DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman je dobar, jer, ako bude prihvaćen, štiti vlasnike poslovnog prostora koji izdaju svoj poslovni prostor, priznajući im veći procenat troškova. To su uglavnom troškovi održavanja. Ako je reč o novom poslovnom prostoru, on je obično van centra grada, uz neke izuzetke. Taj poslovni prostor se teško izdaje, a i kada se izda, teško se naplaćuje. Onaj ko mesecima ne stigne da naplati izdavanje poslovnog prostora, u situaciji je da treba da plati porez državi, a nju ne interesuje da li je njemu zakupac platio ili nije, nikakav to izgovor ne može biti pred državom.
Kada je reč o poslovnom prostoru u centru grada, onda je to već dotrajali poslovni ppostor za čije održavanje ide mnogo više novca i obično se pravi sporazum između vlasnika i zakupca, da se smanji cena zakupnine da bi i zakupac nešto ulagao u taj poslovni prostor. Ovde je vlasnik u situaciji da mnogo veća sredstva izdaje za održavanje, nego što je to prosečno.
Što se tiče Gorice Mojović, ako je falsifikat napravljen, onda je trebalo da neko bude u zatvoru, jer falsifikat po tadašnjih 30 miliona dinara, a sadašnjih možda 200 miliona, nije nešto što bi smelo da prođe nekažnjeno. Nekoliko godina račun Demokratske stranke je bio blokiran i Demokratska stranka je poslovala preko nekog divljeg računa, ili potpuno bez računa. Sada, ako su digli blokadu, možda su ucenili vlasnika Štamparije ABC - Glas, ili je utvrđen njegov falsifikat, ali još niko nije u zatvoru zbog tog velikog, groznog falsifikata.
Što se tiče Srpske radikalne stranke mi sve finansiramo svojim sredstvima. Kako ih ostvarimo? Od članarine, od sponzora. Od kojih sponzora - šta vas briga. To nam je poslovna tajna. Ali, poreski organi to mogu da nađu preko našeg računa. Zna se tačno koliki je priliv para na račun, zna se koliki je odliv sa računa. Ako nema nikakvog kriminala ne smete da kažete ko su nam sponzori. Ako kažete, vi ćete krivično odgovarati. (Glasovi: Kolika je članarina.) Članarina je 30 dinara godišnje i redovno se plaća. Znači, što bi vi rekli, to je transparentno, a vi biste sada spisak sponzora, pa da ih ucenjujete, da ih pridavite. Hteli biste vi mene u ludnicu da strpate, a Srpsku radikalnu stranku da onemogućite da posluje.
Vi ste juče u saopštenju Demokratske stranke tražili da idem u zatvor ili u ludnicu. Mnogo vam je bolja ludnica, jer se tamo odlazi na neodređeno vreme. Kada se ode u zatvor, bojite se - svakog časa bih mogao izaći. E, to je politika celog DOS-a, a posebno Demokratske stranke.
Ono što je Gorica Mojović radila kao sekretar Ideološke komisije Gradskog komiteta SK, ona to isto sada radi unutar DOS-a.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne želi.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 60, protiv 119, uzdrža dva, nije glasalo 14, od ukupno prisutnih 195 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Miroljub Veljković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač amandmana želi reč? Izvolite.

Miroljub Veljković

Znači, Gorice, Duško Mihajlović je utvrdio da ne dugujete više. Bravo.
Predložio sam, poštovani narodni poslanici, da se porez na prihod od nepokretnosti sa 20% smanji na 10%. Predložio sam to sa uverenjem da ćete to podržati. No, sada sam već siguran da više od polovine vas iz DOS-a ne zna ni o čemu se radi u ovom zakonu.
Ni jedan pametan predlog vi, poslanici DOS-a, prethodnih dana niste prihvatili. Građani Srbije su sve videli i sve čuli. Verujem, ne - verujem, nego sam siguran da 90% vas iz DOS-a i ne zna o čemu smo ovde ovih dana raspravljali.
Vi te nacrte zakona koje jednoglasno podržavate, znači kao glasačka mašina, niste ni pročitali. Sada mogu da vas istestiram brzo kada vas vidim u holu, ako ste pročitali - evo, dajem desnu ruku. Deo vaših poslanika, što je očito, to kamere vide, evo sad ja odavde vidim, čita novine, deo se ispred šanka naliva alkoholom...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Veljkoviću, to je nešto što se tiče predsednika naše poslaničke grupe. Vi vodite računa o vašem amandmanu, molim vas.

Miroljub Veljković

Ja o svom amandmanu i pričam, da bih skrenuo pažnju na svoj amandman. A, deo i šopinguje po gradu, posebno ove iz ženske političke mreže.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Veljkoviću, drugi put vas opominjem da se vratite temi.

Miroljub Veljković

Evo, vraćam se temi.  Gospodo narodni poslanici, vaš osnovni zadatak ovde je zakonodavna aktivnost. To morate da shvatite. I jedini zadatak je zakonodavna aktivnost. Znači, vi nacrte zakona morate da pročitate. Narod vas je za to birao. Narod vas za to plaća. Znači, vi to morate da čitate. Još jednom vas pozivam da podržite moj amandman i da se porez na prihod od  nepokretnosti sa 20 smanji na 10%.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne želi.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 57, protiv 113, uzdržanih nema, nisu glasala 22, od ukupno prisutna 192 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 77. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač amandmana želi reč? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
 Dame i gospodo narodni poslanici, na član 77. Predloga zakona o porezu na dohodak građana uložio sam ovaj amandman u želji da skrenem vašu pažnju i da ukažem da je poreska stopa na kapitalnu dobit od 20% previsoka. Treba je smanjiti na 10%. Zbog čega?
Ako bi se smanjila stopa na kapitalnu dobit, u sadašnjim okolnostima za to ima opravdanja. Naime, ako bi ostala stopa od 20%, smanjio bi se promet nekretninama.
Poznato je u praksi da je jedan broj ugovarača u takvoj situaciji i da pribegava neoveravanju ugovora o prometu nepokretnosti. Ukoliko bi se 10% smanjile stope po ovom porezu, imali bismo veći procenat overe ugovora i veći procenat naplate. Država bi imala više koristi, jer ne bi bilo prikrivenih ili odloženih overa nepokretnosti kod suda, niti prenešenih preko zemljišnih i katastarskih knjiga.
Zbog toga, dame i gospodo, uvaženi poslanici, predlažem da ovaj amandman usvojite, jer prema sadašnjim realnim mogućnostima građana, ne bi došlo do odlaganja overa ugovora niti bi bilo blokade prometa nepokretnosti.
To je u praksi evidentno i zbog toga na ovo i ukazujem. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
        Da li još neko želi reč? (Ne želi.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 59, protiv 107, uzdržanih nema, nije glasao 21, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 82. stav 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li predlagač amandmana želi reč? Izvolite.