DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da vodite računa o rečniku.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Molim vas, moj rečnik je uredu, jer ja prvo iznesem argumente pa onda dam kvalifikaciju. Je li činjenica da je Rada Trajković razrešena sa funkcije ministra kada je ustanovljeno da je pokušala, zakulisno, da izdejstvuje unapređenje svoga brata. To je činjenica.
Kada se iznese tako teška činjenica onda sledi teška kvalifikacija, ali ta kvalifikacija ovde nije bitna. Bitan je DOS koji sve to prima u svoje redove, koji prima ono najgore iz drugih stranaka. Eto, Aleksandar Stefanović je kupio diplomu Farmaceutskog fakulteta u vreme rata u Sarajevu (glasovi - apotekar). Sada je farmaceut, magistar farmacije, pustite - nije to apotekar.
Znate, neko od tih Srba koji je bežao iz Sarajeva poneo blanko diplome i posle štancovao za hiljadu - dve maraka. Takav je kod nas izbačen a kod Vladana Batića on je ugledni član stranke i sada narodni poslanik. U sledećem mandatu će biti Petar Panić, verovatno, narodni poslanik ako Batić bude uopšte zastupljen u parlamentu, a mi smo ga izbacili zbog sklonosti kriminalu.
To je suština. Evo vam slučaja Rade Trajković. Vi sad ono što je najgore, vidite Vojkana Simića, Ćesarovića, sve koje sam malopre nabrajao - da im ne pominjem imena, čak sve ne mogu ni da zapamtim, ali imam uredno zapisano i dokumentovano - vi unapređujete, a oni su umešani u razne afere. Ljudi koji su oštećeni u tim aferama nisu mogli preko pravosudnog sistema da se izbore za svoja prava, pa im parnice traju po više godina, podnose se i krivične prijave protiv njih da bi ih uplašili i slično. Takva vam je kadrovska struktura sada, koju vi namećete srpskom pravosuđu. Ništa se nabolje nije promenilo. Stvari se nažalost menjaju nagore.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Goran Cvetanović.

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, nije ništa sporno da sudstvo nije funkcionisalo ranije, u prošlosti, kako je trebalo. Već sam jednom napomenuo da je dr Vojislav Šešelj jednom prilikom rekao da sva voda Dunava i Save, ako prođe kroz sudove, teško da može da opere sve greške koje su napravljene u pravosuđu Srbije.
Zbog toga DOS-ova vlast i planira da negde oko 70% predsednika sudova razreši tih funkcija. Znači, to nije ništa sporno. Sporan je način na koji se to radi i na koji se predlažu novi predsednici sudova. Građani Srbije sami kažu da DOS-ova vlast sporo ubrizgava kadrovsku infuziju u jedan vrlo anemičan krvotok pravosuđa.
I sami znate da smo dugo čekali na izbor Republičkog javnog tužioca. Pitam vas zašto je to tako?
Stranačko lobiranje, u okviru DOS-a, naročito je izraženo na lokalnom nivou za izbor novih sudija. Moramo da priznamo da itekako postoje ponovo kadrovske partijske liste. Čak je i ministar pravde, gospodin Batić, najavio da će biti formirana komisija koja će pokušati da spreči lobiranje i indirektno, na taj način, priznao da lobiranje u sudstvu postoji.
Od dana 5. oktobra DOS-ove partije upravo imaju presudnu reč u izboru i razrešenju delilaca pravde. DOS-ovo lobiranje posle revolucije dokaz je neophodnosti promena načina izbora sudija. Da li su sudovi i sudije koji rade u njima trenutno spremni ili nisu - na to tek treba da damo odgovor.
U svakom slučaju treba skratiti manevarski prostor političkom kodiranju i kadriranju i omogućiti, bar da probamo, da napravimo zaista nezavisno sudstvo. Ono što sigurno mogu da kažem, bar iz sredine odakle potičem, iz Leskovca, da se tamo već tačno zna koja stranka šta treba od funkcija da zauzme. Zna se da Demokratska stranka, koja je najaktivnija u DOS-u, treba da dobije mesto predsednika Opštinskog suda i zamenika Javnog tužioca.
