ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milan Veselinović. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Milan Veselinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se na osnovu Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije i reklamiram čl. 225. i 226.
Prvo bih hteo da postavim pitanje, radi objašnjenja, gospođi predsedavajućoj na osnovu čega je izrekla opomenu gospodinu Martinoviću? Želim da se o njenoj opomeni, kazni izjasne narodni poslanici u danu za glasanje.
Ovim želim predsedavajuću da podsetim na prošla vremena; kao čovek u godinama i dugogodišnji narodni poslanik, još iz ranih devedesetih godina, želim da podsetim predsedavajuću i ovu levu stranu, narodne poslanike Skupštine Srbije, posebno na '93-'94. godinu, kada se SRS, na čelu sa prof. dr Vojislavom Šešeljem, borila za osnovna načela demokratije, da narodni poslanik može da izađe ovde i da kaže šta misli. Mi smo tada za to zatvarani. Jedini je tada prof. dr Vojislav Šešelj bio u zatvoru u dva navrata, u CZ-u u Beogradu i u gnjilanskom zatvoru, dok su ostali koketirali, i vi "žuti", sa tim režimom. Od tog vremena do današnjeg dana dostigli smo nivo da narodni poslanik može da kaže ovde šta misli, da svaki građanin može slobodno da iskaže svoje mišljenje.
Nažalost, danas doživljavamo vašu osionost i silu koju želite da primenite, represiju, prema opozicionim poslanicima, posebno poslanicima SRS, predlažući ovako represivne mere sa ovim poslovnikom, kozmetičke mere. Treba da vas je sramota zbog toga. Građani Srbije koji su zdušno podržavali promene od ranih devedesetih godina do današnjeg dana treba da se zamisle kome će da daju poverenje na sledećim izborima i na šta treba da liči ovaj parlament.
Drugo pitanje koje hoću da postavim ministru unutrašnjih poslova gospodinu Dačiću jeste: po čijem nalogu je pre nedelju dana uhapšen Rodoljub Stefanović iz Novog Pazara, MZ Grubetiće, i deportovan hitno u popodnevnim časovima u Specijalni sud za ratne zločine u Beogradu? Naime, radi se o čoveku koji je više vremena proveo u inostranstvu u tim ratnim godinama, nego na prostoru bivše Jugoslavije. Čovek je samo zato što izgleda korpulentno i što je ortodoksni radikal priveden da svedoči, tobože, da je negde rekao da je sedeo sa Goranom Hadžićem.
To je sramota. Znači da i dalje našom zemljom vršljaju razne tajne agenture, naša policija i vojska se ne pitaju ništa. Sad svaki građanin može biti uhapšen u kući, u krugu porodice; ne znamo šta nas čeka kad izađemo iz ovog parlamenta, ako nam se to ne desi i u parlamentu. To je ponižavajuće za srpski narod, to je ponižavajuće za sve nas.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Čomić, javljam se na osnovu člana 27, u vezi sa članovima 77, 104. i 106. Poslovnika Narodne skupštine, i obraćam se vama kao trenutno predsedavajućoj ovoj sednici.
Naime, gospođo Čomić, kad god vas Dragan Todorović pohvali kako dobro vodite sednice ovog parlamenta vi onda naprasno, ne znam iz kojih razloga, dobijete potrebu da umesto upotrebe zloupotrebljavate odredbe Poslovnika.
Kada se obratite bilo kojem narodnom poslaniku, kada počnete sa "upozoravam vas" ili "izričem vam upozorenje", verujte, meni se sledi krv u žilama zbog tona kojim vi to kažete. Prvo, ne znam na osnovu čega izričete upozorenje, tako nešto u Poslovniku ne postoji.
Znamo mi da ste vi ovih dana, ne samo ovih dana, pogotovo danas, u velikom problemu. Vi ste priterani uza zid, morate da održite sednicu Administrativnog odbora, morate da se izjasnite da li podržavate volju građana, da li ste za demokratske principe ili ste za primenu sile u parlamentarnom životu u Srbiji i to ćete danas jasno i glasno da pokažete na sednici Administrativnog odbora.
Naravno, imate vi problem i zbog toga što niste znali za koliko je sati zakazan Administrativni odbor, što niste znali da li će uopšte biti, zašto je juče bio zakazan, pa otkazan, zato što ne znate u kom momentu u toku dana koga da slušate, da li krilo Bojana Pajtića, da li Dušana Petrovića, da li Mikija Rakića, da li Borisa Tadića, da li Đilasa. Vi ste zaista u velikom problemu. Molimo vas da te vaše probleme rešavate tamo gde vam je stranka, a da se ovde ponašate u skladu sa Poslovnikom.
Vi, gospođo Kolundžija, nemate poslovničko pravo, niti mogućnost da vi obaveštavate o tome i da vi zakazujete sednicu Administrativnog odbora.
