DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.04.2001.

6. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 156 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da imamo kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Branku Beševiću, Dušanu Prorokoviću, Bojani Aleksić, Draganu Šormazu, Sredoju Mihajlovu, Ištvanu Išpanoviču, Velimiru Živojinoviću, Jovanu Todoroviću, Jožefu Kasi, Vlastimiru Budimoviću, Radoslavu Veselinoviću, Jeleni Milenković, Nedi Arnerić, Vladanu Jovičiću (pre podne), Draganu Rafailoviću (pre podne), a zakašnjenje su najavili Pal Šandor i Čedomir Jovanović.
Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Pre nego što nastavimo pretres Predloga zakona o porezima na imovinu, obaveštavam vas da će se sednica Odbora za finansije održati u sali 48 na II spratu u 11,00 časova.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Pavlović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Da.)

Slobodan Pavlović

Gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, drago mi je da prvi govorim na današnjem zasedanju i želim da vas sve skupa pozdravim u svoje ime i u ime SPS i da nam želim svima uspešan rad.
Doprinos racionalnosti rada daću na taj način što ću vrlo kratko obrazložiti svoj amandman.
Član 13. Zakona o imovini, kao što ste videli, spada u deo zakona koji je naslovljen kao poreski krediti. U stavu 1. člana 13. stoji da "porez na prava iz člana 2. ovog zakona na zgradi ili stanu u kome stanuje obveznik umanjuje se 40% za obveznika, i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše 70% utvrđenog poreza".
Svojim amandmanom sam predložio da se izvrši izmena u stavu 2. člana 13. pa bi trebalo da glasi: porez na pravo iz člana 2. ovog zakona na zgradu ili stan, u kome stanuje obveznik, umanjuje se za 50% za obveznika i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše do 75% utvrđenog poreza.
Uočili ste, dakle, da sam predložio da se osnov poreskog kredita i umanjenje za obveznika poveća od 40 na 50, a da ukupno oslobođenje bude umesto 70%, 75%. Zašto? Svaki obveznik nosi sa sobom 50% poreskog oslobođenja. Naredni član, na primer supruga 10%, to je 60%, jedan član domaćinstva 10% i predložio sam da i četvrti član nosi 10% tako da ukupno oslobođenje iznosi 75%.
Pošto gospodin Đelić stalno insistira na pravičnosti, realnosti, mislim da je ovo rešenje pravičnije, pravilnije, realnije i transparentnije, ako bi to moglo da se primeni. Uostalom i poštenije, kako kaže drug Marjanski. Uostalom, ono se odnosi, dame i gospodo, na sve vas, narodne poslanike, pa i to imajte u vidu. Jedino ne znam da gospodin Đelić ne zameri da li se na njega ne odnosi ovo, pošto ne živi u Srbiji, pa može biti da je to predložio zbog toga. Tim pre vas pozivam da prihvatite ovaj amandman. Hvala na pažnji.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 57, protiv 111, uzdržan jedan, nije glasalo 15, ukupno je prisutno 184 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom sam hteo da zaustavim povećanje poreskih stopa i veće oporezivanje građana, nego što je bilo za vreme prethodne vlasti.
Kao što sada seljak mora na godišnji prihod da plati 2% poreza, a plaćao je 1,5%, tako po članu 13. do sada je obveznik, koji stanuje u svojoj zgradi ili stanu, nosio 50% umanjenja poreza. Sada Vlada predlaže 40% umanjenja poreza.
Na svakog člana domaćinstva imao je još po 10% umanjenja poreza, ukupno do 70% umanjenja poreza. Računalo se da je to sasvim prihvatljivo za snagu naših poreskih obveznika. Odjednom dolazi Vlada koja kaže da naši poreski obveznici imaju mnogo jaču moć, nego što je to znala i umela da pronađe prethodna Vlada, pa kažu, sada 40% za obveznika i 10% za člana domaćinstva i tako siđosmo sa 10%, koliko je bilo za vreme prethodne, mnogo loše vlasti, vlasti koja je ojadila građane, otimala im sve. Dođosmo na samo 70% umanjenja poreza od jedne dobre, nove demokratske vlasti koja brine o građanima. To je stav 1.
U stavu 2. a to su ugradili u stan u kojem stanuje član porodice. Sada Vlada ide još rigoroznije. Predlaže po 10% olakšica za svakog člana domaćinstva i ukupne olakšice do 30% utvrđenog poreza. Ona bivša vlast, nedemokratska, pljačkaška, predviđala je olakšice do 80%. Pa, kada stignu novi čekovi za poreze utvrdiće se, gospodine ministre, čije su priče tačne za ovom govornicom. Da nije bilo našeg upornog insistiranja na uporednom čitanju oba teksta Zakona na imovinu i da nije bilo našeg insistiranja na neprekidnom izlasku za govornicu i ubeđivanja građana Srbije u to šta se menja, građani Srbije ne bi ni znali o čemu se radi. Ovako, zasuti smo pismima i pozivima u kojima građani priznaju da sada samo zahvaljujući ovoj skupštinskoj govornici znaju šta ih čeka, i znaju ko laže i ko traži ovde političke poene, i ko se bori da se održi na vlasti i ko se bori da se vrati na vlast, ali znaju i kakve ih poreske obaveze čekaju danom stupanja na snagu ovog zakona.
Ja nisam čak amandmanima ni išao tako daleko. Da vam samo ponudim prethodni zakon - i ja sam olakšice do 70% predvideo za vlasnike stanova koji žive u stanovima i kućama, do 50% za članove domaćinstva koji žive u stanovima i kućama, ali bilo šta da sam napisao, gospodine ministre, vlast bi ostala gluva i nema. Vlast je, otprilike, smislila koliko treba da uzme i od toga neće odustati. Moraću, svaki put kad izađem za ovu govornicu, da vam ponavljam jednu rečenicu: ovo je lepo, ali vi ovo nemate od koga da naplatite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, po pitanju ovoga člana Zakona o porezu na imovinu vidi se da DOS-ovska vlast enormno povećava porez i smanjuje poreske olakšice za najugroženije kategorije stanovništva. I, ovde da bi zadržala neke poreske olakšice, bitno umanjene, unosi ograničenja koja su protivna zvaničnom zalaganju nekih DOS-ovskih čelnika za povećanje nataliteta. Umesto ranijih 10%, porez se sada umanjuje za 40% za nosioca prava vlasništva stambenog objekta i za svakog člana domaćinstva 10%, ali se podrazumeva da to mogu biti još najviše tri člana domaćinstva. Znači, muž, žena i dvoje dece.

Gde je tu zalaganje za povećanje nataliteta? Umesto da se kaže, za svakog člana domaćinstva 10% do ukupnog iznosa poreza, a porodica koja ima petoro dece da uopšte ne plaća porez na stan. To bi bilo prilično stimulativno u ovom slučaju. Oni, zapravo, ograničavaju broj članova porodičnog domaćinstva na ukupno četiri: muž, žena i dvoje dece. Ako tu ima još baba i deda, onda dece ne mogu da imaju, nikako. To je priroda ove DOS-ovske vlasti.

Dalje, čemu uopšte porezi kada ste oporezovali sve i svašta. Što ovde niste napravili rez dobre volje pa potpuno ukinuli poreze na stanove i kuće do 60 kvadratnih metara. U stanovima i kućama do 60 m2 živi samo sirotinja, ljudi koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, ljudi čija porodična primanja nisu dovoljna ni za osnovnu potrošačku korpu. Vi njih oporezujete zbog krova nad glavom i ništa više. Tu nema ni luksuza, tu nema nešto što nadrasta svakodnevne potrebe, tu nema ništa što je vredno oporezivanja. Ali, vi želite i crno ispod nokta ljudima da otmete.

Zašto sada ne pokažete da vaša Vlada želi povećanje nataliteta? Zašto sada ne prihvatite ovaj amandman i sledeći amandman Milorada Mirčića, na svakog člana domaćinstva 10%, pa muž i žena koji imaju petoro dece da ne plaćaju uopšte porez na stan, ili, ako još žive njihovi roditelji u tom stanu, i na svakog njihovog roditelja po 10%.

(Iz poslaničke klupe narodni poslanik Milka Marinković: I da im se doplati.)

I da im se doplati, ako imaju petoro dece, kako da ne.

Za to ste se zalagali u predizbornoj kampanji, a sada to ismevate. Zalagali ste se za natalitet i od vašeg zalaganja nije se moglo živeti. Vi ćete preporoditi Srbiju. Maltene, idete od kuće do kuće da pravite decu. Sada, na poreskim zakonima ubijate ljudima i samu pomisao da imaju veći broj dece. To je suština vaše politike.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li još neko želi reč u vezi ovog amandmana? (Ne.)
Ako ne, stavljam amandman gospodina Nikolića na glasanje.
Za 58, protiv 121, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 14, ukupno je prisutno 193 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Odbijanjem amandmana koji je predložio Tomislav Nikolić i poslanici SRS, Vlada dokazuje još jednom ..... (Dobacivanje iz klupe.)
Gospodine Pavloviću, nemojte dobacivati. Na koga ste se to ugledali? Nemojte da me prekidate, gospodine Pavloviću. To su vam maniri koje ste stekli dok ste bili saradnik Čovićev. Ostavite se tih manira.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da ne dobacujete jedan drugom.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Hvala vam, predsedniče, što ga upozoravate.
Ovo je jedan u nizu dokaza da Vlada ne želi da prihvati ni jedan jedini amandman koji predlažu poslanici SRS-a. Naravno, stav Vlade može da se brani činjenicom, kako nam to ministar prezentuje, da to nisu veliki izdaci, pa uporedbe radi, to bi bilo na mesečnom nivou ispod pakle cigareta. Znači, porodica bi trebalo toliko novca da izdvaja mesečno na stranu da bi mogla da plati, eventualno, ovaj porez.
Međutim, ministar gubi iz vida da jedna prosečna porodica u Srbiji, ne može ni toliko novca da odvoji, pogotovu posle ovog poskupljenja struje, posle poskupljenja komunalnih usluga, posle poskupljenja telefona. Nema te porodice koja može na stranu da izdvoji bilo koji dinar. Uobičajno je da se i na drugi način brani tako što se optužuje opozicija sa argumentima - lako vam je predložiti ukidanje ove dohodovne strane, ali kako da finansiramo onu rashodnu stranu, ako vi kao opozicija, pogotovu mi srpski radikali predlažemo ukidanje, ili umanjenje ovog dela poreza. Evo, konkretan predlog: ova razlika koja bi se eventualno pojavila, ako bi Vlada pokazala dobru volju da napravi još veće olakšice jednoj prosečnoj porodici, ta razlika bi mogla da se nadoknadi i nekim vanbudžetskim sredstvima.
Čuli smo saopštenje, tačnije rečeno informaciju od čoveka koji je stalno zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a sada je privremeno raspoređen na mesto potpredsednika Vlade, a to je Dušan Mihajlović, da su došli do dokaza kako su nekada dali 900 hiljada maraka Jovi Glamočaninu, Miloradu Crnjaninu i svim ostalima koji su imali zadatak, Miroslavu Jankoviću, Goluboviću, ko će sve da ih se seti, to su marginalci. Devetsto hiljada maraka, morate priznati, nije ni malo mala suma da bi mi to tako olako ostavili ili završili na saopštenju ministra unutrašnjih poslova. Pa, neka se tih devetsto hiljada maraka vrati, što bi bilo normalno, i ne samo da bi se pokrio ovaj deficit ili razlika u budžetu, nego da bude opomena svima onima koji se sad služe sličnim metodama kako bi Srpsku radikalnu stranku razbili na taj način, među kojima prednjači ministar Batić, koji ima strašne argumente kada se suprotstavlja opoziciji. On odmah izlazi sa papirima i pokazuje ko je šta vozio, ko je šta jeo. (Predsednik: Gospodine Mirčić, prošlo je tri i po minuta, ja vas molim da pređete na temu.)
Predsedniče, primetili ste da ja ni jednog trenutka nisam više spominjao onaj ček. Prema tome, nema razloga da me isključujete. (Vojislav Šešelj, sa mesta: Koji ček?) Ovo što Milo Đukanović traži svoj deo, što je Koštunica dobio. Dao je Srbiji, a nije dao Crnoj Gori. Valjda znate, gospodine Šešelj. (Vojislav Šešelj, sa mesta: Čega je predsednik Koštunica?) Valjda Jugoslavije. (Predsednik: Raspravite vi to na vašem Izvršnom odboru Srpske radikalne stranke. Gospodine Mirčiću, molim vas da se držite dnevnog reda.) Nije problem, držaćemo se dnevnog reda.
Znači, bilo bi dobro da se sva ta sredstva, koja je u ono vreme država i vladajuća partija utrošila da razbije Srpsku radikalnu stranku, potkupljujući pojedine članove, da se ta sredstva sliju u budžet i kao vanbudžetska sredstva da pokrivaju eventualnu razliku koja se pojavljuje umanjenjem ili davanjem nekih poreskih olakšica.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Niko.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 60, protiv 126, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 11, od ukupno 197 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Živko Selaković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Želi.)