste jedan iskorak, kada govorimo o izbornom zakonodavstvu.

Dozvolite, ako smo svi mi isti, onda i mi imamo legitimno pravo da podnesemo amandmane. Mi smo, i od toga ne bežimo, ponosni naslednici ideje koja je znala da krvari za jednakost i pravdu Srbije, ne osporavamo to pravo ni drugome, i mislim da smo stranka koja ima, bar kada je reč o korenima, jedno duboko utemeljenje u ideologiji i u korenima na političkoj sceni Srbije.

Znate, jedan moj prijatelj iz Crne Gore, veliki prijatelj, koji je poslanik u parlamentu Crne Gore, jednom prilikom je rekao, kada su bili pod pritiskom crnogorske Vlade, da ne kažem režima Mila Đukanovića, koji vodi jednu antisrpsku politiku, da postoje oni koji bi radije išli bez glave nego bez obraza i da kada nepravda postane zakon, onda mi treba i moramo da nađemo način da se protiv toga borimo. Ja ne vidim drugačiji način, osim rasprave u Skupštini i osim amandmana koji smo podneli.

Zašto razdvajati antifašističku borbu? Jedna je država, jedinstvena borba. Mislim da nam nove podele u društvu na partizane i četnike u 2020. godini apsolutno nisu potrebne i iz tog razloga i jesmo podneli ovakav amandman i ovakve amandmane. Šta je cilj ovih amandmana? Očuvanje oslobodilačke tradicije kao jedne. Jesmo li jedan narod ili nismo? Jesmo li jedna država ili nismo? Ljudi koji su se pokazali i dokazali kao antifašisti svakako zaslužuju sve ono što je definisano ovim zakonom. Ko će utvrditi to? To nećemo mi. To hoće i vreme, ali to hoće, gospodine ministre, i komisija koja je predviđena da se formira ovim zakonom, ispravite me ako grešim, a tu komisiju će činiti predstavnici svih boračkih udruženja.

Dakle, nećemo mi definisati ko to zaslužuje ili ne, ali mi ovim amandmanima stvaramo mogućnost da to budu partizani i pripadnici oni koji su se borili na strani partizana i pripadnici onih koji su se borili na strani Ravnogorskog pokreta, jer nisu svi partizani bili partizani, ali nisu ni svi četnici bili četnici, kao što ima i onih koji su učestvovali u antifašističkoj borbi, učitelj koji je branio đake, koji je ispalio metak na fašiste, a nije bio na strani ni četnika ni partizana, e pa izvinite, on zaslužuje da bude borac i da dobije privilegije koje su predviđene ovim zakonskim predlogom.

U smislu međunarodne politike mi smatramo da onako kako je prvobitno predviđeno, dolazi do jednog revizionizma i to jeste revizija istorije. Od istorije se ne može pobeći i mi od toga ne želimo da pobegnemo, ali ponavljam, ovim amandmanom nismo želeli da izazovemo podele, već da stavimo tačku na podele, a da vreme i ljudi koji treba to da čine, a vi ste definisali ko to čini ovim zakonskim predlogom, učine u periodu koji je pred nama.

Žao mi je što su ovi amandmani pogrešno protumačeni, jer cilj je bio drugačiji. Cilj je bio sprečiti podele i jedinstvo srpskog naroda. Zahvaljujem, predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman je podnela Vlada.
Odbor za finansije, republički budžeti i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatio je amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Radeta.
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Po amandmanu reč ima, narodni poslanik, Vladimir Đukanović. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Đukanoviću.
Koleginice Radeta, želite repliku na izlaganje kolege Đukanovića?
Izvolite.
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Izvolite.
Zahvaljujem kolega Đukanoviću.
Koleginice Radeta, pravo na repliku? Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Zahvaljujem.
Koleginica Radeta, replika. Izvolite.
Zahvaljujem.

Amandman kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b podneo je Zaštitnik građana.

Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.) Zahvaljujem.

Amandman kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b zajedno su podneli narodni poslanici Ljupka Mihajlovska, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima predlagač amandmana Ljupka Mihajlovska. Izvolite.
Zahvaljujem, koleginice.
Po amandmanu, reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SNS narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
Zahvaljujem, koleginice.
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite.
(Narodni poslanici Aleksandar Martinović i Vjerica Radeta dobacuju sa mesta.)
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Stojanoviću.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 32. amandman je podneo Zaštitnik građana.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljupka Mihajlovska, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman je podneo Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Despotoviću.

Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.