To može predsednik parlamenta, to može jedna trećina narodnih poslanika i to može, prevashodno, predsednik Administrativnog odbora. Vi niste ništa od to troje.
Zbog toga što ste vi zloupotrebili Poslovnik gospođa Čomić je takođe. Kaže, koristi svoje diskreciono pravo.
Gospođo Čomić, vi ga zloupotrebljavate i zato ste, kao što ja sad kršim Poslovnik jer je prošlo tri minuta, ali završavam, pokušali da isprovocirate kolegu Martinovića, zato što pred njegovim argumentima svi vaši pravnici, iz kojeg god krila DS-a dolaze, nemaju šta da kažu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede čl. 27, 77, 104. ni 106, pogotovo ne u vezi sa izricanjem mera opomene ili primenom Poslovnika, a nakon što se predsednik poslaničke grupe SRS Dragan Todorović izrazio pohvalno o mom radu. Koliko ja mogu da pratim, on se stalno izražava pohvalno o mom radu, apsolutno.
Ukoliko izvršimo uvid u stenogram, videćete da je sve urađeno u skladu sa Poslovnikom. Član 27. i staranje o redu podrazumeva da treba da upozorim narodne poslanike da se stvara prekršaj koji može biti osnov za izricanje opomene. Nekoliko puta sam rekla da moram da izreknem opomenu, da je to mera koja je nepopularna u svakom parlamentu, bilo koja od mera, i da bilo koji predsedavajući nerado izriče tu opomenu, ali ako me ostavite bez ikakvog drugog izbora onda zbog staranja o redu i našeg zajedničkog rada, a na osnovu člana 27, moram da upozorim da će primena člana 106. morati biti realizovana.
Narodna poslanica Nada Kolundžija želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, javljam se po čl. 101, 103. i 104. Javljam se jer je Poslovnik prekršen time što sam ja optužena da sam kršila Poslovnik. Želim da kažem da sam reč tražila na osnovu insistiranja poslanika SRS da dam odgovor na pitanje koje su oni ovde postavljali. Ja sam taj odgovor potražila od onih koji su nadležni da mi daju odgovor i zbog toga sam tražila reč i sa ove govornice dala odgovor koji je lično od mene tražen. I, mislim da je kršenje Poslovnika kada optužujete nekoga da je prekršio Poslovnik. Za razliku od vas koji ga redovno kršite i zloupotrebljavate, ja ničim nisam prekršila Poslovnik.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nije bilo prekršaja Poslovnika. Ja pokušavam da, u skladu sa Poslovnikom, saslušam svakog od narodnih poslanika koji traže pravo da govore po članu 100. i mislim da je komunikacija, bez obzira na sve teškoće, ipak uspešno obavljena.
Sada želim da obavestim Narodnu skupštinu da nam je u poseti grupa studenata Beogradskog univerziteta, koja želi da se na neposredan način upozna sa radom Narodne skupštine i organa, te želim da pozdravimo studente: Milana Vulovića, Miloša Markovića, Teodoru Jovanović, Sanju Soldo, Predraga Markovića, Dejana Obradovića, Jelenu Virić, Vladimira Lazara, Milana Mladenovića, Darka Angelova, Nikolu Božovića, Isaka Kadrolija, Protić Suzanu, Aleksandra Koraća, Nikolu Prelevića, Aleksandra Ivanovića, Milana Bizjaka, Sanju Jakšić, Bojana Prelevića, Ivanu Ivanović, Nevenu Pešović, Repac Ljubišu, Slavka Bižića, Danijelu Antić i Miloša Stošića. Dobrodošli u Narodnu skupštinu.
Reč ima narodni poslanik Dragan Todorović. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega da se pridružim vašim pozdravima, da pozdravimo studente Pravnog fakulteta, da im poželimo da na vreme završe studije, zbog njih, njihovih roditelja i zbog naše države. Nadamo se da će ostati u ovoj državi, da će ova država imati mogućnosti da im pruži šansu da ovde formiraju svoje porodice, da rade, da odgajaju svoju decu i da budu srećni i zadovoljni.
Inače, javljam se po čl. 101, 103. i 104. i hteo bih da upozorim gospođu Nadu Kolundžiju da poslanici mogu imati raznorazne zahteve i vi možete biti na neki način prozvani da date odgovore i ako već krenete da date odgovore, gospođo Kolundžija, bilo bi uobičajeno da imate čvrste dokaze da je to što govorite za govornicom tačno.