Ali, oni to rade opet nekako nestručno ili vrlo sumnjivo. U javnim lokalnim medijima daju određenog kandidata a onda se čuju priče uglavnom negativne, da nije radio adekvatno taj sud i slično, da bi kasnije stavili nekog drugog sudiju kao mogućeg predsednika opštinskog suda. Da bi, na kraju, verovatno neko treći bio, ali sve su to igre koje će vrlo brzo da se razreše. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Slobodan Janjić.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Gospodo poslanici, poslanik sam Srpske radikalne stranke, iz Pčinjskog okruga, tačnije, sa juga Srbije, i smatram sebe veoma kompetentnim da diskutujem po ovoj tački dnevnog reda.
Gospodin vršilac dužnosti javnog tužioca Srbije, moj sugrađanin, Staniša Ivanović, 30-tak godina predsednik Opštinskog odbora SK, kako se već zvao, zatim visoki funkcioner SPS-a, možda i JUL-a, evo sada kadruje, ne znam kako više da ga nazovem, vršilac dužnosti republičkog javnog tužioca.
Pored ostalog, treba da obavi i prljavi deo posla, koji mu se stavlja u ruke, jer će biti i stranačkog gonjenja, šikaniranja, montiranih procesa, između ostalog. Taj gospodin, vršilac dužnosti, nije promenjen do sada zato što je odbornička grupa DOS-a ponudila pet ljudi za taj posao, koji će u dobrom delu biti prljav, nije prihvatio. Trebali ste da kažete zašto taj čovek vrši dužnost republičkog javnog tužioca?
Mi dobro na jugu Srbije znamo kakvo je njegovo kadrovanje i šta se sve dešavalo u tužilaštvima i sudovima na jugu Srbije, gde su izvršene takve ogromne pljačke, a da do sada niko nije odgovarao. Na sve to je ukazivano svojevremeno a gospodin vršilac dužnosti je toliko zauzet poslovima ovde u Beogradu, oko procesa koji se vode, pa je našao vremena da dođe u Vladičin Han tek pre par dana i da sadašnjim tužiocima, opštinskim i okružnim, prenese poruku da "spuste malo loptu" sa pređašnjom garniturom SPS vlasti, koja je u većini slučajeva okrivljena za razna krivična dela, da ne bi i određeni kadrovi iz Pčinjskog okruga došli na tapet.
Postoji jedna poslovica u srpskom narodu - da postoje ljudi sa urokljivim očima. Mislim da imam urokljiv jezik. Prošli put, za ove vaše postupke, za hvatanje kriminalaca, rekoh da su oni belouške, a oni jadni završiše ukidanjem. Dok sam bio u školi, znao sam čemu služi prva klupa, uvek je bila prazna. Čast ovoj gospodi koja su tu, mislim da gospoda iz Vlade ne dolaze ovde, zato što se povremeno odvaži da se usprotivi zapadnim moćnicima, pa im oni lepo sutradan "zavrnu uši", pa zbog ušiju ne smeju da se pojave ovde.
Stvarno je sramota da ne uvaže ovaj parlament, ovoliko zakona se razmatra a nema, najodgovornijih ljudi, onih koji te zakone predlažu i kreiraju. Plašim se da ovaj moj sugrađanin ne prođe kao onaj Srbin koji je Turcima otvorio Ključ tvrđavu, koja je osvajana u Bosni. Njemu su Turci dali zlata koliko je težak, a onda mu odsekli glavu, zato što će, izdavši bivšeg gospodara, izdati i ovoga.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mišljenja sam, kad se raspravlja o izboru, opozivu, ili razrešenjima nosilaca pravosudnih funkcija u Skupštini, pred narodnim poslanicima trebalo bi da se nađu predsednik Vrhovnog suda i ministar pravde, jer bi trebalo da daju određena obrazloženja - zbog čega se i po kom osnovu neke sudije ili tužioci razrešavaju.
