TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 28.10.2010.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

5. dan rada

28.10.2010

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:05

OBRAĆANJA

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Samo ću moći da prokomentarišem, pošto ministar više ne može da odgovori. Mislim da vi znate zašto su sindikati i radnici u Srbiji nezadovoljni. Ovi protesti su izazvani, između ostalog, i izmenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, gde su poslednjih dana stizale različite izjave, što od predsednika Vlade, što od gospodina Jovana Krkobabića, o tome da će se sindikati, jednom su rekli da će razgovarati sa sindikatima, da će taj predlog biti izmenjen, pa tek onda poslat u Skupštinu, a od toga da, recimo, Jovan Krkobabić kaže da se u tom Predlogu zakona neće ništa menjati, pa čak ni interpunkcija.
Žao mi je što ja i ministar više ne možemo da nastavimo dijalog.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mićo Rogović, a posle njega narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Mićo Rogović

Napred Srbijo
Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, zaista nemam dilemu da li neko od prisutnih ministara može da odgovori na pitanje. Moje lično mišljenje je da bi ovako trebalo da izgleda, u stvari ne ovako po prisutnima, nego po broju ministara rekonstruisana Vlada, s obzirom na teške uslove u kojima se Srbija našla, kao što gospodin Đelić kaže, teške ekonomske svetske krize. Taman je to dovoljan broj ministarstava koji bi, sa druge strane, dopunio one nedostatke, gospođo Dragutinović, vezano za funkcionisanje lokalnih samouprava.
Sada bih, bez obzira što resorni ministar nije prisutan tu, postavio jedno pitanje iz običnog svakodnevnog života, a to je - da li Vlada namerava da išta preduzme po pitanju legalizacije traktora i poljoprivrednih mašina? Znači, jedno zaista vrlo teško pitanje, odnosno veliki problem svih poljoprivrednih proizvođača, znači, legalizacija traktora i poljoprivrednih mašina.
O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da je u ovoj oblasti u prethodnih dvadesetak godina vladala potpuna anarhija. Recimo, najveći broj primera je takve vrste da ste mogli da postanete vlasnik, odnosno da napravite kupoprodajni ugovor za traktor ili poljoprivrednu mašinu, a da saobraćajna dozvola za istu mašinu glasi na ime prvobitnog vlasnika.
Imamo situaciju da su u zadnjih dvadesetak godina bile velike imigracije sa prostora bivših jugoslovenskih republika na prostore Republike Srbije i da zbog jednostavno rešavanja egzistencije da su vlasnici koji su bili doseljeni sa tih područja prodavali, odnosno otuđivali traktore i poljoprivredne mašine da bi jednostavno preživeli, a da saobraćajna dozvola nikada nije važila na ime onoga ko je napravio, odnosno postao vlasnik po kupoprodajnom ugovoru.
Donošenje Zakona o bezbednosti saobraćaja, imamo situaciju da saobraćajna policija svakodnevno vršeći svoje nadležnosti i regulisanje saobraćaja na putevima podnosi prekršajne prijave vlasnicima po kupoprodajnim ugovorima, ne po saobraćajnim dozvolama ovih mašina i traktora, i da su to veliki iznosi, a da se pri tome, normalno, mora poći od situacije da su to osnovna sredstva za rad, osnovna sredstva za proizvodnju tim ljudima.
Verujte mi da u ovoj oblasti nije tako mali broj istih i da je u ovoj situaciji ista situacija kao i u oblasti bespravne gradnje. Znači, skoro svaki drugi traktor ili poljoprivredna mašina nema saobraćajnu dozvolu na ime onoga koji upravlja s njim.
Imate još i dodatni problem. Taj problem, verovatno će ovo ministar Slobodan Milosavljević, s obzirom da se ovom oblasti ranije bavio, odgovoriti na ovo pitanje, imate situaciju da je veoma veliki broj prvih vlasnika ovih mašina i traktora poljoprivrednih u međuvremenu, nažalost, preminuo, pa se onda problem i dodatno komplikuje iz razloga što ne možete, nemate sa kime da regulišete prilikom odlaska, recimo, u stanicu milicije, da regulišete te papire, nemate vlasnika. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima Slobodan Milosavljević.

