TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 28.10.2010.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

5. dan rada

28.10.2010

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana potpredsednice, poštovani građani Srbije koji još uvek nadam se gledate ovaj direktan prenos, razmišljajući kome da postavim pitanje ovde, pošto danas nisu došli predsednik Vlade i ministri nekih veoma važnih resora, razmišljao sam da postavim pitanje gospodinu Đeliću, ali s obzirom da je on nabavio neke debele knjige i da je u poslu i da treba da čita, ne bih da ga zamaram pošto njegovi odgovori nisu bili na nivou, pa ću pitati ministarku finansija, gospođu Dragutinović.
Prvo da vas podsetim da ste u direktnom prenosu obećali da ćete poslati budžetsku inspekciju u grad Niš gde vaše partijske kolege nenamenski troše sredstva, čitaj narodski – kradu, ali ja ću gro mojih pitanja ovde u ovih tri minuta uspeti čini mi se da postavim.
Ponukalo me to što ste vi rekli u odgovoru jednom prethodnom kolegi, kažete da neće moći biti ispoštovan Zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Želim da vas podsetim i da pred svom javnošću kažete da li sam to dobro čuo da ministar kaže da neće poštovati zakon?
Razumem da kažete – promenićemo zakon, a to kako ćete ga promeniti to otprilike lako penzioneri mogu da očekuju. Ako ne budemo imali dovoljno para za te penzije kolike jesu, onda ćemo vam smanjiti penzije i ispoštovati zakon. Kakav je to način?
Da li vi znate da je samo grad Čačak u prethodne dve godine opljačkan za 520 miliona dinara? Ne poklanjate vi ništa svoje, to su pare koje su zarađene na lokalnim nivoima. Da ne govorim o nekih 50-60 opština za koje je Čačak veliki grad i koji se nekako i snalazi, pa završava obdanište od 500 mesta, hvala bogu, za našu decu u Čačku i pri ovakvim uslovima poslovanja koje ste vi nametnuli.
Ko je vas ovlastio, osim toga što imate vlast, da vi kažete – mi nećemo građanima Čačka i svim ostalim opštinama i gradovima vratimo novac koji su oni zaradili? Da je sreće, to ne bi bilo ni usmeravano u centralni budžet, nego bi odmah ostalo dole na nivou.
Prema tome, Zakon o finansiranju političke samouprave kaže da 1,7% bruto domaćeg proizvoda ostaje u tim gradovima i opštinama gde su to ljudi zaradili. Kada se pogledaju, gospođo ministarka, prihodi na centralnom i lokalnom nivou vidi se da vi na centralnom nivou uopšte ne štedite, da teret štednje i te svetske krize, kako ste je nazvali, želite da prevalite samo na lokalni nivo.
Ovo što ste ukinuli ove lokalne transfere, to postoji samo u tri evropske zemlje, a očekujem od vas da kažete u koje tri i zašto ostale evropske zemlje nisu to uradile ako je to neko rešenje? Nije rešenje samo nekome uskratiti – nema para i gotovo.
Vidimo da agencije cvetaju i bujaju, po 500-600 zaposlenih. To niste smanjili? Govorili ste o smanjenju administracije na centralnom nivou, na državnom nivou. To niste uradili? U razgovorima sa MMF ste zaboravili to da pomenete, niste ispunili taj uslov, nego u opštinama i gradovima ucenjujete tamo ljude, a ljudi nemaju za obdaništa, za škole da se greju. To su te pare koje ste vi uzeli.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima ministarka Dragutinović, izvolite.

