PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 16.10.2008.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

7. dan rada

16.10.2008

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospodine Jojiću, vi jeste u temi, citirali ste, ali vreme je već 15 minuta i 17 sekundi. Privedite kraju.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Završiću. Dame i gospodo, ako mi dozvolite samo da citiram nekoliko propisa koji regulišu, pre svega, određenu oblast kada je u pitanju korupcija. To je bio, mogu vam reći, i povod da se ovaj zakon, ovakav kakav jeste, donese. Postavljam pitanje – šta će biti s onim slučajevima i onim privatizacijama u kojima je najviše korupcije? Korupcija vam je tamo gde je najviše novca. Drugo, gde su ljudi sa najviše moći, tamo vam je najveća korupcija.
Evo, vidite, molim vas, samo postavite pitanje – da li će se ovaj zakon moći primeniti na sledeće firme: "Frikom", "Somboled", "Inteks Mladenovac", "Fabrika hartije Beograd", "Jelen Do", "BIGZ", "Pablišment", "Dijamant", "Dunavska", "Veliko Gradište", "Erdevik", "Stražilovo", "Sremski Karlovci", "Podunavlje", "Bačka Palanka", "Milenijum osiguranje", zatim, šećerane, železare, poljoprivredna dobra, poljoprivredna preduzeća, zadruge? Dakle, da vidimo da li će moći ovaj zakon da se primeni.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Gospodine Jojiću, govorite dva minuta duže, molim vas privedite kraju.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Hvala. Ja ću se javiti u toku rasprave još, u odnosu na neke odredbe ovog postojećeg i predloženog zakona. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Da li još neko želi reč o ovom amandmanu? (Ne)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Jadranko Vuković. Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Ima reč gospodin Sreto Perić, poslanik, izvolite. Posle njega ima reč gospodin Marković.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedniče, kad smo čitali naslov ovog zakona – zakon o oduzimanju imovine  proistekle iz krivičnih dela, bili smo spremni da se radujemo, jer, konačno, vlast pokušava na jedan način da zaštiti građane Srbije od onih koji pribavljaju ogromnu materijalnu korist čineći krivična dela. Međutim, imajući u vidu da je 21 amandman podnela, uglavnom. leva strana u ovom domu, a da nijedan nije prihvaćen, odmah smo mogli da pretpostavimo i zaključimo o čemu se ovde radi. To govore i amandmani koje smo podneli na ovaj zakon.
Videli ste na koji način je, dakle, pravnički veoma jasno i utemeljeno, i povezano sa Krivičnim zakonikom, kolega Petar Jojić obrazložio amandman na član 25. Vi na ovaj način, zapravo, podstičete nove buduće izvršioce krivičnih dela. A, kako? Zato što unapred garantujete da ćete učiniocima krivičnih dela ostaviti jedan deo imovine stečene činjenjem krivičnih dela, za neophodno izdržavanje.
Praktično, vi podstičete neke da čine krivična dela, ali sigurno nećete uspeti da podstaknete najveći broj poštenih građana Srbije, koji, iako teško žive, nastoje da poštuju zakonske propise pravnog sistema države Srbije.
Kolega Jadranko Vuković je podneo amandman na član 27. stav 1, kojim kaže da privremeno oduzimanje imovine traje do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine. On predlaže da se reči: "trajno", odnosno reči: "do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine", zamene rečima: "do uručivanja Direkciji rešenja o trajnom oduzimanju imovine". On to kaže iz razloga da se ne bi napravio jedan vremenski vakuum vezan za oduzimanje te imovine. Međutim, veoma je zanimljivo postaviti pitanje – na koga se neće primenjivati ovaj zakon? Vi već jasno ukazujete da se neće primenjivati na zaštićene svedoke.
Mi smo bili duboko ubeđeni da ovaj zakon treba da se primenjuje kako na portira, tako i na predsednika Republike Srbije. Ali, vi već unapred kažete na koga se on neće primenjivati, i pored ovoga što ste definisali članom 66 – na koga se neće primenjivati ovaj zakon. Mi znamo da se neće primenjivati na još veliki broj učinilaca krivičnih dela, koje vi stimulišete, štitite i podstičete na takav vid ponašanja.
Ovaj zakon ima odloženu primenu u članu 67, gde ste rekli da zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", a neće se primenjivati, odnosno počeće da se primenjuje 1. marta 2009. godine.
