Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovo Ostojić glasao
usvojen

Nije prisustvovao