TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Zaključujem pretres i prelazimo na odlučivanje.

Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije, podsećam vas, da prema članu 174. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština odlučuje o izboru, odnosno razrešenju ili prestanku funkcije svakog sudije Ustavnog suda pojedinačno tajnim glasanjem, ukoliko ne odluči da glasanje bude javno.

Predlažem da Narodna skupština o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije odlučuje javnim glasanjem - upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Da li ima drugih predloga? Nema.

Ukoliko nema, pre glasanja o Predlogu, molim narodne poslanike da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.

Stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije odlučuje javnim glasanjem - upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Za 149, protiv dva, niko nije uzdržan, nije glasalo 10, a ukupno je prisutan 161 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije odlučuje javnim glasanjem - upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Pre nego što pređemo na glasanje, molim vas da donesemo odluku o radu na današnjoj sednici. Sada je 16,50 minuta, pa vam predlažem da se izjasnimo o nastavku rada do okončanja svih tačaka po ovom dnevnom redu, a preostala nam je još jedna tačka po okončanju. Da li ima drugih predloga? (Nema.)

Ako nema, molim da utvrdimo kvorum.

Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum. Molim vas da glasate o produžetku rada do okončanja svih tačaka dnevnog reda.

Za 123, protiv 24, niko nije uzdržan, nije glasalo 10, a ukupno je prisutno 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da smo doneli odluku da ćemo danas raditi do okončanja svih tačaka dnevnog reda.

Prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije.

Prvo, saglasno odredbi člana 174. stav 3. Poslovnika, glasaćemo pojedinačno za svakog usdiju Ustavnog suda za koga je predložen prestanak sudijske funkcije.

Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predlog da Spaseniji Babović, sudiji Ustavnog suda, prestane sudijska funkcija danom donošenja odluke, zbog ispunjenja uslova za ostvarivanja prava na starosnu penziju.

Za 153, protiv niko, nije bilo uzdžanih, nije glasalo 5, a ukupno je prisutno 158 narodnih poslanika.

Ne mogu da verujem, ovo je jednoglasno, pa konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila ovaj predlog.

Na žalost, jako dobar Poslovnik koji i dalje koristimo nalaže nam da ponovo utvrdimo kvorum, i tako svaki put pre glasanja.

Drugo, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predlog da Tefiku Lugićiju, sudiji Ustavnog suda, prestane sudijska funkcija, danom donošenja odluke, zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Molim da glasate.

Konstatujem da je za glasalo 153, protiv jedan, uzdržan jedan, nije glasao jedan, a ukupno je prisutno 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da je narodna skupština većinom glasova usvojila ovaj predlog.

Usvajanjem oba predloga za prestanak sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije, Narodna skupština je donela odluku o prestanku sudijske funkcije sudijama Ustavnog suda Srbije.

Treće, prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o razrešenju dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 151, protiv nije bilo, uzdržana su dva, nisu glasala četiri, a ukupno je prisutno 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o razrešenju dužnosti predsednika sudova.

Molim da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 119, protiv 21, uzdržanih 9, nisu glasala tri, a ukupno su prisutna 152 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Četvrto, prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o razrešenju dužnosti predsednika Opštinskog suda u Kragujevcu.

Molim narodne poslanike da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 118, protiv 24, uzdržanih devet, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Peto, prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti, privrednih sudova i sudiji porotniku Okružnog suda u Beogradu, sa izmenom i dopunom Predloga odluke.

Molim narodne poslanike da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 140, protiv nema, uzdržanih 12, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke, sa izmenom i dopunom Predloga odluke.

Šesto, prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudija Opštinskog suda u Nišu i Opštinskog suda u Preševu.

Molim narodne poslanike da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 151, protiv nema, uzdržan jedan, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Sedmo, prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti republičkog javnog tužioca.

Molim narodne poslanike da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 155, protiv nema, uzdržanih nema, nije glasalo sedam, ukupno su prisutna 162 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Osmo, prelazimo na odlučivanje o Predlogu odluke o prestanku funkcije nosilaca javnotužilačke funkcije.

Molim narodne poslanike da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 158, protiv nema, uzdržanih nema, nisu glasala četiri, ukupno su prisutna 162 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Time smo završili šestu tačku dnevnog reda.

Pre nego što pređemo na sedmu tačku dnevnog reda želim da vas obavestim da sam primio zahtev grupe od 138 narodnih poslanika Poslaničke grupe DOS-a za što hitnije održavanje Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, sa dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.

Sazvao sam sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini za četvrtak, 15. februar, sa početkom u 10,00 časova. Saziv za Četvrto vanredno zasedanje, sa materijalima iz dnevnog reda sednice, uručen vam je u toku ove sednice, pa molim sve narodne poslanike da prisustvuju sednici Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.

(Tomislav Nikolić, s mesta: - A da li može po Poslovniku?)

Može, nije hitni postupak, jer nije zakon, nego akt. Hitni postupak ne.

Whoops, looks like something went wrong.