PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 29.03.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

29.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

Branislav Ivković

Ubili ste volju radnicima da osećaju svoja preduzeća, a izgleda da imate nameru da ih rasprodate.

Rodoljub Šabić

Gospodin Ivković je povredio odredbu člana 99. Poslovnika ove skupštine u kojoj stoji - da su narodni poslanici dužni da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine. Gospodin Ivković je izneo jednu monstruoznu tvrdnju, u kojoj je rekao da u ovoj sali sede ljudi koji su NATO pakt pozivali na bombarodovanje ove zemlje. Neka izađe i neka kaže ko su ti ljudi, kada su pozivali, i neka to učini ili neka izađe i izvini se. U protivom, otvoreno ću vam reći da - laže.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Nema odgovora na repliku. A, Poslovnik je bio? Da, po Poslovniku. Replika po Poslovniku.

Branislav Ivković

Sigurno je da građanima Srbije mnogo više treba i odgovara da se razmišlja o današnjem danu i o budućim danima u ovoj zemlji. I zato se jesmo okupili da razgovaramo ovde, a trebalo je prvo o zakonu o javnim prihodima i rashodima, pa tek onda o budžetu Republike Srbije. Da je bilo pravde i redosleda, prvo o završnom računu, ali iz taktičkih razloga, a očigledno je da ćemo o tome kasnije razgovarati. Građanima Srbije zasigurno treba priča o onome šta će i kako će živeti. Nevolja je u tome što mnogi govornici iz DOS-ovske većine, poslaničke ovde, a i članova Vlade, braneći današnje predloge za sutra, vole da se vraćaju unazad da bi ukaljali ono unazad i opravdali svoje poteze, današnje, koji će  astično da otežaju i izazovu pad standarda građana Srbije. Istina je, gospodine Šabiću, setite se dama u crnom, onih koji su zveckali zvončićima, a među njima ćete pronaći i one koji su prizivali otežavanje ovoj zemlji, da bi upravo ova zemlja trošila 20 milijardi dinara na rekonstrukciju nakon NATO agresije, a ne za socijalna davanja i da bi neko  drugi  došao na vlast.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Niste pomenuti, nije bilo uvrede.
(Predsednik se obraća narodnom poslaniku Zahariju Trnavčeviću.)
Dobro, izvolite.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samo želim da kažem da niste dobro slušali. Evo, jedan poslanik pita da li sam govorio. Nisam rekao da ste primitivni, nego sam rekao da ovde primenjujete primitivne nazore i motive u kritikovanju ovog budžeta i rada ove vlade. To je, vi želite da ne uspe ni ova vlada, da se ne ostvari ovaj budžet i zamisli o sanaciji i ozdravljenju naše fiskalne, socijalne i privredne politike. Zašto? Zato da bi se pokazalo kako su narod, građani na izborima pogrešno glasali. To se, dragi moji prijatelji, neće dogoditi i bolje bi bilo da izvadite klipove iz točkova, jer inače mogu da vam budu slomljene i ruke.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se neko od članova Vlade javlja za reč? (Ne.)
Ako ne, zaključujem zajednički načelni pretres.
Narodna skupština će o ovim predlozima zakona o kojima je obavljen zajednički načelni pretres pojedinačno glasati u načelu, zatim obaviti pretres u pojedinostima i glasati u celini. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Ukazujem na povredu Poslovnika, član 93. stav 3. Ja bih vas zamolio za jedno kratko obrazloženje, radi se o tome da predsednik Narodne skupštine prekida rad Narodne skupštine i u  drugim  slučajevima, ako to Narodna skupština zaključi.

Zamolio boj vas da posle mog obrazloženja, predložite Narodnoj skupštini da zaključi da prekine današnji rad.

Naime, ovo je prvi zakon koji donosimo u ovom sazivu i prvi zakon koji podleže oceni ustavnosti. Trebalo bi da danom stupanja na snagu ovog zakona, svaki građanin po članu 22. stav 2. Ustava Republike Srbije, ima, zato što mu je zajamčeno, pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rešava o njegovom pravu. Mi smo obavešteni od ministra pravde da mi nemamo Ustavni sud. Ustavni sud Srbije ima 9 članova, odlučuje većinom od 9, što znači da odlučuje sa 5 sudija i mora da ima 9 članova.

Ukoliko mi danas izglasamo ovaj zakon, građani Srbije koji su poreski obveznici, na koje se ovaj zakon odnosi, nemaju zaštitu i ne mogu nijedno svoje pravo da zaštite zato što nema onoga ko bi trebalo da ih zaštiti.

Istina je da predsednik Republike predlaže kandidate za članove i predsednika Ustavnog suda. Ali je istina i to da ih mi biramo i razrešavamo, i da mi kontrolišemo, i sve je to regulisano Ustavom, rad Ustavnog suda. Kao što kontrolišemo rad Vlade, drugih organa i drugih funkcionera koji su izabrani.

Gospodine predsedniče, vi organizujete rad sednice Narodne skupštine, pripremate nas da donosimo zakone, a niste pripremili građane Srbije da ostvaruju svoja ustavno zajamčena prava.

Pitam vas, da li ste pisali predsedniku Republike Srbije, zahtevali od njega da vam predloži kandidate za sudije Ustavnog suda i za predsednika Ustavnog suda i da li vam je on odgovorio. Ako nije odgovorio, postavlja se pitanje odgovornosti predsednika Republike.

Spreman sam da glasam ovde da se njemu izglasa nepoverenje i da idemo na referendum, da odlučimo da li on vrši svoje funkcije u skladu sa Ustavom. Ako mu niste pisali, gospodine predsendiče, onda mi nismo spremni da radimo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vreme.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Evo, završavam. Onda mi nismo spremni da donosimo zakone. Nemojte da odlučujemo o sudbini građana, a nismo im pružili nikakvo pravo na zaštitu osim ulice. Možda je vama u interesu da se narod izlije na ulice. Jedan predsednik Vlade je radnike koji su okupljeni, i koji su tražili da im govori, nazvao "galamdžijama", bio je iz neke  druge političke opcije. Doživeli smo, pre-dva tri dana da i predsednik Vlade iz vaše političke opcije, iste te ljudi nazove "galamdžijama".

Mislim, gospodine predsedniče, da o ovome morate voditi računa. Čeka nas ogroman paket zakona koje treba doneti. Mi ne možemo da stavljamo ljude u situaciju da im se zavuče ruka u džep...

(Predsednik: Gospodine Nikoliću, četiri minuta.)

... da idu u zatvor - evo, završavam - da idu u zatvor po odredbama pojedinih zakona, a da nemaju pravo žalbe. Mislim da o tome morate da vodite računa. Predlažem vam da zastanemo sa raspravom, predlažem da oni koji su za ovo odgovorni izađu za govornicu Narodne skupštine i obaveste poslanike, kome je u interesu da jedna demokratska država, koju su priznale sve države u svetu, nema Ustavni sud.