TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 28.10.2010.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

5. dan rada

28.10.2010

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:05

OBRAĆANJA

Dejan Mirović

Srpska radikalna stranka
Naravno da nisam rekao da ne treba da se grade putevi. Rekao sam da treba da se napravi kontekst, skup mera koje će pratiti izgradnju puteva. Kao neko ko sigurno poznaje evropsko pravo i pravila, znate za čuvenu presudu Evropskog suda za ljudska prava, gde se svaka rečenica, svaki tekst i svaki naslov mora tumačiti u kontekstu i u celini.
Vi ste pokušali jedan, moram reći trik, da izvučete neke moje rečenice iz konteksta. Naravno da nismo protiv puteva, nego apelujemo na vas da razmilite i da ne prodajete najbolje preduzeće, preduzeće koje donosi najveći profit. Upravo zbog toga smo naveli primer iz Italije. Ipak, morate priznati da je to četvrta zemlja po ekonomskoj snazi u EU. Vi taj primer niste demantovali nego ste pokušali da izvrnete ono što sam rekao i da izvučete iz konteksta nešto što ne stoji.
Dakle, naša kritika je bila dobronamerna i molim vas, ako mi ozbiljno kritikujemo i spremamo se za ovu raspravu, da budete i vi ozbiljni. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima poslanica Vesna Marjanović.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, nedavna jednoglasna odluka Saveta ministara EU da prosledi kandidaturu Srbije Evropskoj komisiji, nesumnjivo je najznačajniji politički događaj za Srbiju danas.
Međutim, i u prošlosti su dobre vesti iz Evrope vrlo brzo gubile svoj odjek i značaj među građanima zbog kompleksnosti tog puta, zbog njegovog trajanja i zbog činjenice da se u tom međuvremenu glasnost te poruke ponekad gubilo zbog toga što nismo uvek pružali dovoljno informacija, ali ni garancija da taj put, osim što će trajati, neće biti i neizvestan.
Moje pitanje predstavnicima Vlade, pre svega potpredsedniku Vlade zaduženom za evropske integracije gospodinu Đeliću je sledeća: Koje su to garancije koje Vlada pruža građanima, koji su to poslovi, zadaci i obaveze koje mi treba da obavimo do naredne godine, kada očekujemo mišljenje Evropske komisije, koji su to prioriteti koji su predviđeni najavljenim akcionim planom koji ste obećali da ćete doneti do kraja ove godine?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima ministar Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Prvo, želim da kažem da je izuzetno bitno to što je ova odluka donesena jednoglasno. U svakom slučaju, krajem sledeće godine, kada očekujemo da će se lideri Evrope odrediti prema predlogu Evropske komisije, biće potrebna saglasnost svih. Zbog toga je mnogo bolje da krenemo sa konsenzusom, da bi stigli do konsenzus, a ne kao što su neki govorili, da se eventualno ide kroz tehnički put, da bi moglo da se glasa kroz kvalifikovanu većinu.
Šta je, tu je. Ministri EU su jednoglasno naložili Evropskoj komisiji da pripremi mišljenje na bazi kandidature koju je predsednik Tadić uručio švedskom premijeru 22. decembra prošle godine. Pred nama su sledeće etape. Prvo, oko garancije želim da vam kažem da kroz intervenciju sa lica mesta jednog broja očigledno veoma snažnih saveznika, došlo je i do promene onog zaključka koji je postojao na samom početku te sednice.
Možda izgleda kao detalj, ali ono što je urađeno garantuje da niko ne može da obustavi rad Evropske komisije i Srbije sve do pripreme i podnošenja tog mišljenja komisije ka zemljama članica. Drugim rečima, ne može se obustaviti ovaj put sve do onog momenta, kao što očekujemo krajem sledeće godine, ministri, lideri Evrope odluče da li Srbija ili ne može dobiti status kandidata.
Naravno, da mi očekujemo da naše reforme obezbede da odluka krajem sledeće godine bude ne samo pozitivna u smislu dobijanja statusa kandidata, nego da Srbija dobije početak pregovora za ulazak u EU. Mi ćemo 24. novembra ugostiti gospodina Štefana Filea, koji je htelo lično da donese i uruči upitnik Evropske komisije.
Za očekivati je da on ima četiri do pet hiljada pitanja, za očekivati je da to bude jedan razgranat dokument koji će nam obezbediti da veoma temeljno do kraja prvog tromesečja sledeće godine odgovorimo na pitanja.