Dame i gospodo, koga vi zamajavate? Svakodnevno dajete izjave kako Narodna skupština ne radi svoj posao. Vlada je ažurna i dobre je ocene dobila, uglavnom, jedan do jedan na dva, tako kaže najveći broj građana koji su bili u prilici da im se postavi pitanje o oceni rada Vlade Republike Srbije.
U obrazloženju, što koristite za svaki zakonski predlog, kažete da je to obaveza, prosto, zbog evropskih integracija, i pozivate se na to da ovakvi zakoni postoje u Holandiji, Belgiji, Velikoj Britaniji, Irskoj.
Na ove dve prve države, Holandiju i Belgiju, ne morate se pozivati, jer ste videli kakvo mišljenje su dali povodom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Dakle, nema potrebe da to činite.
Šta biste vi radili, da li bi zakonodavna aktivnost ovog doma bila da smo se, kojim slučajem, pridružili ili da ne postoji Evropska unija? Imam osećaj da ne biste ni donosili zakone. Da li će ovaj zakon da važi za one koji svakodnevno obmanjuju građane Srbije?
Setimo se samo da je u prethodnom sazivu donet Zakon o besplatnoj podeli akcija građanima Srbije. Tačno je bilo definisano na koga će se primenjivati taj zakon, odnosno ko ima pravo na besplatne akcije, pa je posle, Uredbom Vlade, prošireno, jer su prethodili predsednički izbori. Da bi se što veći efekat postigao, lažnim obećanjima, preko tog zakona, proširio se taj broj na znatan broj građana Srbije. Sada vam ni to nije dovoljno, s obzirom na vrednost akcija koje bi građani trebalo da dobiju, a one na današnji dan iznose 20 do 40 evra, pa jedan od potpredsednika Vlade i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj kaže da će se proširiti i broj firmi.
Da li se tu misli na lokalna javna preduzeća koja se bave iznošenjem smeća ili, možda, prodajom vode u velikom broju gradova u Srbiji?
Kada ste rekli da su za sprovođenje ovog zakona potrebna određena sredstva, ona su oko 80 miliona dinara, kažete za koji organ od onih koji se uvode ovim zakonom će biti trošena. Plašim se, s obzirom na to da će se ovaj zakon selektivno primenjivati, odnosno, možda, na pripadnike ili simpatizere nekih političkih stranaka koji ne čine vlast sada, ili, možda, ni na krive ni na dužne, da ćete teško uspeti da obezbedite sredstva da u prvoj fazi pokrivate troškove organa koji će biti uspostavljeni ovim zakonom.
Da li će se ovaj zakon moći primenjivati na neke sudove u Srbiji, pre svega, mislim na sudije Okružnog suda u Kragujevcu, koji ne poštuju pozitivne pravne propise i koji, suprotno već donetim odlukama okružnih sudova, donose sasvim drugačije odluke?
Da li će se ovaj zakon primenjivati, možda, na sudije Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, gde student Volonjac, koji kaže da je završio Pravni fakultet i da uskoro planira i da magistrira i ko zna dokle u naučnim zvanjima misli da stigne, predlaže odbornicima, čak, iz Malog Zvornika, mali ali veliki i lep, da podnesu tužbu protiv SRS-a Četvrtom sudu i da iznose kao argumente da su bili u pravnoj zabludi. Juče je kolega Zoran Krasić objašnjavao na vrlo primeren i svima razumljiv način šta to znači pravna zabluda.
Kolege narodni poslanici, malo me začuđuje vaša pasivnost prilikom razmatranja ovih zakonskih predloga. Evo, kolega Nikola Novaković, koji je juče pre podne na vrlo dobar i primeren način vodio ovu skupštinu, nema svoj komentar vezan za ove zakone. Mnogi od vas, za koje sigurno znam da su dobri pravni stručnjaci, mogu da komentarišu na dobar i svrsishodan način ove zakone, ne samo pravnici, nego i drugi narodni poslanici.
Vaša obaveza, kao i nas, poslanika SRS-a, jeste da radimo u interesu građana. Kada se izbori sprovode, onda građani ne biraju poziciju i opoziciju, nego biraju svoje predstavnike koje će da na najbolji način u ovom visokom domu štite njihove interese. Onog momenta kada se formira vlast, kada date podršku nekoj vladi, vaša aktivnost prestaje.
Da li vi imate pasivan odnos i vršite opstrukciju, opet moram da se pozovem na Zorana Krasića, jer ne govorite o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu?
Da li je to zbog sujete ili zbog vašeg snishodljivog odnosa prema Vladi, koju bi vi trebalo da kontrolišete da bi ovaj zakon mogao da se primenjuje i da bi opravdao svoj dobar naziv, jer mi podržavamo sve zakonske predloge u kojima se vodi široka akcija za suzbijanje kriminala i svega što nije dobro u državi Srbiji?!
Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem. Po Poslovniku, najpre, gospodin Vladan Batić, pa onda gospodin Saša Milenić.

