PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 24.03.2011.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

11. dan rada

24.03.2011

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:10 do 18:35

OBRAĆANJA

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Na član 9. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? Da, gospodin Dragan Čolić.

Dragan Čolić

Napred Srbijo
Dame i gospodo, u članu 9. stav 1. Predloga reči „ugovor o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje ili ugovor o bavljenju sportom“ brišu se, kao i stavovi 4, 5. i 7. Najbolje bi bilo, gospođo Samardžić, da se ceo zakon ponovo radi. Nisam zlurad, ali mišljenje većeg dela stručne javnosti je takvo.
U stavu 1. reči „ugovor o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje ili ugovor o bavljenju sportom“ treba brisati, jer čine odredbu nejasnom i nepotrebno ograničavaju pravo na stipendiranje sportista samo na maloletna lica i ograničavaju vrstu ugovora koji sportista i sportska organizacija mogu zaključiti, suprotno zakonima kojima se uređuju obligacioni odnosi. U većem delu zakona, u mnogim članovima dolazi do dodirivanja sa nekim drugim zakonima, sa nekim drugim, da li ustavnim, pravima ili nečim sličnim, a zakon bi trebalo da bude koncizan, precizan i jasan i da nema mesta za proizvoljnost.
Stav 4. treba brisati jer je potpuno nepotreban zato što je obaveza poštovanja zaključenih ugovora uređena samim ugovorom i zakonima kojima se uređuju obligacioni odnosi i sportskim pravilima nadležnog saveza, tako da je ova odredba suvišna.
Stav 5. treba brisati jer su način i uslovi za zaključivanje ugovora od strane lica kojima je ograničena poslovna sposobnost uređeni drugim zakonima i ne mogu se ovim zakonom menjati.
Stav 7. treba brisati jer su način i uslovi ugovaranja uređeni zakonima kojima se uređuju obligacioni odnosi, kao i Zakonom o radu, kojim se ova oblast celovito uređuje.
Imali smo slučaj, recimo, u članu 22, amandman SNS, koji je prihvaćen i dobro je da jeste... Selektor fudbalske reprezentacije zove dvojicu reprezentativaca, Lukovića i Danka Lazovića, i oni odgovaraju da ne žele da igraju za reprezentaciju. Zamislite da zakon uređuje članom 22. da oni moraju da se odazovu, da moraju da obuku dres. Jaka bi bila njihova motivacija i, što je najgore, jaka bi bila njihova igra! Tu se vidi da u ovom predlogu zakona postoji dosta propusta, a bila je idealna prilika, gospođo Samardžić, da se ova sfera uredi onako kako treba.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika Poslaničke grupe Napred Srbijo. Reč ima dr Mileta Poskurica.
...
Srpska napredna stranka

Mileta Poskurica

Napred Srbijo
Pred nama je, gospođo ministre, član koji se sastoji od pet stavova. On je prilično voluminozan i doprinosi ukupnoj voluminoznosti zakona, o čemu je bilo reči od strane pozicije i opozicije u načelnoj diskusiji. Našim amandmanima smo hteli da ga izmenimo tako što bismo poslednja tri stava brisali. U njima se govori o obligacionim odnosima, ugovornom odnosu sportista i sportskog kluba, nastavljajući valjda kontinuitet pređašnjih članova, a evo i narednog, jedanaestog člana, koji se neprekidno bavi takvim stvarima koje su očito regulisane drugim zakonom.
Ono što smo ostavili bez izmene, to je u ovom vrlo velikom, bogatom i sadržajnom stavu 1, koji je možda mogao da se podeli u dve rečenice i dva stava, jer sadrži i takvu rečenicu, kada se definiše diskriminacija (inače jasno definisana drugim zakonom), gde se nabraja šta sve može biti, „uključujući i diskriminaciju profesionalnih sportista i sportista koji žele to da postanu, u pogledu zapošljavanja“ itd. Dakle, prilično nejasno. Ova bi rečenica bila sasvim logična da se stalo negde, bez uključivanja sportista i sportista koji žele to da postanu; zašto bismo to odvajali?
Eto, to nismo menjali ovim našim amandmanima. Hteli smo da zamenimo samo neke elemente, recimo, u stavu 3. gde stoji da „sportisti koji nema punovažno zaključen ugovor sa određenom sportskom organizacijom ne može biti sportskim pravilima uskraćeno pravo“. Ako sportska pravila prevedemo u slobodnom tumačenju na pravila sportske igre, kakve će veze sa ugovorom imati pravila neke sportske igre? Prosto, to je rešeno zakonima i ovde nije moralo da se ulazi u detalje.
Mi smo za to da je član u ovom stavu 2. mogao i da pomene diskriminaciju i relevantan ugovor koji bi bio ništavan ako bi se pojavili elementi diskriminacije, ili da je ostao tako kao usamljen član 10. ili se pridružio pređašnjem članu 9. ili 11. gde se stvaraju okolnosti u kojima ugovor ne može biti sklopljen između sportiste i sportske organizacije. Hteli smo da radimo ne samo na smanjenju volumena, na nekoj estetskoj i racionalnoj strani zakona, nego i radi njegove jasnoće i bolje primenljivosti. Zahvaljujem.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Munjić. Izvolite, gospodine Munjiću.

