PRVA SEDNICA, 03.12.1997.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA

1. dan rada

03.12.1997

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:40 do 15:55

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, dozvolite da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i poverenju koje su vam ukazali građani Republike Srbije i da vam poželim uspeh u budućem radu.

Obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju, pored narodnih poslanika, i

- Mirko Marjanović, predsednik Vlade Republike Srbije,

- Ratko Butulija, predsednik Ustavnog suda Republike Srbije,

- Balša Govedarica, predsednik Republičke izborne komisije i vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije,

- dr Ivan Radosavljević, predsednik Nadzornog odbora za praćenje izbornih aktivnosti 1997. godine,

- Dragan Petković, republički javni tužilac, i

- Njegovan Kljaić, sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Dozvolite mi da u svoje i vaše ime pozdravim sve prisutne goste.

Obaveštavam vas da, prema podacima kojima raspolaže Služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 239 narodnih poslanika, pa, saglasno članu 80. stav 1. Ustava Republike Srbije, postoje uslovi za rad i odlučivanje.

O zapisniku sa ove sednice staraće se sekretar Narodne skupštine Republike Srbije.

Kao što je to uobičajeno, tok sednice se stenografiše i snima na magnetofonu.

Kao što ste iz saziva sednice videli, na osnovu obaveza koje proizlaze iz Ustava Republike Srbije, Zakona o izboru narodnih poslanika, Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, kao i dogovora koji sam u pripremi ove sednice imao sa predstavnicima političkih stranaka koje mogu da obrazuju poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije, za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red: Potvrđivanje mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije; Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije; Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije; Izbor radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije.

Danas vam je uručen predlog narodnog poslanika Žarka Jokanovića - da se dnevni red dopuni još jednom tačkom - Imenovanje sekretara i zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koja bi trebalo da se razmatra nakon izbora potpredsednika Narodne skupštine.

Tim povodom, podsećam vas da je ovaj predlog proistekao iz jučerašnjeg dogovora političkih stranaka koje mogu da obrazuju poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Da li narodni poslanici prihvataju predloženi dnevni red, sa dopunom koju je predložio narodni poslanik Žarko Jokanović?

Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

Milan Miković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, naš jučerašnji razgovor je bio malo drukčiji. U tom smislu je predstavnik Nove demokratije gospodin Žarko Jokanović predložio ovu dopunu, smatrajući da ne postoji četvrta tačka dnevnog reda, onako kako ste vi, gospodine predsedniče, pročitali.
Molim da se ta stvar razjasni. Prema tome, da budu četiri tačke dnevnog reda, ali da ne bude izbor odbora, sa ostalim pitanjima koja spadaju u konstituisanje Skupštine. U tom smislu, mislim da je postignut dogovor.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Ima reč narodni poslanik Tomislav Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Dame i gospodo, narodni poslanici, prvo vam čestitam izbore.
Mi smo se juče, gospodine Mikoviću, dogovorili da sve te tačke budu na dnevnom redu prve sednice, samo što će sednica trajati više dana. Dakle, da ne isključujemo ni jednu tačku od tih tačaka dnevnog reda.