Ono našta bih želeo da ukažem to je da se postavlja jedno ozbiljno pitanje: zašto je u ovom trenutku 28 sudija podnelo zahteve za razrešenje? Ovo nije bilo odavno. Ne znam koji su to razlozi, ali Vlada nije dala valjano obrazloženje u vezi sa ovim odlaskom 28 sudija. Nadam se da će se dati odgovarajuće, valjano obrazloženje, koji su to razlozi i čime se ljudi rukovode, koji su motivi da 28 sudija odlazi iz suda i traži da bude razrešeno na svoj sopstveni zahtev?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Žarko Obradović.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Poštovani predsedniče, predsedništvo, kolege poslanici, članovi Vlade, prilikom konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije čuli smo izjavu našeg gospodina predsednika o potrebi uspostavljanja vladavine prava, izgradnje institucija države i potrebi poverenja građana u te institucije.
Nekoliko dana kasnije, i predsednik Vlade je govorio da u Srbiji postoji nezavisno sudstvo. Povodom toga, u okviru ove tačke dnevnog reda, gde se govori o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, nažalost, moram da ukažem na neke pojave, ponašanja i izjave, koje su u suprotnosti sa proklamovanim načelima.
Prvo, nadam se da se sećate Dragoljuba Milanovića, bivšeg direktora RTS-a, neki od vas su i pljeskali na vest da je uhapšen. Ovo govorim iz razloga što je nakon medijske hajke pritvoren pod optužbom da je znao ili mogao znati za bombardovanje RTS-a. Pritvoren je da ne bi uticao na svedoke, da bi nekoliko dana pre isteka roka od mesec dana optužnica bila proširena, vezano za poslovanje RTS-a, ali i zahtevom za saslušanje novih svedoka.
Poslovanje RTS-a će biti istraženo i o tome nemam pravo, a i ne želim da govorim, ali proširenje spiska svedoka s Karlom Del Ponte i Jirži Dintsbirom je stvarno smešno i tužno, jer je u međuvremenu saslušano preko 50 svedoka. To u stvari pokazuje nameru da se optuženi zadrži u zatvoru dok se, da upotrebim narodni izraz, nešto već za njega ne nađe.
Čak je u međuvremenu čuveni konstruktor laži, Džejmi Šej, opovrgao ove navode, jer je izjavio da, naravno, niko nije mogao znati kada će biti bombardovana RTS a, NATO nikoga nije obaveštavao u Srbiji i Jugoslaviji o svojim vojnim planovima.
Drugo, zašto tužilac ne reaguje na uznemiravanje javnosti, koje se svakodnevno sprovodi? U subotu naveče, BK televizija emitovala je emisiju o ubistvu gospodina Slavka Ćuruvije. Čoveka nisam poznavao i žao mi je što je ubijen, i kao svaki građanin ove države želim da se ubice što pre pronađu i kazne, ali, moram da kažem da je ova emisija pokazala nameru autora da se izvrši presuđivanje pre suđenja, pre svega, naravno, Slobodanu Miloševiću.
Ako javni tužilac ima podatke, saznanje o tome ko je ubio gospodina Ćuruviju, onda treba odmah da podigne optužnicu protiv ubica i da pravosudni organi rade svoj posao. Ako pak nema, onda mora da reaguje prema medijima, kao što je BK jer se oni u ovom slučaju postavljaju i u ulozi istražitelja, sudije, i egzekutora. Stvara se atmosfera hapšenja i unapred dokazane krivice, da bi se posle privođenja krenulo u akciju skupljanja dokaza.
Treće, izjave gospodina Đinđića, vezane za postupak koji se vodi protiv Radeta Markovića (znate i sami da je dao intervju stranim novinama i tu je dao svoje određene ocene), očigledno je da gospodin Đinđić...