Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milorad Mijatović glasao

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

Nije glasao