Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

43. sednica Odbora za obrazovanje nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

22.01.2020.
Na sednici održanoj 22. januara, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije podneto je ukupno osam amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da svih osam amandmana odbije. Na Predlog zakona o žigovima podneto je ukupno 18 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da svih 18 amandmana odbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja podneto je ukupno 18 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili amandman na član 21. Predloga zakona koji je podneo dr Aleksandar Martinović, dok su ostali odbijeni. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju podneto je ukupno 11 amandmana, Vlada i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da sve amandmane odbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i vaspitanju, podneto je ukupno 12 amandmana, Vlada i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da sve amandmane odbije. Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin, Arpad Fremond, prof. dr Milan Knežević i prof. dr Žarko Obradović.

42. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

20.01.2020.
Na sednici održanoj 20. januara 2020. godine, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red 19. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Predstavnik predlagača ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić obrazložili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o žigovima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, koje je podnela Vlada. Nakon rasprave koja je usledila, Odbor je većinom glasova predložio Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge zakona u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Olena Papuga, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin, Arpad Fremond i prof. dr Žarko Obradović.

41. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

06.11.2019.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je, na sednici od 6. novembra, doneo odluku o organizovanju javnog slušanja na temu „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina“. Predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić podsetio je članove Odbora da je inicijativu za održavanje ovog javnog slušanja još 2017. godine podnela narodna poslanica Olena Papuga, kao i da je obnovljena tokom leta i da je sada potrebno doneti formalnu odluku o njegovom održavanju. Odbor je odlučio da se javno slušanje održi 22. novembra 2019. godine, u maloj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 14 časova i da se, pored narodnih poslanika, na javno slušanje pozovu predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ministarstva nadležnog za pitanje obrazovanja, načelnici školskih uprava, posebno oni iz sredina u kojima ima najviše nacionalnih manjina, kao i predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta i Zavoda za udžbenike. Sednici je predsedavao dr Muamer Zukorlić, predsednik Odbora, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Ljupka Mihajlovska, Milena Bićanin, prof. dr Zoran Dragišić, prof. dr Milan Knežević, Miletić Mihajlović, Fatmir Hasani, prof. dr Marko Atlagić, Đorđe Kosanić i Nikola Savić.

40. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

27.09.2019.
Na sednici održanoj 27. septembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu – razdeo 26 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i razdeo 31 Ministarstvo omladine i sporta. Predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva omladine i sporta obrazložili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, istakavši da su ukupni prihodi uvećani za 3,7 odsto, odnosno, za 46,4 milijarde dinara, a da je rashodna strana ostvarila određeni fiskalni prostor, koji je iskorišćen za povećanje plata kao i za kapitalne i infrastrukturne projekate. U okviru razdela 26 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uvećane su plate prosvetnim radnicimi za 9 odsto, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Odbor je većinom glasova predložio Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu – razdeo 26 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i razdeo 31 Ministarstvo omladine i sporta. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Nikola Savić, Nada Lazić, Milena Bićanin, Bogdan Obradović, Arpad Fremond, Andrijana Avramov, Jovica Jevtić, prof. dr Milan Knežević i prof. dr Žarko Obradović.

39. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

19.09.2019.
Na sednici održanoj 19. septembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju podneto je ukupno šest amandmana, Vlada i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da svih šest amandmana odbije. Sednici je prisustvovao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i pomoćnik ministra Bojan Tubić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Olena Papuga, doc. dr Mihailo Jokić, Nataša St. Jovanović, Dubravko Bojić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Andrijana Avramov, prof. dr Milan Knežević i dr Predrag Jelenković.

37. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

17.09.2019.
Na sednici održanoj 17. septembra razmotren je, u načelu, Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada. Predlog zakona članovima Odbora obrazložio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nataša St. Jovanović, Đorđe Kosanić, doc. dr Mihailo Jokić, prof. dr Ljubiša Stojmirovović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Andrija Avramov, Arpad Fremond, prof. dr Milan Knežević, prof. dr Žarko Obradović i dr Predrag Jelenković.

36. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

09.09.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 9. septembra, članovi Odbora razmatrali su u načelu, Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. Predloge zakona obrazložio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju je, kako je istakao Šarčević, model realizacije nastave na studijskim programima u visokom obrazovanju u kome se kroz aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i rad kod poslodavca stiču, usavršavaju i izgrađuju veštine, sposobnosti u skladu sa studijskim programom. Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, takođe je obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, istakavši da se ovim zakonom uređuju minimalni uslovi osposobljavanja u Republici Srbiji za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijaliste, doktora dentalne medicine itd, kao i priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u Srbiji. Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja EU donese pomenuti zakon, koji će imati odloženo dejstvo, odnosno primenjivaće se od momenta pristupanja EU, naveo je ministar. Nakon konstruktivne debate, koja je usledila, članovi Odbora su jednoglasno usvojili sve predloge zakona dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Nataša Jovanović, Olena Papuga, doc. dr Mihailo Jokić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić, Miletić Mihajlović, Andrijana Avramov, Arpad Fremond i prof. dr Žarko Obradović.

38. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

09.09.2019.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je, na sednici od 12. septembra, u pojedinostima, predloge zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, o izmenama i dopunama Zakona o patentima, o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima i o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. Na Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju podneto je ukupno 17 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana, i to na članove 1. i 20. Predloga zakona. Narodni poslanici podneli su 23 amandmana na Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima narodni poslanici podneli su 13 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 82 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima Vlada i Odbor prihvatili su sedam amandmana, i to na članove 5, 20, 23, 43, 45, 47. i 64. Predloga zakona. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda podneto je 11 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Sednici je predsedavao prof. dr Ljubiša Stojmirović, zamenik predsednika Odbora, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marko Parezanović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Žarko Obradović, Nataša St. Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Fatmir Hasani, Andrijana Avramov, dr Predrag Jelenković i Miletić Mihajlović.

35. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

28.06.2019.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 28. juna, razmotren je u pojedinostima Predlog zakona o nauci i istraživanjima. Narodni poslanici podneli su 49 amandmana na Predloženi zakon, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili šest. Odbor je na Predlog zakona podneo i dva svoja amandmana, na članove 5. i 37, koje je na ovoj sednici Odbora prihvatio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Nataša St. Jovanović, Đorđe Kosanić, dr Vladimir Orlić, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Zoran Dragišić, prof. dr Milan Knežević, prof. dr Žarko Obradović i dr Predrag Jelenković.

34. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

25.06.2019.
Na sednici održanoj 25. juna, članovi Odbora razmotrili su i jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o nauci i istraživanjima, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Danica Bukvić, Nataša St. Jovanović, dr Vladimir Orlić, prof. dr Ljubiša Stojmirović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Milan Knežević, prof. dr Žarko Obradović i dr Predrag Jelenković.

33. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

12.06.2019.
Na sednici, održanoj 12. juna, članovi Odbora razmotrili su predlog za organizovanje javnog slušanja o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima, koji je podneo predsednik Odbora Muamer Zukorlić. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog, a za održavanje javnog slušanja na Predlog zakona o nauci i istraživanjima određen je ponedeljak, 17. jun 2019. godine, sa početkom u 14.30 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine. Pod tačkom razno, članovi Odbora prihvatili su predlog poslanice Olene Papuge da se od septembra pripremi predlog za javno slušanje na temu: obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Ljubinko Rakonjac, Fatmir Hasani, Đorđe Kosanić, Olena Papuga, Nataša Jovanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin, Andrijana Avramov i prof. dr Milan Knežević.

32. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

13.02.2019.
Na sednici, održanoj 13. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju podneto je devet amandmana, od kojih su Vlada i članovi Odbora prihvatili jedan, a Odbor je na Predlog zakona podneo i jedan svoj amandman. Na sednici je razmotren i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je 26 amandmana, a Vlada i članovi Odbora prihvatili su dva amandmana. Pod trećom tačkom dnevnog reda, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je 25 amandmana, a Odbor i Vlada prihvatili su jedan amandman. Odbor je razmotrio u pojedinostima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, koji je podnela Vlada, na koji je podneto 14 amandmana, a prihvaćeno tri. Sednici je predsedavao, zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Bogdan Obradović, dr Ljubinko Rakonjac, Fatmir Hasani, Nataša Jovanović, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i prof. dr Milan Knežević. Sednici je prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, sa saradnicima.

31. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

11.02.2019.
Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 11. februara, razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, koje je podnela Vlada. Predložene zakone obrazložili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Vladimir Popović i dr Saša Lazović, a članovi Odbora jednoglasno su ih usvojili. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Milan Knežević, dr Vladimir Orlić, Nataša St. Jovanović, prof. dr Žarko Obradović, Fatmir Hasani, mr Đorđe Kosanić i Predrag Jelenković.

30. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

03.12.2018.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je, na sednici održanoj 3. decembra, razmotrio u pojedinostima Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Narodni poslanici podneli su 15 amandmana na Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od šest amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Danica Bukvić, Fatmir Hasani, Nataša Jovanović, dr Vladimir Orlić, Dubravko Bojić, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i prof. dr Milan Knežević.

29. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.11.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 26. novembra, članovi su razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Republike Srbije da ovlasti delegaciju Republike Srbije da prihvati da se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, privremeno primenjuje do njegovog stupanja na snagu. Predlog odluke članovima Odbora obrazložio je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prepoznajući obostrani interes za jačanje kulturnih veza između Srbije i Francuske i uvažavajući značaj delovanja Francuske škole u Beogradu, koja prima učenike francuskog, srpskog ili državljana treće zemlje, koji žele da prate nastavu na francuskom jeziku po zvaničnim programima francuskog ministarstva zaduženog za nacionalno obrazovanje, bitno je da ova škola bude u sistemu obrazovanja Republike Srbije. Predlog odluke, na sednici Odbora, od strane članova, usvojen je jednoglasno. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ministar je o predlozima zakona rekao da je potreba za dopunama zakona proistekla iz brze digitalizacije sistema koja je uvedena u obrazovanje, a da se u narednoj godini očekuje jedinstveni informacioni sistem u prosveti, koji za cilj ima podršku celokupnom sistemu organizovanja, razvoja, praćenja i finansiranja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Na sednici, članovi Odbora su razmotrili i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Cilj ovog predloga zakona jeste jedinstven i efikasan sistem pružanja materijalne podrške učenicima i studentima, u zavisnosti od postignutog uspeha i socijalno-ekonomskog statusa porodice učenika, odnosno studenata, radi stvaranja uslova za dostupnije, efikasnije i kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje, kao i posebno podizanje kvaliteta u oblasti ostvarivanja prava na studentske stipendije, rečeno je na sednici. Nakon diskusije članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je obrazložio državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović. Osnivanje Fonda ima za cilj obezbeđivanje uslova za razvoj naučnoistraživačkih i razvojnih aktivnosti, neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju. Uspostavljanjem Fonda definiše se prostor u kome će se kroz delovanje omogućiti efikasnija podrška razvoju naučnih istraživanja, a institucionalnim finansiranjem biće obezbeđena stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača. Nakon obrazloženja članovi Odbora prihvatili su ovaj predlog zakona. Na sednici Odbora, članovi su prihvatili i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Olena Papuga, dr Vladimir Orlić, dr Aleksandra Jerkov, Fatmir Hasani, dr Ljubinko Rakonjac, Đorđe Kosanić, Nataša Jovanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Dubravko Bojić, Miletić Mihajlović, prof. dr Marko Atlagić, Milena Bićanin i Marko Parezanović

28. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

25.09.2018.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je, na sednici od 25. septembra, predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ukupno je podneto 37 amandmana. Na predlog narodne poslanice Ljibuške Lakatoš, članovi Odbora prihvatili su amandman na član 10. Predloga zakona, koji su podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek, a koji je prihvatio i predstavnik predlagača, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Vlada i Odbor nisu prihvatili preostalih 36 amandmana podnetih na Predlog zakona, dok je Odbor podneo jedan svoj amandman, i to na član 8. Predloga zakona, koji je predstavnik predlagača takođe prihvatio. Na Predlog zakona o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje narodni poslanici podneli su 20 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana. Sednici je predsedavao dr Muamer Zukorlić, predsednik Odbora, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marko Parezanović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Žarko Obradović, Nataša St. Jovanović, Ljibuška Lakatoš, Milena Bićanin, doc. dr Mihailo Jokić, Ratko Jankov, Olena Papuga, Fatmir Hasani i dr Aleksandra Jerkov.