Ono što su nam rekli predstavnici Evropske komisije je da ćemo mi imati mogućnosti kroz dopunska pitanja i one misije na terenu da do leta završimo taj posao, da onda Evropska komisija pripremi njeno mišljenje koje će biti objavljeno u septembru, oktobru mesecu sledeće godine i da onda prođe internu proceduru Evropske unije i bude stavljena na dnevni red Samita Evropske unije, kao što rekoh, u decembru mesecu sledeće godine.
Bez ulaska u detalje, jer mislim da će taj momenat biti kada se od 9. novembra predstavi godišnji izveštaj Evropske unije, tog dana ćemo videti i one elemente koji se očekuju od nas da bi došli do tog stepena evropskih integracija, ali kao što je bilo vidljivo i kroz izjave evropskih zvaničnika i onoga što sam lično komunicirao posle tog sastanka, postoji nekih desetak ključnih elemenata.
Prvi, to je da se dovrši saradnja sa Haškim tribunalom, drugi, to je da Srbija unapredi i dalje reformu pravosuđa, treće, da Srbija dalje radi na regionalnim integracija, i četvrto da se reši pitanje mandata u ovom domu na stabilan način, prihvatljiv za našu celu naciju.
Da radimo na inkluziji Roma, gospodin Damjanović, koji više nije ovde, to je apostrofirao, da se reši pitanje povećanja broja zahteva za azil koji postoji u proteklih nekoliko nedelja, naročito u Švedskoj, da radimo dalje na ekonomskoj reformi, da se izglasa novi zakon o finansiranju političkih partija i još nekoliko elemenata. To će biti veoma konkretne reforme.
U zaključku samo bih hteo da kažem da te reforme nisu tu da bi mi pod znacima navoda samo ispunili neki evropski kriterijum. To su veoma bitne reforme za život naših građana, za budućnost naše privrede. Zbog toga evropske integracije i u ovom momentu treba videti kao u neku ruku jedan način da unapredimo funkcionisanje naše države i kvalitet života u njoj.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanica Vesna Marjanović, pravo na komentar i dopunsko pitanje, tri minuta.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Zahvaljujem. Samo na kraju jedno očekivanje kao narodni poslanik koje bi želela da uputim predstavnicima Vlade da se u narednom periodu uvažavanje ovog doma i parlamenta podigne na jedan viši stepen i da uz svo razumevanje da pred nama stoji ozbiljan posao i da vrlo često moramo da požurimo, da se potrudimo da zakoni koje mi ovde razmatramo na vreme uđu u proceduru, jer to značajno doprinosi kvalitetu debate upravo u oblasti evropskih integracija.
Kvalitet debate i kvalitet procedure u zakonodavnom telu Skupštine Srbije je jedan od najbitnijih garancija da ćemo uveriti građane da je evropski put izvestan. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima ministar Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Slažemo se. Imao bih nekoliko ne toliko svetlih primera nekih zemalja koje su prošle ovaj put pre nas. Ne bih da dajem konkretna imena, shvatićete zašto, gde bi se na primer u jednom danu izglasalo 120 zakona na engleskom jeziku zato što se kasnilo, zato što se nije debatovalo, a u suštini možemo napraviti dosta jasnu vezu između takvog načina funkcionisanja i zapravo relativno slabog doprinosa evropskih integracija tim zemljama i relativno slabom uspehu tih zemalja unutar EU.
Tako da, mislim da prethodna godina i mislimo da ćemo videti u ovom izveštaju i pohvale na račun na Narodne skupštine Republike Srbije zbog obima posla, ali isto tako verovatno će se apostrofirati i ovo što ste upravo rekli gospođo Marjanović da debata i količina zakona je bitna, ali kvalitet, istinsko uvažavanje na jedan svojstveni način našoj naciji i njenoj pravnoj tradiciji je izuzetno bitan, naročito u onim domenima Aki komunitera koji su u neku ruku više anglosaksonska tradicija, koja se više oslanjaju na neku sudsku praksu koja nije tradicija Srbije i mnogobrojnih drugih zemalja evropskog kontinenta tj. kontinentalne Evrope.
Zbog toga će biti veoma bitno u raznim domenima da mi stvarno ono što će biti neka forma evropskog standarda upodobimo, integrišemo, asimiliramo na jedan način koji će biti upotrebljiv za naše građane i za našu privredu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li želite izjašnjenje o odgovoru? (Ne.)
Narodni poslanik Miroslav Markićević ima reč, posle njega narodni poslanik Nebojša Ranđelović.