ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede čl. 103. i 104, niti ste sadržajem svog izlaganja, u bilo kom delu, obrazložili povredu procedure, odnosno stavova čl. 103. i 104.
Narodni poslanik Vladan Batić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
Narodni poslanici pitaju zašto narodni poslanik Vladan Batić. Zato što postoji prećutni dogovor da predsednici poslaničkih grupa, zamenici predsednika poslaničkih grupa, ovlašćeni predstavnici i narodni poslanik Vladan Batić imaju prednost kada se javljaju za reč, a žele da govore o povredi Poslovnika. To je jedan od dogovora koje smo postigli.
Izvinite, poslaniče, zbog čekanja za vreme obaveštenja o razlozima zašto dobijate reč.

Vladan Batić

Ponukalo me ovo što je rekao gospodin Dragan Todorović. Samo jedno objašnjenje od nekoliko sekundi.
Ja sam prisustvovao početku sastanka radne grupe o televizijskim prenosima. Kada sam video da tamo nema predstavnika opozicionih stranaka ja sam sastanak te radne grupe napustio. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, bar drugi put da se pozovemo na bilo koji član Poslovnika koji je povređen zbog toga što ovakav tok rada podrazumeva da neki poslanici imaju znatno veća prava nego neki drugi poslanici, pri čemu se ti isti poslanici koji imaju znatno veća prava pozivaju da nemaju dovoljno prava, za razliku od onih čija su prava umanjena zato što neki poslanici imaju malo veća prava.
Narodni poslanik Tomislav Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, samo bi mi još falilo da pitam Dragana Todorovića kako ću da vodim SNS. Nudim saradnju strankama u opoziciji zato što je očigledno da je Srbija u krizi. Kada je i ove stranke na ovoj strani, apsolutno različite, ova kriza sastavila, otkud nama u opoziciji pravo da ne sarađujemo protiv vlasti, koja puca po šavovima i pitanje je dana kada ćemo imati priliku da idemo na nove izbore?
Ne ljutim se na to što gospodin Todorović koristi uvredljive izraze kada sam ja u pitanju. To više govori o njemu i o njegovom odnosu prema ljudima koje je poznavao i sa kojima je bio prijatelj. Samo kažem da više niko neće moći da me pozove telefonom, pa da mi kaže - nećeš tako da radiš, nego drugačije. Skinuo sam sa leđa veliki kamen ispita u Hagu, koji je sada natovaren na vaša leđa i na leđa onih koji ne treba da ga nose, a moraju. Sada sam sam svoj sudija.
Poslanička grupa Napred Srbijo sama vodi svoju politiku. Niste vi reper ko je u opoziciji, a ko nije. Ne možete vi to da određujete. Ako sam ja štaka Borisa Tadića, a koji se to magarac strašno sa njim dogovarao, pa mu Boris Tadić nije ispunio obećanja koja mu je dao? (Za vreme izlaganja narodnog poslanika Tomislava Nikolića poslanici SRS lupali su o klupe.)
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, niste obrazložili u čemu je povreda procedure, niti ste naveli koji je član povređen.
Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika.
Još jedanput se izvinjavam narodnom poslaniku Tomislavu Nikoliću zbog nemogućnosti da se primeni član 27, koji podrazumeva staranje o redu na sednici i još jedanput molim narodne poslanike koji smatraju svojim pravom da krše član 104. svojim političkim stavom da to ne čine dok se odvija sednica i dok bilo koji narodni poslanik govori na osnovu toga što je dobio reč po Poslovniku.
Izvinjavam se, narodni poslaniče, što ste čekali, ali pitanje kredibiliteta celog procesa je ovde ozbiljan problem zato što tražite da neka pravila važe samo za vas, a ne i za druge. Prinuđena sam da objasnim da je to nedopustivo i da je kršenje procedure. Izvinite još jednom zbog čekanja. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Taman posla, gospođo Čomić, već sam vam nekoliko puta rekao da izuzetno cenim vaš način vođenja Skupštine Srbije. Razumem da vi hoćete da objasnite sve što se dešava, koliko ste u mogućnosti. Svestan sam i činjenice da je često situacija takva da bi teško ko mogao na drugačiji način da opiše sve što se dešava.
Javljam se po članu 104, samo da kažem da mi je drago što se štaka prepoznala, a sa Tadićem je razgovarao magarac pre nego što je postala štaka.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 104. Izrekla bih meru da je povrede bilo. Molim narodne poslanike da svoje obraćanje samere odredbama Poslovnika Narodne skupštine.
Narodna poslanica Vesna Pešić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Vesna Pešić