Slobodan Milosavljević

. Poštovani gospodine Rogović, dozvolite mi da primetim da nije adekvatan termin legalizacija. To je kupoprodajni odnos između vlasnika poljoprivredne mašine, traktora, i onoga kome on to prodaje, odnosno onoga ko to kupuje. Zakoni su jasni. Onog trenutka kada se izvrši prenos vlasništva, plati se pripadajući deo poreza, izvade se novi papiri i nikakvih problema nema. U situaciji kada je vlasnik traktora preminuo postoji nasledni postupak u kome neko od naslednika i to pravo dobije, onda on izvrši taj prenos, tako da tu dileme nikakve nema šta bi trebalo i kako bi trebalo uraditi. Oni koji to nisu uradili nekoliko godina sada su u povoljnijoj poziciji zato što za nekoliko godina vrednost te poljoprivredne mašine je sigurno manja, pa je iznos poreza manji, tako da su u svakom slučaju na dobitku i to mogu i dan-danas da urade.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Mićo Rogović, komentar ili dopunsko pitanje do tri minuta?

Mićo Rogović

Napred Srbijo
Zaista, s obzirom da posle mene ima još prijavljenih govornika da iskoriste svoje vreme, a ono je vrlo kratko, do 19.00 časova, ne želim da ulazim sa vama u diskusiju.
Samo ću vam podneti jedan primer. Radi se o čoveku iz Grocke odavde, a takvih je zaista veliki broj. Namerno sam vam pomenuo termin legalizacija zato što je ovo stvarno legalizacija. Znači, imate jedan kupoprodajni ugovor, imate situaciju da u saobraćaju ne možete da prevedete vozilo na svoje ime, odnosno traktor ili poljoprivrednu mašinu. Zbog toga sam namerno pomenuo problem legalizacije, a da nije tako kao što vi kažete, možete lako da se uverite u svim odeljenjima i stanicama MUP.
Po završetku ove sednice daću vam papir da vidite, jedan od mnogobrojnih takvih primera, to je praktično nemogućnost vlasnika po kupoprodajnom ugovoru da legalizuje traktor, navodno legalizuje traktor, jer se dokumenta ne vode u saobraćajnoj dokumentaciji, znači, u saobraćajnim ispravama ne može da prevede vozilo na svoje ime, odnosno poljoprivrednu mašinu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li želi komentar neko od predstavnika Vlade? (Ne.)
Reč ima Aleksandar Martinović, a posle njega narodna poslanica Jelena Trivan.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovih dana Srbiju je obišla vest da je u jednom selu kod Vladičinog Hana umro izvesni Vlastimir Petrović, imao je 44 godine, umro je od gladi. Juče je od gladi preminula njegova majka Zagorka, žena od 70 godina.
Istovremeno, danas je Vlada Republike Srbije donela odluku da povećava iznos nagrade za onoga ko izda generala Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Onaj ko izda generala Ratka Mladića, poštovani građani Republike Srbije, dobiće 10 miliona evra, a onaj ko izda Gorana Hadžića dobiće milion evra.
U uslovima, kao što nam je i gospođa ministarka finansija danas potvrdila, kada svi moramo da trpimo teret ekonomske krize, i državni organi i organi lokalne samouprave, i seljaci i penzioneri, i đaci i studenti, i trudnice i invalidi, i svi ostali, izgleda da postoji samo jedna kategorija građana Srbije koja ne treba i ne sme da trpi teret ekonomske i finansijske krize, a to su denuncijanti.
Mislio sam da pitam gospođu Dianu Dragutinović, ali iz razloga političke korektnosti i nekog džentlmenskog ophođenja u parlamentu, pitaću potpredsednika Vlade gospodina Đelića – kako je moguće da u uslovima kada u Srbiji ljudi umiru od gladi, kada moraju da sebi seku prste ne bi li skrenuli pažnju države na svoje ekonomske i socijalne probleme, kada ste imali potpuni kolaps pravosuđa zbog toga što su zaposleni u pravosudnoj administraciji štrajkovali zbog niskih plata, kada imate najavu generalnog štrajka sindikata u Srbiji, kako je moguće da u takvim uslovima Vlada Srbije donosi odluku da plati informaciju o Ratku Mladiću 10 miliona evra, a o Goranu Hadžiću milion evra?
Pitam gospodina Božidara Đelića – sa kojih budžetskih pozicija Vlada Srbije namerava, ukoliko se nađe neko ko će da izda generala Mladića ili Gorana Hadžića, sa kojih budžetskih pozicija Vlada Srbije namerava da isplati tu Judinu sumu srebrenjaka onome ko to učini?
Takođe pitam gospodina Đelića – po čemu se Vlada Srbije, kada su u pitanju Ratko Mladić i Goran Hadžić, razlikuje od okupacionog nemačkog komandanta u Srbiji, generala Paula Badera, koji je u julu 1943. godine raspisao nagradu od 100.000 zlatnih maraka za onoga ko da informaciju o tome gde se nalaze Josip Broz Tito i Draža Mihailović.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima ministar Božidar Đelić.