Odmah da vam kažem, uopšte neću da vas na bilo koji način prozovem da to što ste rekli nije tačno, ali to vaše saznanje ne znači ništa. Znate kako se sazivaju odbori, šta znači kada se odbor sazove, koja je procedura itd. To je nešto u šta ne treba da se ubeđujemo. Ono što mi, na svaki mogući način, pokušavamo da stavimo do znanja i poslanicima, a pre svega građanima Srbije, jeste da pokušavate da manipulišete i građanima i poslanicima. Jedan vid manipulacije je zakazivanje sednice Administrativnog odbora, pa prekid sednice, pa danas verovatno nastavak, ali i taj nastavak ne znači ništa. Pitanje je do koje će tačke gospodin Nenad Konstatinović imati vremena da drži sednicu Administrativnog odbora.
Razumem, gospodin Konstatinović je uspešan advokat, predmeti su takvi kakvi su, vrlo uspešan, jedino ako uzme tvoj predmet biće apsolutno neuspešan, jer tebe niko živ ne može da odbrani. Po tom pitanju uopšte nemoj da se nadaš da postoji neki advokat koji će uspeti to da uradi.
Prema tome, gospođo Kolundžija, zahtevi poslanika SRS su vrlo jednostavni – da ova skupština radi u skladu sa Poslovnikom ove skupštine. Trebalo je da dođe taj saziv, da poslanici koji su članovi Administrativnog odbora imaju poziv za nastavak sednice i uopšte ne bi trošili ni jednu jedinu sekundu oko toga. Međutim, vi nas sada ubeđujete da je ta vaša reč dovoljna za nas da se sve prekine i mislite da ćete ponovo da nas prevarite, kao što ste to radili do sada.
Ako mu postavim ponovo isto pitanje, da li zna gde zeka pije vodu, šta mislite kakav ću odgovor da dobijem? Ne zna. Još nije naučio. Kada to naučiš onda se javi. Hvala vam i oprostite zbog prekoračenja.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede čl. 101, 103. i 106, niti ste u svom izlaganju obrazložili povredu procedure. Molim vas da u međusobnoj komunikaciji poštujemo odredbe Poslovnika na koje se pozivamo.
Reč ima narodni poslanik Ivan Andrić. Želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Poštovana predsedavajuća, obraćam se isključivo vama. Pozivam se na član 98. stav 3. ili 2, izvinite, nemam pred sobom Poslovnik, a radi se o vašem pravu da odredite pauzu i održite konsultacije, da pozovete na konsultacije šefove poslaničkih grupa.
Prilično je jasno da smo ušli u 26. sat rada Skupštine, a rasprava još nije ni počela. Prilično je jasno da problem postoji i predstavnici SRS taj problem ne kriju. Reč je o tri mandata za koje oni misle, osnovano, neosnovano, neću uopšte da ulazim u to... Radi se o tome da je za juče bila zakazana sednica Administrativnog odbora, da ta sednica nije dala očekivani rezultat ili odgovor. Ona prosto nije završena. Zakazana je za danas. Ceo dan sedimo i slušamo nadgornjavanje između vas i poslanika SRS.
Molim vas da iskoristite svoje pravo i da odredite pauzu u radu Skupštine do okončanja sednice Administrativnog odbora, pošto je problem tamo. Problem nije ovde u Skupštini. Nema potrebe da sedimo i na bilo koji način dalje rušimo najgori ugled Skupštine od kada Srbija postoji kao višestranačka demokratija. Mislim da je potpuna iluzija da to bilo kome odgovara.
Radi se o tome da poslanici SRS žele da ostvare nešto za šta misle da imaju pravo. To ne mogu da ostvare ovde. Mogu da ostvare samo na sednici Administrativnog odbora. Očigledno je, ako ste ispitivali njihovo strpljenje i upornost, da oni neće stati. Ovo će trajati do kraja sednice Administrativnog odbora.
Molim vas da prekinemo ovo, da se dalje ne brukamo i pred ovim studentima koje ste lepo pozdravili, pred gledaocima koji gledaju, pred ljudima koji su za nas glasali. Sedimo ovde i slušamo, ovo je postalo stvar inspiracije i kreativnosti po kom članu Poslovnika će da se jave. Svi ostali sede, gledaju, ne učestvuju u tome, ko će kome bolje da odgovori, da li će Nada Kolundžija...
Problem je na sednici Administrativnog odbora. Dajte bilo kakav odgovor na taj problem, pa da krenemo dalje. Sedimo, slušamo svi. Tu su svi poslanici. Nekada ih ima samo pet-šest, a nekad 70, ali to više nema svrhe.
Molim vas, gospođo predsedavajuća, da iskoristite svoje pravo prema članu 98, stav 2. ili 3, i da proglasite pauzu, naredite održavanje te sednice Administrativnog odbora što pre. Nisam siguran da će tamo doći do preglasavanja. Može da se održi i bez predsednika, i da konačno Skupština radi svoj posao.
U tome je problem, a ne u tome kakve su odredbe Poslovnika sada i kakve vladajuća većina želi da uvede. Hvala.