DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Ovaj amandman je u vezi sa prethodnim amandmanom koji sam dao na ovaj zakon. Radi se o sličnoj vrsti prihoda i istoj vrsti oporezivanja, i istom postupku Vlade Srbije koja je povećala poresku stopu, do sada primenjivanu, tako što priznaje manje troškove onome ko izdaje, ovog puta ne prostorije, nego opremu i druge vrednosti. Pretpostavljam da ćete i sada glasati protiv ovog amandmana, ali onda nemojte da izlazite pred kamere državne televizije, i svih ostalih televizija, i da nas neprekidno ubeđujete kako je došlo do poreske reforme, kako će pojedinačna zahvatanja biti manja, ali će se proširiti lepeza poreskih obveznika.
Radi se o istim obveznicima kao i prošle godine. Možda će ih ove godine biti manje, zato što ćete ih više oporezovati. Ovde nema novih poreskih obveznika. Ovde nema onih koji do sada nisu bili oporezovani, pa da proširite lepezu.
Dakle, rešili ste da zahvatate više u budžet, možda je to, monetaristički gledano, opravdano. Naravno, kada napišete budžet od devet milijardi maraka, vi morate nekako da ga napunite. Mislim na sve budžete i na sva izdvajanja, koja će građani u ovoj vašoj vlasti morati u toku ove godine da obezbede, ali ja vas upozoravam samo jedno - postoji granica do koje ljudi mogu da plaćaju. Iza te granice, ubeđen sam, nećete biti u stanju da poreze naplaćujete, ni da kažnjavate ljude.
Jednom ste ih navikli da vlast koja im se ne sviđa, koja im nije po volji, koja po njihovom mišljenju, ne radi dobro, promene na ulici. Taj presedan je prošao, i gotovo je - sada će to uvek da se dešava. Zato vam preporučujem da malo obratite pažnju na poreske obveznike kod nas, u Srbiji. Ako nešto od strane države zaboli, to je ono kada država dublje zavuče ruku u džep poreskom obvezniku.
Ukoliko ne prihvatite ovaj amandman, prihvatate da oporezujete više nego do sada.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se neko javlja za reč? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj bi amandman trebalo prihvatiti, jer oni koji daju u zakup opremu (reč je uglavnom o mašinama) ili transportna sredstva (reč je uglavnom o kamionima) raspolažu starom i često zastarelom opremom, starim, već uveliko rashodovanim mašinama, a retki su oni koji imaju nove kamione.
Takva je situacija u našoj privredi. Pođimo od poljoprivrednih mašina. O tome je bilo reči, čak su i neki DOS-ovski ministri o tome govorili, ali sada, kada treba dati veća oslobađanja od poreza za iznajmljivanje tih mašina, oni ćute. Sada je trenutak da se pokažu.
Ako onaj ko ima kombajn npr, taj kombajn iznajmljuje, ili bilo koju drugu poljoprivrednu mašinu, ili mašinu za neki proizvodni pogon, ima samo 20% oslobađanja na porez. On sa tih 20% ne može da postigne mnogo u održavanju te mašine, a kada mašinu izdaje u zakup ona se mnogo brže rashoduje, nego kada je sam koristi. Jer, tuđa ruka nikada ne upravlja ni kamionom, ni mašinom, kao što upravlja ruka vlasnika.
Ovo namerno pojednostavljujem, da bi ste i vi, i cela javnost, znali o čemu se radi u ovoj zakonskoj odredbi i zbog čega je naše zalaganje da oslobađanje bude 35%, a ne samo 20%, koliko ministar predlaže.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 55, protiv 110, uzdržan jedan, nije glasalo 19, ukupno 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Lazar Marjanski.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Ima reč gospodin Marjanski.

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Gospodo narodni poslanici, radi se o amandmanu na član 83. stav 5. tačka 1, gde kaže: "pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću do iznosa od 10.000,00 dinara". Ja predlažem da se ovo poveća na 100.000,00 dinara, ovo oporezivanje.
Naime, znamo da u igri na sreću ima mnogo više dobitaka od 10.000,00 dinara, i imali smo prilike, kad smo jednom to povećali, da se smanjio broj igrača na sreću. Mislim da je realno da to bude 100.000,00 dinara, ko dobije u igri na sreću, da se oslobađa tog poreza.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 48, protiv 106, uzdržanih nije bilo, nije glasao 31, ukupno 186 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 85. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Petrić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Ima reč gospodin Petrić.

Radojko Petrić

Poštovano predsedništvo, poštovani poslanici, poštovani članovi Vlade, amandmanom na član 85. predložio sam da se ne oporezuju drugi prihodi fizičkih lica za izvršene poslove, i to u vanrednim okolnostima, na poslovima narodne odbrane, za neprofesionalna lica, za poslove civilne zaštite i za poslove zaštite od elementarnih nepogoda.
Naime, ovde je predloženo da se za te naknade fizičkim licima, plaća 20% poreza. Postoji tamo objašnjenje da je to ranije imalo tretman ličnih primanja, da su se plaćali određeni doprinosi. Iako je to tako, pogledajmo da li je logično da se ove naknade oporezuju za npr. sledeće poslove - izbije šumski požar, dođe stotinu građana, dobrovoljno, ili se mobilišu da gase požar, da spreče nastajanje lične štete na imovini, da ne nastradaju građani; ili kad je poplava, stotinu lica dođe da popravlja nasipe, treba na to da se plati porez.
Ili, uzmimo protivgradnu zaštitu - dežura čovek na selu, radi određene poslove, počne da se oblači nebo, on trči na stanicu da vidi da li će mu javiti da upotrebi rakete. Ali, i za to treba da plati porez. Mislim da je to stvarno neizdrživo. Na drugoj strani, oslobođeno je od plaćanja poreza primanje članova izbornih komisija i rad popisivača. Mislim da je u redu što su oni oslobođeni, ali zar to može da ima prednost nad onim kad se stvarno spasava imovina i građani, i kada preti mnogo šira ugroženost - kod požara, poplava, ili prilikom odbrane od grada.
Mislim da bi bilo logično i umesno da Vlada u ovom delu prihvati predlog i da se ovaj amandman usvoji. Zahvaljujem.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam amandman na glasanje.
Za 53, protiv 106, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 9, ukupno 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Molim sve narodne poslanike da pri izlasku iz sale izvuku svoje kartice, posle prolaska službe smanjio se broj prisutnih za 22 i molim da to imate u vidu i da nosite svoje kartice sa sobom kada izlazite, i da ih ubacujete kad se vratite.
Na član 85. stav 3. amandman su podneli narodni poslanici Gorica Mojović i Milena Milošević.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor prihvatili su ovaj amandman.
Pošto su amandman narodnih poslanika prihvatili Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Ljubodrag Grbić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili, a Zakonodavni odbor je zaključio da je ovaj amandman na odgovarajući način prihvaćen kroz amandman narodnih poslanika Gorice Mojović i Milene Milošević koji je odbor prihvatio.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Ne želi.)
Stavljam na glasanje amandman poslanika Grbića.
Za 23, protiv 124, uzdržanih 6, nije glasalo 12, ukupno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Vučurović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Ima reč Božidar Vučurović.

Božidar Vučurović

Predložio sam da se iznos od 1.500 dinara promeni rečima "prosečnog ličnog dohotka na nivou Republike". Prihvatanjem poslanika Gorice Mojović i Milene Milošević, to bi došlo na isto, otprilike na projektovani prihod od 10.000 dinara. Međutim, na projektovani prihod od 100.000 dinara budžet mnogo gubi.
Uostalom, mogu i da povučem ovaj amandman.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Konstatujem da je poslanik Vučurović povukao svoj amandman.
Na član 87. stav 7. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
Odbor za finansije i Zakonodavni odbor prihvatili su ovaj amandman.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Ima reč gospodin Jojić.