TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da završimo i ovaj preostali posao. Naravno, ovo je zaista veliko iznenađenje da Poslanička grupa Srpske radikalne stranke napusti sednicu, s obzirom da je glasala za većinu predloga koji su ovde bili izneti, na ovoj sednici, koliko me sećanje ne vara, mada su svi predlozi Vlade i sa njihove strane bili prihvaćeni. No, to je njihovo pravo, nama je preostalo da zaključimo jedinstveni pretres i da utvrdimo da li imamo kvorum za odlučivanje.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o razrešenjima sudija.
Za 126, protiv 29, 11 uzdržanih, nisu glasala tri, ukupno 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o razrešenjima sudija.
Podsećam vas da je sutra, sa početkom u 10,00 časova, zakazano Četvrto vanredno zasedanje.
Zaključujem današnje Treće vanredno zasedanje.