Mirko Munjić

Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Gospođo ministre, zaista je dobro što se aktivno uključujete i što, imam utisak, vrlo pažljivo slušate obrazloženja koja imaju narodni poslanici, pa i narodni poslanici Srpske radikalne stranke, povodom podnetih amandmana.
Nama pomalo ne imponuje što ne prihvatate u dovoljnoj meri naše amandmane za koje smatramo da su smisleni, bar dobar deo njih, i koji imaju za cilj da na neki način poboljšaju tekst ovog zakona. Mislim da ćete posle ovog mog obrazloženja biti u situaciji ili da prihvatite amandman ili da mi malo jasnije obrazložite zbog čega nisam u pravu ili zbog čega smatrate da ne bi trebalo prihvatiti ovaj amandman.
U članu 10. stav 3. ovog predloga zakona predvideli ste da sportisti koji nema punovažno zaključen ugovor sa određenom sportskom organizacijom ne može biti sportskim pravilima uskraćeno pravo da zaključi ugovor o radu sa drugom sportskom organizacijom. To je dobro. Međutim, u nastavku ste rekli, odnosno pri kraju ovog stava: „uz plaćanje naknade sportskoj organizaciji iz koje odlazi od strane sportske organizacije u koju prelazi“. Amandmanom sam tražio da se ovaj deo o plaćanju naknade izbriše.
Vlada mi odgovara da je predloženo rešenje celishodnije i da se time štite interesi sportista. Pazite sada, gospođo ministre, da li je to baš tako? Vi ste ovde samo predvideli obavezu plaćanja naknade sportskoj organizaciji iz koje odlazi od strane sportske organizacije u koju prelazi, i to samo kao jednu paušalnu normu gde apsolutno ništa nije precizirano: ni kada se naknada daje, ni u kom iznosu, ni bilo šta u vezi s relevantnim okolnostima davanja naknade. Mislim da je ovde u stvari neko polje gde može da dođe do manipulacija, gde može da dođe do zloupotrebe ovog prava od strane sportske organizacije.
Šta će se desiti, gospođo ministre, ukoliko se sportske organizacije ne dogovore? Po čijim to leđima puca? Recimo, ona organizacija koja treba da plati naknadu dogovara se sa drugom i u slučaju da ne želi da plati iznos koji ova traži to naravno ide direktno na štetu sportiste, nikako sportske organizacije, već samo sportiste. Smatram da se ovo može tumačiti kao jedna ograničavajuća norma. Dakle, ukoliko se klubovi dogovore, on može da pređe i ako nema ugovor, je la tako; ako se ne dogovore, ne može da pređe. Jednostavno, on nema šanse da pređe.
Ako ste hteli da zaštitite sportiste, mišljenja sam da je ovde trebalo preciznije predvideti načine i uslove kako da se to uradi. Ako već to nije urađeno, onda izbrišite ovo kao mogućnost za manipulaciju ako želite adekvatno da zaštitite sportiste. Mislim da ovom normom u stvari ograničavate prelazak sportiste koji nema zaključen ugovor, punovažan ugovor sa sportskom organizacijom, ograničavate ga da pređe u drugi sportski klub, jer se jednostavno dve organizacije neće dogovoriti. On u tom momentu neće moći da pređe, prelazni rok će proći i to ide na direktnu štetu sportiste.
Voleo bih da prihvatite ovaj amandman ili da mi date adekvatnije objašnjenje u vezi s ovim. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar, izvolite.

Snežana Samardžić Marković

Zahvaljujem puno. Suština ove norme jeste upravo da zaštiti sportistu, pošto naša praksa koja je trenutna... Nismo ovo iz besa stavili, nego iz želje da zaštitimo sportistu. Ovakva međusobna potraživanja su već regulisana pravilnicima samih sportskih organizacija.
Međutim, vaše centralno pitanje je bilo – šta ukoliko se ne dogovore i na koji način se takve stvari rešavaju? Reći ću vam da i granski sportski savezi imaju svoju arbitražu, znači, to praktično ide na sportsku arbitražu. Isto važi, što zakon predviđa, da se napravi jedna krovna sportska arbitraža, što je upravo u toku. Hvala.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala vama. Za reč su se javili i Dušan Marić i Mirko Munjić. Izvolite, gospodine Munjiću.

Mirko Munjić

Srpska radikalna stranka
Gospođo ministre, rekli ste da postoje određene norme koje regulišu i ovo pitanje koje sam postavio. Po meni je, s obzirom na nepreciznost koja ovde postoji, u ovom delu Predloga zakona, upravo to razlog zašto ovo ne treba da stoji ovde, treba da se briše. Ako već imate tamo na adekvatan način to regulisano, zašto ovde stvarate, ipak je... Pazite, vi znate da je zakonski akt nešto što je u svakom slučaju u određenoj supremaciji prema podzakonskom aktu. To što vi kažete da postoji, to je podzakonski akt, to je pravilnik. Međutim, ova odredba zakona je nejasna i može da u praksi donese zabune, a bojim se i zloupotrebe.
Zbog toga sam tražio brisanje ovoga. Kada već to imate regulisano, šta će vam jedna nejasna norma u zakonu? Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.