ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 79, ni člana 80, niti ste u izlaganju obrazložili povredu procedure. Zahtev za dobijanje zapisnika nije osnov za povredu procedure jer niste bili sprečavani da dobijete zapisnik. O nastavku sednice informaciju prvo može da da predsednik Odbora čija je sednica u toku. Sve to na šta ste se pozvali nije obrazloženje da je procedura povređena bilo kojim članom Poslovnika tokom rada Administrativnog odbora, a pogotovo ne tokom ove sednice.
Molim vas, ako već dobijamo reč na osnovu člana 100, da se potrudimo da sadržaj našeg izlaganja sadrži obrazloženje proceduralne povrede, odnosno povrede člana, a ne da nam bude samo povod da iskažemo i svoj politički stav, što je legalno i legitimno, ali predstavlja i kršenje Poslovnika.
Narodna poslanica Nada Kolundžija želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Poštovana predsedavajuća, javljam se na osnovu člana 101, pošto sam ovde u više navrata ne samo opomenuta, napadnuta, optužena za razne stvari, već je od mene traženo da dam i neke odgovore.
Želim da kažem da predsednik Administrativnog odbora, kao što je juče rekao na Administrativnom odboru, koji je sazvao u skladu sa Poslovnikom... Dakle, i 34. sednica Administrativnog odbora je sazvana u skladu sa Poslovnikom, njen rad je prekinut takođe u skladu sa Poslovnikom; 35. sednica je zakazana i održana u skladu sa Poslovnikom, i on je juče na toj sednici rekao da će danas biti održan nastavak 34. sednice i on je zakazao tu sednicu za 15.00 časova danas. Mislim da dobro znate da nema potrebe da radite ovo što radite, s jedne strane, a sa druge strane, ako je to izgovor da mi ne bismo prešli na tačku dnevnog reda, onda to ipak vi objasnite. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Član 101. podrazumeva pravo na repliku i pravo na dobijanje reči i osnov je javljanja, tako da smo narodna poslanica i ja saglasne da nije u pitanju pozivanje na kršenje bilo kog člana Poslovnika.
Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Javljam se zbog toga što su prekršeni članovi 101. i 104. Ovo što govorite, gospođo Kolundžija, pokazuje sav jad i bedu u kojoj se nalazi Srbija koju vi vodite.
Ovo je dobro zbog građana Srbije, da vide kako se ponašate. Imate samo jedan cilj – da obmanete građane Srbije, da obmanete poslanike Skupštine Srbije. Govorite o tome da neko vrši opstrukciju Skupštine, govorite o tome da su troškovi zasedanja veliki, sve govorite ono što radite ili inicirate da se radi.
Ceo dan su juče u Skupštini SRS i poslanici iz drugih stranaka pokušavali da vam ukažu na to da kršite Poslovnik, da zloupotrebljavate vašu većinu tako što ne radite po Poslovniku. Uopšte ne razumem zbog čega to ne uradite. Da li mislite da ćete prevariti građane Srbije? Nećete. Mislim da su građani Srbije potpuno svesni s kim imaju posla, ovo su samo nijanse.
Pokušavate na svaki mogući način da stvorite privid kako navodno radite po Poslovniku, stavili ste određene tačke dnevnog reda na Administrativni odbor, stavili ste pitanje ta tri mandata kao devetu tačku i onda ste se dosetili da prekinete sednicu Administrativnog odbora, pa da nastavite 35., pa sada kažete da ste zakazali za 15.00 časova, imao sam informaciju da je zakazana za 14.00 časova. Ko uopšte vama bilo šta da veruje?
Zašto ne uradite ono što mislite da treba da uradite? Nećete, zato što će građani Srbije videti jasno vaš politički dil sa onima koji su pokušali da izvrše puč u SRS, da su sve njihove pretpostavke propale, da morate da vratite ili uopšte ne morate da vratite ta tri mandata. Suštinski, nama to ne znači ništa, znači samo da se poštuje Ustav, da se poštuje Poslovnik i da se poštuje sve ono što se do sada radilo u Skupštini Srbije. Ali, vi to nećete, hteli biste da ostanete pošteni, ali za svaki slučaj naplaćujete uvek svoju uslugu.
Gospođo Kolundžija, to ne može. Morate da izađete pred građane Srbije i da uradite ono što mislite da treba da uradite, nemojte da pokušavate da obmanjujete i nas i građane Srbije. To je ovde osnov. Suštinski varate i građane Srbije i Skupštinu Srbije, odnosno poslanike, i to je sada svima potpuno jasno.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede člana 104, niti je u vašem obrazloženju, uvidom u stenogram možemo se uveriti, jednom jedinom rečju obrazložena povreda člana 104. u nekom od stavova.
Narodni poslanik dobacuje da ću shvatiti kad dobro protumačim.
