Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

57. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.03.2018.
Na sednici održanoj 5. marta 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola. Odbor je zaključio da je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Jelena Kovačević Žarić, Krsto Janjušević, Milena Ćorilić, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Aleksandra Majkić, Bajro Gegić, Petar Petrović, Vesna Vukajlović Nikolić, Vesna Marković i Gordana Čomić.

56. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.12.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 11. decembra, razmotrili amandmane na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, amandmane na Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i amandmane na Predlog zakona o zaposlenim u javnim službama. Odbor je ocenio da su dva amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja su podneta na član 1. i član 5. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da su tri amandmana, koje je na član 2. stav 3, član 20. stav 2. i član 52. stav 1. Predloga zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio da je amandman Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji je podnet na član 58. stav 3. Predloga zakona o zaposlenim u javnim službama, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Bojan Torbica, Petar Petrović, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Elvira Kovač, doc. dr Mihailo Jokić i Ivan Manojlović.

55. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

10.12.2017.
Na sednici održanoj 10. decembra 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane podnete na predloge zakona koji su na dnevnom redu Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Predsednik Odbora je, pre prelaska na razmatranje tačaka dnevnog reda, predložio da se 3. tačka dnevnog reda iz tehničkih razloga razmatra kao poslednja, što su članovi Odbora prihvatili većinom glasova. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu podneto je ukupno 35 amandmana, od kojih je Odbor kao nepotpun odbacio amandman na član 1. Predloga zakona, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu podneto je ukupno 418 amandmana, od kojih je Odbor odbacio kao nepotpun amandman na član 1. Predloga zakona, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost podneto je 58 amandmana, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 71 amandman, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 185 amandmana, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 47 amandmana, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 85 amandmana, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini 32 amandmana, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 16 amandmana, dok je na Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma podneto ukupno 8 amandmana, za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma podneto je ukupno 8 amandmana, od kojih je Odbor odbacio kao nepotpun amandman na član 12. Predloga zakona, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su takođe ocenili da su dva amandmana, podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, 118 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, 75 amandmana podnetih na Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, 18 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kao i devet amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama podneto je ukupno 86 amandmana, od kojih je Odbor ocenio da amandman na član 153. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok ostalih 85 jeste. Razmatrajući podnete amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, članovi Odbora odbacili su kao nepotpun amandman na član 1. Predloga zakona, dok su za ostalih 15 amandmana ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave podneto je ukupno 65 amandmana, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru podneto je 12 amandmana, dok je na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova podneto ukupno četiri amandmana, za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu podneto je ukupno 917 amandmana, od kojih je Odbor odbacio kao nepotpun amandman na član 1. Predloga zakona, a većinom glasova ocenio da 43 od podnetih amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok ostali amandmani podneti na ovaj Predlog zakona jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije. Sednici je predsedavo predsednik Odbora Đorđe Komlenski,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Vesna Nikolić Vukajlović, Zvonimir Stević, Bajro Gegić, Elvira Kovač, Petar Petrović i Aleksandar Marković.

54. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.12.2017.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 5. decembra, razmotreno je 11 predloga zakona koje je predložila Vlada. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Srbislav Filipović, Vesna Nikolić Vukajlović, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

53. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.12.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 4. decembra, razmotrili 38 predloga zakona i odluka, koje je podnela Vlada. Odbor je razmotrio Predlog zakona o dopuni zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Predlog zakona o nacionalnom DNK registru, Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, Predlog zakona o graničnoj kontroli, Predlog zakona o strancima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC“), Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Članovi Odbora su ocenili da su svi predlozi zakona i odluka u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jelena Žarić Kovačević, Milena Ćorilić, Vesna Marković, Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Petar Petrović, Vesna Nikolić Vukajlović, Neđo Jovanović, Gordana Čomić i Balint Pastor.

52. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.11.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 30. novembra, razmotrio Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Odbor je jednoglasno ocenio da je Predlog opravdan i uputio ga na razmatranje Narodnoj skupštini po hitnoj proceduri. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi: Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Boja Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milina Ćorilić.

50. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2017.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. novembra, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandar Marković i Milena Ćorilić.

51. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2017.
Na sednici, održanoj 23. novembra, članovi Odbora razmotrili su amandman na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman, a Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Balint Pastor i Milena Ćorilić.

49. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.11.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici, održanoj 20. novembra, razmotrio amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Na Predlog zakona o medicinskim sredstvima, narodni poslanici su podneli 501 amandman, a Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije 12 amandmana podnetih na Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Tri amandmana podneta su na Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke, a Odbor je odbacio amandman na član 2. Predloga zakona, jer je u suprotnosti sa Poslovnikom. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

48. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

08.11.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je održao sednicu 8. novembra, na kojoj su razmotreni, u načelu, predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o medicinskim sredstvima i Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Članovi Odbora su ocenili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

47. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

31.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici održanoj 31. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koje je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Odbor je ocenio da su sva četiri podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

46. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.10.2017.
Na sednici održanoj 30. oktobra, članovi Odbora razmatrali su u pojedinostima Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na Predlog zakona o dualnom obrazovanju podneto je ukupno 308 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju podneto je 106 amandmana, od kojih je Odbor 15 odbacio kao nepotpune, dok su ostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Narodni poslanici podneli su 203 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, osim amandmana na član 59. koji su podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i dr Dijana Vukomanović, koji je Odbor odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju podneto je ukupno 176 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da 26 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je kao nepotpun odbačen amandman kojim se posle člana 51 dodaju novi članovi 51a i 51 b, a koji su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i dr Dijana Vukomanović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, Balint Pastor, Jasmina Obradović i Milena Ćorilić.

45. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.10.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je održao sednicu 24. oktobra, na kojoj su razmotreni u načelu predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

44. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 12. oktobra, razmotrili amandmane sa ispravkom na članove 51. i 70. Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Članovi Odbora su ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

43. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 9. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu podneto je 146 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 62 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, za koje su članovi Odbora ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti podneto je 7 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da je svih 56 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

42. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.10.2017.
Na sednici, održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koji će se naći na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice članovi Odbora dali su odgovor Ustavnom sudu povodom postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. stav 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu i povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 3. tačka 3), člana 14. tačka 5) i 7) i člana 17. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Zoran Krasić, Bojan Torbica, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić i Milena Ćorilić. U ime predlagača sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Bedmauer i Dražen Maravić i predstavnici Ministarstva trgovine, turizama i telekomunikacija Milan Dobrijević, Natalija Radoja i Milan Vojvodić.