Liberalno demokratska partija
Reklamiram povredu Poslovnika po članu 104, uvreda Narodne skupštine Srbije. Već drugi dan dolazimo da razgovaramo o promenama Poslovnika.
Što se tiče LDP-a, zauzeli smo principijelno stanovište da je Poslovnik trebalo promeniti u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini, ali promene Poslovnika koje smo predložili odnose se na suštinske promene Poslovnika da bi procedura bila moderna, da bi bila ubrzana. Glavna kritika je bila da ne donosimo dovoljno brzo zakone. Imali smo jedan tip procedure koji nije izmislila Liberalno-demokratska partija, nego je ta brzina donošenja evropskih zakona bila primenjena u Hrvatskoj i Sloveniji, državama koje jesu uspešno i brzo donosile evropske zakone, na šta se ova vaša intervencija i nametanje Poslovnika odnosi.
Juče ste, gospođo Kolundžija, rekli kako su to suštinske promene i ne mogu biti prihvaćene. To je apsurd. Treba da vaše nametnute, kozmetičke promene, koje zaista neće dovesti do boljeg i efikasnijeg delovanja parlamenta... Evo zbog čega – zato što se pokazuje da postoje određeni sukobi u samom parlamentu, koji se moraju rešiti svaki put kada problem nastane, bez obzira na ove vaše kozmetičke promene.
Postavljam pitanje, zašto ne uvažavate primedbe koje ima SRS? Zašto nas držite drugi dan i šta radi gospodin Nenad Konstantinović? Da li on ima neke advokatske poslove? Čime se on bavi, a ne poslovima ovde? Zašto ne uvažavate red?
Verujte mi, donošenje Ustava, člana 102, to je katastrofa. Dali ste sve, napravili ste partijsku državu. Predsednici stranaka prave poslaničku listu od 250 poslanika. Oni kažu ko će da uđe u parlament. Sada pravite izmene, isto tako da ubijete svakog poslanika, da ponovo dajte poslaničkim grupama i šefovima partija veću moć nego što ima poslanik, a već nismo ravnopravni u tom pogledu.
Ne mogu da razumem, gospodin Batić, koji nema grupu, dva puta čekam da on govori ispred mene, ne znam po kom pravilu se to dešava. I ove izmene idu u tom pravcu.
Sada mi zaista objasnite zašto i šta radi Nenad Konstantinović. Zašto ne zakaže taj Administrativni odbor? Da li oni imaju te tri blanko ostavke?
Verujte mi, meni se povraća na blanko ostavke, da unapred poslanik potpiše da vraća to poslaničkom klubu i partiji. Znači da ne postoji kao individua, da ne postoji nikakvo predstavništvo, da smo oduzeli suverenitet građana preko blanko ostavki. Vi ste uveli blanko ostavke. Nismo mi uveli blanko ostavke. Nije Liberalno-demokratska partija to uvela.
Sada kada imaju blanko ostavke, kada imaju po zakonu pravo da se vrate ta tri poslanička mandata, ne zakazujete, jer gospodin Nenad Konstantinović ima druga posla i zakazaće u tri popodne da objasni građanima zašto ćemo da sedimo do tri popodne. Zato što Nenad Konstantinović ima druga posla. Zašto to nije obavljeno?
(Predsedavajuća: Tri minuta i trideset sekundi.)
Protiv sam tog principa, ali katastrofa je da vi imate druga posla i da nas ovde zamajavate već drugi dan.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, niste obrazložili proceduralnu povredu člana 104, a informacije o toku sednice Administrativnog odbora su nekoliko puta ponovljene.
Molim sve poslanike koji su u sali, a one koje nisu da se na neki način obaveste da je nastavak sednice Administrativnog odbora danas u 15.00 časova i da ne zloupotrebljavamo... Ili u 14.00 časova, kad god je zakazana.
Dobili ste, narodni poslanici dobacuju da nisu dobili poziv, informaciju koju ste tražili od predsednice poslaničke grupe ZES i predstavnice predlagača.
Dakle, tražili smo reč na osnovu člana 100. da dobijemo informaciju o tome kada će biti zakazan nastavak sednice sa devet tačaka dnevnog reda. Dobili smo tu informaciju, ali to nije razlog da prestanemo da pitamo kada će da bude zakazan nastavak. Verovatno će odgovor biti dat onoliko puta koliko puta vi budete zloupotrebljavali Poslovnik.
Ovim putem sve one koji imaju nameru da još jedanput pitaju kada će biti zakazana sednica upozoravam da će to biti osnov za primenu člana 106. zbog nepoštovanja, omalovažavanja toka sednice Narodne skupštine i za izricanje kaznenih mera.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, rizikujem da dobijem opomenu, ali zaista moram da vas pitam, gospođo Čomić, kada će biti zakazana sednica Administrativnog odbora?