Vrlo dobro tumačim i mogu da dam dodatno objašnjenje da je vrlo jasno iz toka ove sednice, kao i ranijih, da naš prećutni dogovor podrazumeva da je u ime budućih dobrih odnosa i buduće svesti o tome da je Narodna skupština zajednička odgovornost opozicije i vladajuće većine poslanicima opozicije dato, tokom vođenja svake sednice, pravo da zloupotrebljavaju i krše Poslovnik.
Još jedanput vas molim, ako dobijemo reč na osnovu člana 100, da se potrudimo i unesemo bar toliko poštovanja prema sopstvenom poslovniku u ovoj instituciji da bar jednom rečenicom obrazložimo u čemu je sadržana povreda člana i procedure i da onda ostala dva minuta i 45 sekundi upotrebimo na obrazloženje svog političkog stava, a ne na povredu procedure.
Narodna poslanica je dala informaciju o nastavku sednice, dali ste informaciju da i vi znate da danas ima sednice, nekoliko poslanika je danas pitalo kada će biti nastavak sednice. Molim vas da ne omalovažavate Narodnu skupštinu, da ne zloupotrebljavate Poslovnik preko mere o kojoj postoji prećutan dogovor kada je upotreba i zloupotreba u pitanju, jer onda ne ostavljate prostora ni za šta drugo no za izricanje mera.
Narodni poslanik Tomislav Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Javljam se zbog povrede Poslovnika članova 100, 101. i 104. Ovde se govori o nekakvim političkim dilovima i svi se vi iz SRS trudite da građanima Srbije predstavite kako SNS ima nekakve dilove sa Demokratskom strankom i kako ste žrtve tih dilova.
Da vas podsetim na još jednu briljantnu izjavu vašeg predsednika od juče, koji je ovde sa ove govornice, govoreći o dilovima, rekao predstavnicima DS – vi koji ne ispunjavate dogovor i obećanja, od sada ćemo sa vama drugačije.
Svedok sam tih vaših dogovora sa Demokratskom strankom i pošto politiku shvatam drugačije od vas, smatram da ste potpuno u pravu kada razgovarate sa bilo kime, a posebno sa onima koji vode Skupštinu, državu. To ne nazivam pežorativno političkim dilovima, smatram da je to saradnja u obostranom interesu.
Nikakav dil ni sa kim nemamo. Manite se više priča o stranim ambasadama, manite se priče o tajkunima, manite se priče o izdaji zato što sve ono za šta ste me optužili, tobož, načinio sam veliki greh, radite intenzivno već dva meseca. Sednica na kojoj je donet Zakon o budžetu je znak kako tumačite svoje ponašanje u odnosu na ponašanje drugih. O tome nemam više šta da govorim.
Što se tiče sednice Administrativnog odbora, voleo bih da bude nastavljena danas i da jedina tačka budu ti mandati troje narodnih poslanika. Niti su to mandati SRS, niti su mandati SNS i ne usuđujem se, kao vi koji mislite da ste veliki, da kažem da to nama suštinski ništa ne znači, nama to suštinski mnogo znači, ali to su ipak mandati troje narodnih poslanika i to troje narodnih poslanika ne žele više da budu članovi SRS, poslaničke grupe SRS, a žele da zadrže svoje mandate.
Možete da zaustavite Skupštinu sve dok vam to oni budu dozvoljavali. Tako će da bude, i to vrlo dobro znate. Bolje razmislite o nepotizmu u svojim redovima, o kriminalu u svojim redovima, o tome kako sedam-osam vas ovde, koji ste ogrezli u razne vidove mita i korupcije, a vidim da vam je to sve spremljeno i spakovano i da će uskoro i da vam objave, zavodite ostale poslanike koji o tome ništa ne znaju i učestvuju u celoj ovoj ujdurmi zato što neko kaže - danas svi podignite Poslovnik da govorite o Poslovniku. O čemu, u stvari, ovde govorite?
Videćete o čemu govorite, govorite o sumraku ideja koje sam zajedno sa vama propagirao i sprovodio u SRS. Na šta sada ličite, na koju ideologiju sada ličite, osim na to...
(Predsedavajuća: Govorite tri minuta i trideset sekundi.)
... da me neki psuju dok prolazim, a neki mi se jave kulturno i ljubazno. Nisam vam valjao kao predsednik Administrativnog odbora, sada vam kažem da bi ta sednica već bila završena. Hteli ste predsednika iz DS, sada gledajte šta će da bude. (Za vreme govora narodnog poslanika Tomislava Nikolića narodni poslanici SRS lupaju o klupe.)
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, niste dali obrazloženje za povredu članova 100, 101. i 104. tokom procedure. Izvinjavam vam se što nisam u mogućnosti da primenim član 27. i da se staram o redu tokom sednice Narodne skupštine, jer određeni broj narodnih poslanika smatra svojim prirodnim i višim pravom u odnosu na sve nas ostale da dok govorite vi i neki drugi poslanici lupaju predmetima o inventar.
Narodna poslanica Gordana Pop-Lazić dobacuje, molim vas da se to ne čini jer je to kršenje člana 104. Narodna poslanica kaže - molim lepo.
