Pododbor za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Datum početka rada: 28.10.2020.

Zadatak Pododbora je da razmatra izveštaje o obavljenim revizijama korisnika javnih sredstava koje Državna revizorska institucija podnosi Narodnoj skupštini i priprema odgovarajuća dokumenta za potrebe Odbora u postupku kontrole primene republičkog budžeta u smislu zakonitosti, svrsishodnosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava.

Članovi odbora

Goran Kovačević
Srpska napredna stranka
Član

Milorad Mijatović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član

Dušan Bajatović
Socijalistička partija Srbije
Član

Zoltan Pek
Savez vojvođanskih Mađara
Član

Marina Raguš
Srpska napredna stranka
Član

Zoran Bojanić
Srpska napredna stranka
Član

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član

Vladimir Marinković
Srpska napredna stranka
Član

Poslednji put ažurirano: 09.12.2020, 15:16