Diana Dragutinović

Podsetila bih vas da je i Zakon o budžetu takođe zakon. Dakle, kada vremena nisu baš tako laka, svi moraju podneti teret prilagođavanja, i vi to znate. Podneli su i penzioneri, i zaposleni u javnim službama kojima su zamrznute plate, podnele su i opštine i podnela je centralna vlast.
Međutim, za razliku od centralne vlasti, takođe bih trebalo da kažem da se centralna vlast nije tako ponašala kao što se ponašala lokalna vlast. Na činjenicu da su smanjeni transferi lokalnim nivoima vlasti, dakle, pojedinačnim opštinama, mnoge opštine su podigle takse i naknade imajući prava da utvrđuju osnovice i stope.
To centralna vlast nije uradila. Ona nije povećala nijednu poresku stopu. Dakle, Zakon o budžetu je takođe zakon. Kada su prihodi manji, a u krizi jesu, kada je ekonomska stagnacija sve mora da padne, pa i transferi lokalnim samoupravama.
Što se tiče sledeće godine, samo bih zamolila da kažete sve ono što sam rekla. Dakle, povećaće se mogućnost opština da prikupe svoj izvorni porez, a to je porez na imovinu i u tom svetlu treba posmatrati transfere koji će se dodeliti opštinama sledeće godine.
U svakom slučaju, pretpostavljam da ni vi, kao ni ja, ne želite veće poresko opterećenje.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Miroslav Markićević, pravo na komentar ili dopunsko pitanje, tri minuta.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Gospođo ministar, drugačije ne mogu da shvatim ovaj vaš odgovor nego kao izvrdavanje odgovora.
Na državnom nivou nismo povećali poreske stope, ali smo zato opljačkali opštine i sad ostavili opštine i gradove na cedilu i šta oni da rade? Vi ste sada pred građanima ovde fini, vi niste povećali poreske stope, ali zato ste uzeli milijarde i milijarde, rekao sam kod Čačka 520 milina, kažem to je pljačka, nepoštovanje zakona i nekome mimo zakona oduzimanje nekog novca za mene je pljačka. Ne znam kako drugačije da se to zove?
Čujte sada ovaj predlog, preporučujete opštinama da povećaju porez na imovinu. Pa, što vi ne povećate neke vaše stope, da biste mogli ovde da kažete kako ste vi dobri, kako vi niste ni jednu poresku stopu povećali? Pa, taj budžet koji vi projektujete mora negde da se napuni, a vi ćete da budete dobri i fini.
I ovde, tobože građanima činite, niste povećali poreske stope, a dole što su građani ostali bez kanalizacije, bez vode, zdrave, bez puteva, kao da to nisu građani, kao da oni nisu kažnjeni tako i još plus sada preporučujete lokalnim samoupravama i gradovima, da 30% nekih građana, dakle, vi mislite da u tim našim jadnim opštinama, selima i gradovima ima 30% bogatih ljudi.
Mogu da vam navedem primer i vi dobro znate, koliko god hoćete, da ima ljudi koji imaju imovinu po 250 kvadrata. Gospođo ministar, vi ne poznajete Srbiju. Zidali ih u srećno vreme, možda i u Titovo, zašto da ne kažemo to, i sada ljudi ostali bez posla, bez ičega i kako oni sada da plate taj porez koji vi hoćete da povećate, odnosno da nametnete opštinama i gradovima kao način rešavanja popune budžeta?
To što ste vi rekli, to vam liči na veoma nepopularnu izjavu Kori Udovički. Da li se sećate te izjave gospođo ministar, kada su je pitali za penzionere koji ne mogu da plate struju jadni – neka prodaju stanove, pa neka plate struju.
Da li vi to sada preporučujete gradovima i lokalnim samoupravama da to oni kažu građanima? Ako ne možete da platite porez koji je nama centralna vlast nametnula, porez na imovinu da povećamo, prodajte pola kuće, pa platite porez na imovinu.
Da vi zaista želite da oporezujete one koji su stekli kako su stekli, ne biste tolerisali gospodina Beka, nego biste njemu uzeli tu imovinu, i ne samo njega, znate dobro o kome govorim, a ovih dana, kako vidim, lepo sarađujete i ćutite na rušenje državnih regulatornih tela, kao što je Komisija za zaštitu konkurencije.
Žena izašla, niko se od vas ministara ovde nije javio, rekla lepo ko je pretio i njenoj deci i nikom ništa. Da bi vam Beko dao da vi, kao što piše štampa, niko ne demantuje, oko Luke Beograd, ruka ruku mije, tu ćemo da završimo – ti plati 200-300 miliona evra, da malo dopunimo budžet, da malo ako možemo zakažemo izbore, prodamo Telekom i izađemo. Nema sreće sa ovakvim radom, gospođo ministar.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Niste postavili dopunsko pitanje.
Da li predstavnica Vlade, ministarka Diana Dragutinović, želi komentar?

