DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, Stranka srpskog jedinstva u članu 123. stav 1. traži da se poreski obveznik kome država duguje, oslobodi od kamate u visini od 0,2% koliko on duguje državi. Najveći problem imaju poljoprivredni proizvođači koji su dali državi svoje proizvode, a više meseci država kasni da im isplati za taj njihov proizvod.
Takođe, poljoprivredne penzije kasne više od godinu dana, a zaračunava se kamata obveznicima koji imaju obavezu prema državi. Za neizmireni dečji dodatak država takođe ne plaća uredno. Svi ovi obveznici imaju obaveze prema državi. Predlažem da ih država oslobodi ove kamate, ili da im zaračuna u procentima isto sa 0,2%, ukoliko to želi da naplati i od obveznika.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Niko.)
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam amandman narodnog poslanika Dragana Markovića na glasanje.
Za je 62, protiv 74, uzdržanih četiri, nije glasalo 34, ukupno je prisutno 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Vučurović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor je zaključio da je pravno moguć i da je na odgovarajući način prihvaćen kroz amandman Vlade koji je Odbor prihvatio.
Izvolite, gospodine Vučuroviću.

Božidar Vučurović

Tražio sam da se kamata, po stopi od 0,2% dnevno, obračunava u visini eskontne stope Narodne banke Jugoslavije. Vlada je dala amandman koji, otprilike, znači to isto, jer je nacrtom i predlogom saveznih zakona to svedeno na eskontnu stopu Narodne banke Jugoslavije. Povlačim amandman.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Konstatujem da je narodni poslanik Vučurović povukao amandman.
Na član 125. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Marković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li narodni poslanik Marković želi reč? (Želi.)
...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 125. stav 2. - "Ukoliko poreski obveznik ima potraživanja od države po bilo kom osnovu (neisplaćene penzije, nenaplaćeni poljoprivredni proizvodi, neisplaćeni dečiji dodaci) ne može mu se izvršiti prinudna naplata poreza."
Šta to znači? Ranijih godina je bio slučaj da ukoliko poljoprivredni proizvođači ne izmire svoje obaveze, a potražuju od države, država, bez obzira što poljoprivredni proizvođači potražuju od nje, dolazi i pleni njihovu imovinu. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Za 77, protiv 85, uzdržanih 5, nije glasalo 16, a ukupno je prisutno 183 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predloženi amandman.
Na član 130. stav 4. amandman je podneo narodni poslanik Stevan Kesejić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Izvolite, gospodine Kesejiću.

Stevan Kesejić

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 130. koji određuje određivanje sredstva i vremena prinudne naplate, i to u stavu 4, da se brišu reči "ili noću". Na ovaj način bi se izbegla samovolja pojedinih nadležnih organa, poreskih organa, da na osnovu slobodne procene donose zaključke kada će izvršiti prinudnu naplatu noću. Inače, narod nam je sav u stresu, i pomislite da nam neko bane u kuću noću i traži naplatu, pa makar se tiče i naplata koje su zaista realne i moguće ih je izvršiti.
Nikada se ne zna ko će biti taj koji će narediti da se taj posao, odnosno naplata, izvrši noću. Na primer, može se desiti da ministar pravde Vladan Batić odredi jednu grupu maskiranih ljudi koji će izvršiti tu naplatu sa najlon čarapama, i da ukućani, koji inače nisu poreski obveznici, zbog toga nastradaju. Naravno, sutradan će ministar pravde reći da su poreznici bili dužni da otvore širom kapije kako bi se izvršila smena straže kod naplate poreza noću. Zbog toga treba da trpe i komšije, koji će biti uznemiravani dolaskom nekoliko automobila, pa i bornih kola, kako bi se naplatilo od poreznika ono što državi duguje.
Zbog toga smatram da ne bismo smeli dozvoliti jednom takvom neodgovornom čoveku da određuje vreme i način naplate, jer on i kada to učini, sutradan će objaviti da je išao da bere cveće u bašti tog poreskog obveznika. Zbog toga smatram da bi dosovska većina trebalo da se prizove pameti i ne dozvoli pojedincima da vršljaju i rade po pravosuđu i po zakonskim odredbama, noću.
Zbog toga predlažem, a uveren sam da ćete prihvatiti ovaj moj amandman, da se reči "ili noću" brišu, a amandman koji sam podneo će sigurno biti prihvaćen i od većine građana naše države.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč gospodin Šešelj:
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, važno bi bilo da se prihvati amandman narodnog poslanika Stevana Kesejića. Zašto? Zato što je član 130. Predloga zakona o porezu na dohodak građana, u suprotnosti sa saveznim Zakonom o izvršnom postupku. To znaju advokati, ako među vama ima advokata. Batić je naročito uspešan advokat od kada je postao ministar pravde, a ranije nije bio.
Po Zakonu o izvršnom postupku zabranjeno je noćno naplaćivanje dugova. Dakle, i kad sud dosudi da se vrši prinudna naplata, zabranjeno je da se to vrši noću. Mora se vršiti u radnom vremenu. Ovo je nešto blaže od sudske naplate. Ono što vrši izvršna vlast uvek je sekundarno u odnosu na ono što vrši sudska vlast. To bi trebalo vi iz ministarstva, ako ste pravnici, da znate. Ja znam zašto ne zna Đelić ili zašto ne zna Dejan Popović, a on ništa ne zna. Pretpostavljam da ste vi pravnik i da bi trebalo to da znate, pa sugerišite vašem ministru da na vreme prihvati ovaj amandman. Znam da ste vi svesno ukinuli Ustavni sud Republike Srbije, ali ovaj će zakon pasti na Saveznom ustavnom sudu, ako ostane ova odredba, jer nije u saglasnosti sa odgovarajućim saveznim zakonom koji se tiče izvršnog postupka. Ovde se i pravila izvršnog postupka primenjuju shodno odredbama saveznog Zakona o izvršnom postupku, jer ovaj zakon detaljno i ne ulazi u proces izvršenja.
Šta znači da se ovolika prava daju, kako ovde stoji, nadležnom poreskom organu? Taj poreski organ procenjuje da postoji opasnost od odlaganja naplate, i on donosi zaključak da se to vrši noću. Naravno, reč je o privatnim stanovima i kućama. Ovde nije reč o pravnim licima, jer pravnim licima je i nemoguće vršiti naplatu noću.
Ako u pravnom licu nema nikog ko je zaposlen, osim možda noćnog čuvara, a mnogo pravnih lica nema ni noćnog čuvara. Oni posle radnog vremena zaključaju vrata i poreski organ bi onda morao da provaljuje. Provaljivanje opet nije dozvoljeno, bez dozvole suda, nije dozvoljeno da poreski organ uđe u objekat u kome ne postoji vlasnik, ukoliko nije pokušao prvo da obavesti vlasnika, pa da uđe kada je vlasnik u objektu itd. Što se tiče Čovića, on to radi sa automatskim puškama, a tako se radi i na državnoj televiziji. Mlađan Dinkić je automatskim puškama u Narodnu banku, kao i onaj vaš Zabunović, on je zabunom upao u Saveznu upravu carina.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hajde, molim vas, da se vratimo na dnevni red, gospodine Šešelj. Molim vas.

Whoops, looks like something went wrong.