Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ivana Dinić glasala

Ivana Dinić

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala