PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 16.10.2008.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

7. dan rada

16.10.2008

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Kada pogledate, dame i gospodo narodni poslanici, nekoliko članova ovog zakona, poslednjih nekoliko članova ovog zakona, onda vidite da je zakon toliko loš da, čak, ni amandmani ne mogu da ga upodobe i dovedu do situacije da, bar, bude primenljiv. To je ono što sam o ovom i o još jednom zakonu rekao – da su zakoni za policu.
Gospođo ministar, nisam mislio da ste ih izvadili iz fioke, to su neki drugi rekli. Rekao sam da ih nećete moći primenjivati i da će biti ono – za vreme mog ministrovanja sam donela jedan ili dva zakona, pet zakona, i to će vam biti, po tome ćete da pokažete, kada jednom ne budete ministar, kada, uskoro, ovo ''žuto preduzeće'' prepusti vlast ovoj desnoj strani i kada budete eks-ministar.
Da je ovo ovako, evo, samo nekoliko primera.
Recimo, ako se vratimo na član 39, stav 3. kaže – direktor može odlučiti da privremeno oduzeta imovina ostane kod vlasnika, uz obavezu da se o imovini stara sa pažnjom dobrog domaćina i da snosi troškove čuvanja i održavanja imovine. Radi se o imovini stečenoj kriminalnom radnjom, na kriminalan način.
Sada možemo da uzmemo jedan primer. Tomislav Nikolić je, vršeći kriminalnu radnju, na kriminalan način, oduzeo od stvarnog vlasnika 20 mandata. Ako bi se ovaj zakon primenjivao, ovde se radi o nepokretnoj imovini, u stvari, mandati se ne mogu prodavati. Prodaju se ljudi koji su nosili mandate; tipičan primer je ovih 20 ljudi što sedi gore. Prodaju se nosioci mandata, mandati se ne mogu prodati, pod pretpostavkom da ih uzmemo, jer je to nepokretna imovina. Pored toga, od pokretne imovine, Tomislav Nikolić i sekretarica mu od SRS-a su ukrali dva laptopa.
Recimo, primenjujemo ovaj zakon, recimo, sud donese odluku, recimo, direktor Direkcije poverava pokretnu i nepokretnu imovinu onome ko je ukrao, ko je stekao na nelegalan ili kriminalan način, da se o njoj stara, kako rekoste, s pažnjom dobrog domaćina. Vlasnik snosi troškove čuvanja i održavanja. Znači, ukoliko pokvare ova dva laptopa koja su vlasništvo Gradskog odbora SRS-a Beograd, oni će morati da ih poprave, da ih čuvaju i da ih održavaju, kako rekoste, s pažnjom dobrog domaćina.
Dame i gospodo narodni poslanici, smatramo da bi prvo što bi država morala da učini, bilo da opljačkanu imovinu SRS-a vrati njenom pravom domaćinu, a da protiv onih koji su na kriminalan način došli do tuđe imovine primeni neke druge zakone.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Reč ima gospođica Nataša Jovanović. SRS ima još tri minuta za ovaj amandman.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Gospođo predsedniče, dame i gospodo poslanici, gospođo ministre, verujem da će neke informacije koje ću sada da vam dam da vam pomognu, kao ministru pravde, da razrešite neke slučajeve i da, ako je to uopšte moguće, ovakav zakon, koji je pun manjkavosti, a i ovaj amandman kolege Spasojevića govori o tome, bude primenljiv.
Da je vlast Demokratske stranke imala volju i želju da krene u obračun s organizovanim kriminalom i s onima koji su protivpravno sticali imovinu godinama, kada su se bavili svim ovim pobrojanim krivičnim delima, krenula bi tragom onoga što je prvi smeo i hteo i, u tom trenutku, jedini mogao da objavi predsednik naše stranke dr Vojislav Šešelj.
Vi ćete videti, kada biste morali striktno da primenjujete, kao što se ne primenjuju zakoni, jer je očigledno urušen naš pravosudni sistem...
Sačekajte, gospodine Miliću, zato što neću da pričam o onoj aferi iz MUP-a i Dušanu Mihajloviću, ovog puta, i o onim obećanim nagradama.
Pomenuću vam, gospođo ministar, samo jednu operaciju, pod konspirativnim nazivom "Mačva". Celokupna ta operacija i način na koji je otkriveno da se pojedini ljudi bave, pre svega, privrednim kriminalom, uz dozvolu vlasti DS-a, objavljena je u knjizi našeg predsednika "Mafijaška pudlica Nebojša Čović". Kada biste sada krenuli da primenjujete ovaj zakon, od stupanja na snagu ovog zakona, vi biste najmanje 10 osoba koje je naveo prof. Šešelj u knjizi, odnosno koje se pominju u operaciji "Mačva", morali da procesuirate, odnosno da im se oduzme sva imovina. Sada, pošto je vreme kratko, postavljam jedno logično pitanje.
Evo, Ljubiša Buha-Čume jedan je od glavnih protagonista te knjige i operacije "Mačva". Pošto je on zaštićeni svedok, je l tako, posle svega onoga što se dešavalo, vi sada nama hoćete da kažete, i po članu 34, članu 35. i članu 41. ovog zakona, da njegova supruga Ljiljana Buha i članovi porodice, koji treba da budu izdržavana lica, u slučaju da krenete na Čumeta, što, naravno, nećete, jer ste mu dali status zaštićenog svedoka, prema tome, ovaj zakon je čista obmana javnosti, neće doći pod udar ovog zakona, jer, upravo, pod udar ovog zakona neće doći oni koji su najveća kriminalna dela počinili.
Recite mi, molim vas, kako je moguće da ubedite građane da će on biti primenljiv ako ćete takvom čoveku, odnosno njegovoj porodici, ali ja vam garantujem da on neće doći pod udar ovog zakona sve dok se ne promeni vlast, zbog toga što je potrebno starateljstvo za Ljiljanu Buhu i članove porodice, da ostavite određeni kapital, odnosno imetak, pokretnu i nepokretnu imovinu, da brinu o njoj s pažnjom dobrog domaćina? Da su brinuli o državi i da su bili dobri domaćini, oni ne bi napravili sve ono s projektom asfaltiranja puteva i s otvaranjem preduzeća "Difens roud".
Nije samo u pitanju pomenuti Čume, nego krenite i od Čovića i nekih drugih, koji su, nažalost, bili partijske kolege gospođe Slavice Đukić-Dejanović, ali, pošto su učestvovali i u isporučivanju i ubistvu Slobodana Miloševića, predsednika SPS-a, onda im je bilo lakše da prodaju svoju dušu, kako su i Miloševićevu glavu prodali, i da na takav protivpravan način zadrže imovinu, odnosno da se priklone klanu DS-a, celoj toj mafiji, što je, takođe, bio predmet prisluškivanih lica u operaciji "Mačva 2''.
Prema tome, stvari su toliko očigledne. Vi ste, pre svega, zakasnili mnogo godina sa donošenjem. Ne govorim vama, jer ste vi ministar unazad tri meseca.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Vreme.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Evo, završavam, gospođo Dejanović. Ali, ako biste bili spremni, kao Snežana Malović, da sada imenima i prezimenima, a zašto da ne, jer ste vi deo izvršne vlasti, po saznanjima koja imate, kažete ko su ti ljudi, budite sigurni da nikada ne biste smeli da zagrebete od toga, kada biste se usudili da tako nešto izgovorite.
Prema tome, ovaj zakon, i bez usvojenih amandmana, ne može da bude primenljiv, jer morali biste da krenete od svojih redova. Ti isti ljudi, ovaj Feman, on je sitan, znate. On jeste kriminalac iz redova DS-a, sada je otišao kod Nikolića i ove grupe, ali svi ovi drugi, pomenuti u toj knjizi, ljudi koji su radili na obrađivanju tih ličnosti i onoga na koji način su pljačkali državu, biće zaštićeni, što bi rekao naš narod, kao beli medvedi.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 43, amandman je podneo narodni poslanik Srđan Spasojević.
Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Izvolite, gospodine Spasojeviću, po Poslovniku.
...
Nova Srbija

Srđan Spasojević

Nova Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, evo, kroz ovaj amandman ćete videti zašto je, u suštini, formirana Direkcija. Podneo sam amandman na član 43. stav 2. koji glasi – na kraju teksta briše se tačka i dodaju reči: "po procenjenoj vrednosti od strane Direkcije".
Obrazloženje. Usvajanjem ovog amandmana, izbegla bi se mogućnost zloupotrebe prilikom direktne pogodbe, ukoliko bi propali pokušaji usmenim javnim nadmetanjem, tj. bila bi ispoštovana procenjena vrednost od strane Direkcije.
Više puta sam istakao svoje mišljenje o potrebi postojanja Direkcije. Više to neću komentarisati, neću da se ponavljam. Smatram da je sve to trebalo u redovnom postupku, kroz redovne sudove, i, zaista, ne mogu da shvatim zašto Vlada nije za ovaj dodatak – po procenjenoj vrednosti Direkcije. U čemu je problem?
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
(zvonom opominje poslanike) Molim vas, omogućite da čujemo govornika.
...
Nova Srbija

Srđan Spasojević

Nova Srbija
U članu 43. stav 2. glasi: "Pokretna imovina se prodaje po istoj ili višoj ceni od procenjene vrednosti koju je odredila Direkcija. Ako imovina ne bude prodata nakon dva usmena javna nadmetanja, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom".
Dakle, ja sam ovde želeo da otklonim jedan nedostatak u zakonu, jer, hipotetički, gospođo ministre, postoji mogućnost da se isfingira ta prodaja. Kaže se – dva puta se neće prodati i onda se prodaje direktnim putem. Ja sam samo dodao – da ta neposredna pogodba ne može da bude ispod procenjene vrednosti od strane Direkcije.
Možemo da zamislimo, dakle, Direkcija prodaje stvar po višoj ili po procenjenoj ceni Direkcije. Iza ovoga se otvara izuzetna mogućnost za zloupotrebu. Ako imovina ne bude prodata nakon dva usmena javna nadmetanja, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom. Zaista, ne mogu da shvatim zašto ovde nije, odnosno samo je trebalo ubaciti – po procenjenoj vrednosti od strane Direkcije.
Moguće je da neko nije pročitao oglas, a moguće je da neko u tom trenutku nije hteo da proda po nekoj procenjenoj vrednosti, ali ne možete vi sada spustiti tu cenu u neposrednoj pogodbi i otvoriti prostor za niz zloupotreba.
U ovom amandmanu se, praktično, pokazuje koliko je Direkcija, u suštini, autonomna, koliko kroz ovaj zakon sami sebi dajemo autogol. Ne vidim razloga da se ne prihvati, jer je to samo jedna reč, koju ste u prethodnom stavu već sami konstatovali – da se radi o procenjenoj vrednosti Direkcije.
Očekujem od vas da reagujete, očekujem da se ovaj amandman prihvati. Amandman je zaista dobar, popraviće ovaj zakon i ne vidim razloga da ne bude prihvaćen. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem. Ima reč po Poslovniku gospođa Milica Vojić-Marković..