PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 29.03.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

29.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
To nije u tom članu.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Ma, jeste, nego niste pročitali dobro.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nije, nije.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Ja sam se pozvao na član, pustite to da obrazložim, pa posle kažite da nije po tome.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Ovde nije reč o radu Ustavnog suda, nego o nepostojanju Ustavnog suda. Kada Ustavni sud padne brojčano na četiri sudije, on ne postoji. Ne postoji jedan veoma važan  državni      organ, bez koga ni Skupština, ni Vlada, ni predsednik Republike, ni pravosudni sistem ne mogu da funkcionišu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
O tome smo već odlučivali, gospodine Šešelj, ako niste primetili.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Vi ste odlučivali o nečem drugom. Vi ste se izjašnjavali da li Ustavni sud radi. A ovde ne možete da odlučite ....

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izjašnjavali smo se o predlogu gospodina Nikolića, koji je obrazložio svoj predlog.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Niste jer ste ga loše i zlonamerno dezinpretirali.