Zajednička volja je da imamo primenu Poslovnika. Vaša volja da smatrate da je vaše političko i poslovničko pravo da se lupanjem predmetima o inventar odnosite prema svim narodnim poslanicima i da istovremeno smatrate svojim pravom da tražite i dobijete reč po povredi Poslovnika a da ne obrazložite povredu Poslovnika jeste stanje o kojem ne postoji prećutni dogovor. Molim vas da ne zloupotrebljavate članove Poslovnika koji omogućavaju davanje reči i da ne stvarate mogućnost za primenu člana 106 - izricanje mera, koje se zaslužuju primenom člana 106. koji propisuje izricanje mera.
Narodni poslanik Vladan Batić ima reč, želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1, pa narodni poslanik Dragan Todorović.

Vladan Batić

Gospođo predsedavajuća, reklamiram povredu člana 27. Predsednik Narodne skupštine, između ostalog, treba da se stara o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine.  Mesecima slušamo polemiku o spornim mandatima. Zašto se ne zakazuje sednica Administrativnog odbora i zašto se ne preseče taj Gordijev čvor? Zašto bi svi drugi poslanici mesecima bili taoci, zašto bi građani Srbije mesecima bili taoci? U čemu je problem da se zakaže sednica Administrativnog odbora i da se odluči bilo kako?
Apelujem i na predsednika Skupštine i na vladajuću koaliciju da se taj problem reši. Ne možemo mesecima da slušamo tako nešto. Vladajuća većina i predsednik Skupštine snose najveću odgovornost, najviše vremena se ovde troši oko toga, jer nema hrabrosti, odvažnosti, ne znam čega nema.
Želim da iskoristim preostalo vreme i da od ministra ekologije i od ministra ekonomije zatražim obaveštenje. Svi ste čuli da je naprasno odlučeno da se izgradi TA "Nikola Tesla 3" i "Kolubara B", da se odmah to ustupi strancima za dve milijarde evra i onda ćemo svi lepo i srećno živeti i svi naši problemi će biti rešeni.
Postavljam pitanje, koja je poslednja termoelektrana napravljena u Evropi, u bilo kojoj civilizovanoj zemlji Evrope? Elektrane "Nikola Tesla" su ekološki genocid. Tražim obaveštenje od ministra ekologije koliko puta iznad dozvoljenog su zagađeni vazduh, voda, zemlja. Desetine puta preko dozvoljenog.
Pitam ministra zdravlja - koliki je procenat obolevanja od kancerogenih oboljenja, višestruko je veći na teritoriji Obrenovca i Lazarevca, oboljenja respiratornih organa?
Đelić i Dinkić hoće da prave elektrane. Neka odu da žive u Ušću ili onim selima, gde ne može da se živi. Gde je napravljena poslednja termoelektrana u Evropi? Hoću odgovor. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, obaveštenje o toku i o nastavku sednice Administrativnog odbora je dato u toku ove sednice, tako da nema povrede člana 27, a vaš zahtev za obaveštenje će biti prosleđen.
Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Javljam se jer je povređen član 103. i 3. stav člana 104: "Narodni poslanici dužni su da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine. Nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica."
Dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, imali ste prilike da vidite suštinski šta znači štaka Borisa Tadića. Kad god Boris Tadić treba nešto prljavo da uradi protiv SRS, on pribegne svojoj štaci i onda, umesto da to radi Boris Tadić, to radi njegova štaka. DS ima mogućnosti, verovatno zna i na koji način, da nađe ovakve štake i to su nesporne činjenice. Da je to tačno, imali ste prilike da vidite poslednjih dana dosta puta. Nudi se štaka svima, gotovo, više ne zna šta da radi, sad se nudi svima, i Demokratskoj stranci Srbije, i Demokratskoj stranci ponovo i Novoj Srbiji, hoće saradnju sa svima, čak se nudi i Srpskoj radikalnoj stranci. Ljudi moji, je l' to moguće? Da li je moguće da čovek sa ove govornice kaže da se neće smiriti dok ne uništi SRS, a po novinama kaže - možemo da sarađujemo i sa SRS. Otišla kola nizbrdo. Nije to taj čovek, iz njega govori Aleksandar Vučić, Boris Tadić ili Miki Rakić, onaj kome u tom momentu treba.
Sednica radne grupe Borisa Tadića o prenosima sednica Skupštine Srbije – nijedna jedina opoziciona stranka ne sedi tamo, osim štake, jer je potrebno da građani Srbije vide da je to sve u redu, legalno, legitimno, sede predstavnici pozicije, sede neki, kao navodno, opozicija, potpuno slika za njih takva kakva im treba. Kao što je i ovo sa Administrativnim odborom, kao što je sve prevara, samo i isključivo prevara. Ne biste vi bili toliko uspešni u ovim prevarama da ne nalazite ovakve ljude koji te prljave poslove rade za vas. Mislili su da će uraditi mnogo gori, mnogo teži posao; na sreću nisu, potpuno su propali i sad samo polako tonu sve dublje, dok ne odu na ono mesto koje im pripada, a to je istorijsko smetlište.