Vladan Batić

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, čl. 225. i 226.
Čuli smo da će Vlada danas imati javnu sednicu i da će se na toj javnoj sednici hvaliti svojim epohalnim rezultatima. Red bi bio i zahtevam da premijer dođe ovde i da objasni šta je to dobro ili loše uradila Vlada za ovih 100 dana. To je pravi odnos prema poslanicima i prema građanima Srbije.
Vidimo da je gospodin Cvetković sam sebi dao peticu. Slažem se, ako se vrednuje od 5 do 10, onda je ocena u redu, ali trebalo bi da nam odgovori na pitanje zašto je gas poskupeo 60%. Da li su nam to Rusi podigli cenu gasa ili je to uradio uvoznik? Ko je uvoznik? Koji tajkun?
Kolika je njegova marža? Da nam odgovori i na pitanje o samom tom gasnom, ili energetskom aranžmanu kada će biti građen, kuda će ići, da li će biti magistralni i kada će to početi da se radi, jer nije NIS ''Alajbegova slama'' da se prodaje na doboš, za obećanje da će ovuda proći magistralni gasovod?
Šta je sa koncesijom za autoput Horgoš-Požega? Zašto ne sme da se raskine? Ko je uzeo pare, pa koncesionar kaže, nema problema, samo vratite pare?
Šta je s enormnim platama u javnim preduzećima i upravnim odborima javnih preduzeća? Dok masa ljudi jedva sastavlja kraj s krajem, plate su astronomske, kao da ti ljudi žive u Kuvajtu ili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Šta je sa lažnim obećanjem i odgovornosti za to da će pet miliona građana dobiti, na ime besplatnih akcija, po 1000 evra? Mora da se snosi odgovornost. Šta je sa lažnim obećanjem da će Srbija do kraja godine biti kandidat za člana Evropske unije? Šta je sa lažnim obećanjem da ćemo do kraja godine biti na beloj šengenskoj listi i da će naši građani moći da putuju bez viza?
Šta je sa pojavom fašizma, govorom mržnje, povredom ljudskih prava, vređanjem i pretnjama stranih država i njihovih zvaničnika, hvalospevima, mitinzima, hepeninzima u čast haških optuženika, enormnim rastom kriminala i korupcije?
Na sve to, ministar unutrašnjih poslova je angažovao Divca da mu bude savetnik za sport, dijasporu i međunarodne odnose. To je ta Vlada koja je, navodno, zaslužila sve najviše ocene.
Videli ste sinoć, taj Milo Đukanović, koji je satanizovan s ove govornice, došao je u parlament u jednom teškom trenutku za tamošnju vlast, odgovarao na pitanja narodnih poslanika satima. Pa, zamislite Cvetkovića, to je nezamislivo, to je kao naučna fantastika, da dođe a da ga narodni poslanici štošta pitaju, sa svom onom njegovom elokvencijom! Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Hvala. Reč ima gospodin Saša Milenić.

Saša Milenić

Uvažena gospođo predsednice, uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministrice i predstavnici Vlade Republike Srbije, izričem povredu člana 100, a vezano za član 103. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.
Naime, ono što vi, gospođo predsednice, ne znate, jer se dešavalo na jučerašnjoj sednici, kojom su predsedavali gospodin Novaković i gospođa Gordana Čomić, to je da sam, u toku prepodnevnog dela, reklamirajući povredu Poslovnika u toku diskusije o amandmanima na član 7. predmetnog zakona, zamolio da se poštuje član 103, da se poslanici ne udaljavaju od tačke dnevnog reda i da ne pretvaraju diskusiju o amandmanima na jedan sasvim precizan zakon u eksplicitnu kritiku i kompromitovanje političke filozofije liberalizma.
To je bio dovoljan okidač za pokretanje lavine napada na moju malenkost i pojedine poslanike iz Poslaničke grupe G 17 plus, pre svega, na gradonačelnika Kragujevca, gospodina Veroljuba Stojanovića, na lokalnu samoupravu i najviši organ lokalne samouprave, Skupštinu grada Kragujevca. Kada sam želeo da reagujem, nije mi dozvoljena reč, jer je to, navodno, bila replika na repliku, premda mi nije jasno čime je pravo na repliku stekao tako nekorektan diskutant u toj prilici, a to je, ni manje ni više, bio potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospođica Nataša Jovanović.
U toku popodnevnog dela rasprave, ta se teza elaborirala do pretnji lokalnoj samoupravi u Kragujevcu, izgovorenih sa govornice Narodne skupštine Republike Srbije od strane potpredsednika Narodne skupštine. Lično sam se lako suzdržao od gneva, što sam činio od početka ove sednice, ali kada je kod prethodnog govornika ista tema, pominjanjem Okružnog suda u Kragujevcu, ponovljena, dužnost mi je da, sa stanovišta ne samo interesa lokalne samouprave grada Kragujevca, već i programa političke organizacije "Zajedno za Kragujevac", koja se zasniva na afirmaciji ideje decentralizacije lokalne samouprave, eksplicitno reagujem.