Diana Dragutinović

Rasprava između mene i gospodina Markićevića izgleda kao da je razgovor ljudi koji se ne razumeju. Ne znam koji smo to mi i oni, ne znam ko su to mi i oni.
Govoreći o lokalnoj vlasti, mogu tačno da se uporede prihodi lokalne vlasti i prihodi centralne vlasti, obaveze lokalnih vlasti i obaveze centralne vlasti. Niko ovde nije pljačkao, nije centralna vlast pljačkala lokalnu, nego je centralna vlast zajedno sa lokalnom delila teret prilagođavanja.
Ako mislite da to nije u redu, to je druga stvar, ali vam kažem, u periodu krize, kada nema dovoljno prihoda, kada su prihodi nominalno stagnantni, kada prihodi padaju, jer pada potrošnja, pa padaju porezi na potrošnju, da li mislite da treba nešto da raste?
Lokalna i centralna vlast su partneri, nadam se, nisu protivnici i kao takvi dele i u vreme prosperiteta, da kažem, višak prihoda, ali i u vreme krize njihov manjak i to je samo ono što sam htela da kažem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Miroslav Markićević, izjašnjenje o odgovoru, dva minuta.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Gospođo ministar, poštovane kolege narodni poslanici, moja čast mi nalaže da bas obavestim da sam jedno pismo upućeno narodnom poslaniku Narodne skupštine Republike Srbije dobio greškom. Radi se o gospodinu Miroslavu Marinkoviću, a ja sam Miroslav Markićević.
Gospođo ministar, ovo što sam vas pitao to pitaju vaše kolege iz vaše stranke, predsednici opština. To je pismo. Ništa nisam drugo pitao, nego što oni vas pitaju. Nisu oni rekli da je pljačka. Ja kažem da je pljačka.
Otimanje sredstava zarađenih na lokalnom nivou, pa to je osnov neke decentralizacije, a mi ćemo u Beogradu, draga gospođo ministar, da sadimo platane od nekoliko stotina hiljada evra. Daj bože, neka je sreća da dođe dan da to sadimo i u Čačku, Babušnici, svuda, ali morate da shvatite da postoji 60 opština gde ljudi ne mogu da greju škole, da mnogi ljudi nemaju vodu da piju. Ta sredstva bi bila utrošena za to, a ne odavde iz Beograda je lepo to tako pričati. Sada ćemo da se slikamo, da slikamo platane, a znate kakvu poruku vi kao Vlada upućujete kada građani pročitaju?
Sada treba da pitam sve ministre kojim su mercedesima došli, da li su ukradeni slučajno? To je bilo vrlo proevropski da nas jedna evropska policija, neke naše ljude koji su otišli, zamislite, uhapsi u mercedesu koji im je poklonila Vlada Republike Srbije zato što je mercedes ukraden.
Kada to građani pročitaju i vide, ne znam, trambus, bambus, kako se zovu ti mercedesi, od nekoliko stotina hiljada evra, kada to uporede, još ukradeni i kada vide da tamo nema za školu da se greje škola zato što će neko da napuni kasu gore zato što je on sila i zakon, a vi u Babušnici, vi u Lučanima, vi u Požegi, Čačku, radite šta znate, povećajte lokalne poreze, pa tako napunite, a ja kad dođem kao velika ministarka na sednicu Skupštine, kritikovaću vas.
Ovo što vam govorim, to vam svi misle i vaše kolege iz DS.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Dva minuta. Reč ima narodni poslanik Nebojša Ranđelović. Izvolite.