TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 13.04.2011.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

6. dan rada

13.04.2011

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 11:00 do 20:45

OBRAĆANJA

...
Liberalno demokratska partija

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
Poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo ministre, time što je Vlada prihvatila amandman Odbora za pravosuđe i upravu, faktički i ovaj naš amandman je prihvaćen, jer i mi smo stavili primedbu na reči "izborna skupština". Smatrali smo da ona ne može biti poseban organ Advokatske komore Srbije, faktički je prihvaćena sugestija LDP u pogledu ovog člana 67. stav 1. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Na član 67. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović. Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima narodni poslanik Petar Jojić.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Gospođo ministre, u članu 67. stav 6. predložio sam da se menja i da glasi: "Mandat predsednika i potpredsednika Advokatske komore Srbije traje dve godine i ne mogu se ponovo birati na izbornoj skupštini koja se održava svake druge godine kada se bira novi predsednik i potpredsednik Advokatske komore Srbije na način propisan Statutom Komore". O čemu se ovde radi?
Radi se o tome da se u ovaj zakon o advokaturi uvode kadrovi kao što se uvode u Vladi Republike Srbije. Imate prvog potpredsednika, drugog, trećeg potpredsednika i ostale koji nemaju blage veze da se nađu u Zakonu o advokaturi. Mislim da funkciju Advokatske komore ne može da obavljaju ovako predloženi potpredsednici kao prvi potpredsednik u Vladi Republike Srbije.
Dalje, kaže – mandat predsednika, prvog potpredsednika i drugog potpredsednika traje dve godine i ne može se ponavljati. Nakon isteka mandata predsednika, zamislite ovo, ovo je besmislica, funkciju predsednika preuzima prvi potpredsednik, a funkciju prvog potpredsednika preuzima drugi potpredsednik. Na izbornoj skupštini, koja se održava svake druge godine, bira se drugi potpredsednik.
Čemu ovakva lakrdija? Mogu da vam kažem nešto, gospođo Malović, nemojte dovoditi javnost u dilemu. Čućete posle usvajanja ovog zakona šta kažu advokati, okrugli stolovi koji su održavani na temu advokature i primedbe koje su advokati stavili, ne slažu se sa ovim predlozima u zakonu.
Ovo advokatura nije sama radila, apsolutno. Jeste da su bila dva člana, ali vi morate da vidite koliko ima anomalija, koliko ima besmislica, bespotrebno.
Niste prihvatili amandman koji se odnosi na polaganje zakletve pripravnika, a prihvatili ste isti sadržaj za advokata kada polaže zakletvu. Čemu to? Neće vam biti u saglasnosti, pa će tu biti problema.
Drugo, Advokatska komora Srbije je konsultovana u vezi amandmana i s vama nije postigla sporazum da prihvatate amandmane. Ne morate vi da prihvatate naše amandmane, ali mi smo dužni da kažemo da ovaj zakon ima brojne propuste, brojne greške i on u praksi neće biti delotvoran i dati željene rezultate.
Vi ograničavate mnoge stvari, ne prihvatate amandmane opozicije. Mi smo predložili oko 40 amandmana, vi se rukovodite samo jeli iz DS i Odbora koje ste danas prihvatili, članova iz koalicije. Tu mora da prihvatite sve, pa makar oni sutra bili naopaki, makar oni u praksi imali suprotno ili ono neželjeno dejstvo ili željeni cilj.
Imajte u vidu, gospođo Malović, osnovne principe u advokaturi izražene na međunarodnom nivou i koja su njihova načela, kao što su sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde. Da li ste ovde nešto ugradili? Niste.
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, mnoge stvari su narušene u odnosu na ljudska prava ovim zakonom. Evropska konvencija o ljudskim pravima, Povelja EU o osnovnim pravima, Povelja Evropskog parlamenta o osnovnim načelima evropske pravne profesije i o opštem interesu u funkcionisanju pravnog sistema koja je usvojena 2006. godine.
Gospođo Malović, advokatura je jedna od vrlo važnih službi u svakom sistemu, a posebno danas u ovo vreme u Srbiji. Podsetiću vas samo istorijske ličnosti ko su bili advokati, Demosten, Ciceron, Tomas Mor, Gandi, Kastro, Mendela, Franc Kafka itd, bili su pre svega po profesiji advokati.
Samo da vas podsetim, očekivalo se od ovoga zakona o advokaturi da će se mnogo štošta ugraditi što je demokratsko, da će se štititi prava građana. U našoj zemlji advokatura je prolazila kroz izuzetno teške periode, vi to dobro znate – okupacije, ratove, nasilje, promene režima, diktature itd. Preko 700 advokata je hapšeno u komunističkom režimu između 1945. i 1952. godine.
Gospođo Malović, imali ste priliku. Propustili ste je. Niste naše delotvorne amandmane prihvatili. Iza ovakvih rešenja stoji oko 80% advokata. Nemojte da sakupite samo pet ili šest advokata i da ih pozovete u ministarstvo i da kažete da je to radna grupa. Pitajte 7.000 advokata da li su za ovakva rešenja koja vi nudite narodu.
Ovim se krše osnovna ljudska prava kada je u pitanju zaštita građana, kroz ostvarivanje njihovih prava i obezbeđenje advokature kao jedne časne službe. Advokatura mora da se digne na viši nivo. Kako to, gospođo Malović, vi ne uzimate u obzir i ne osvrćete se na činjenicu da zemlje EU i druge zemlje sa razvijenim pravom uzimaju 85% u sudije i tužioce ljude iz advokature. Vi potičete iz advokature.
Vama ne znam ko piše zakone i kako se u Srbiji pišu zakoni? Doći će na red i drugi zakoni, na primer o izvršnom postupku. Bez 25 ili 30 godina sudske prakse ko nije imao ne može da piše taj zakon.
Razmislite koliko ima naših logičnih amandmana. Iza njih stoji 85% advokature u Srbiji. Zbog toga advokatura mora da nađe svoje mesto, mora da bude nezavisna, ali do kog stepena, mora da se pročisti.
Ne smete dozvoliti, podsetio san malopre, a to je i gospodin Krasić rekao, uzmite spisak advokata za poslednjih pet godina po službenoj dužnosti, koje određuje policija, poziva, i sudije koje su određivali, ali bez spiska advokatskih komora, videćete da će vam se ponavljati isti ljudi koji su na veoma čudan način došli, a sve je u pitanju veza ličnih interesa i tu vam je na pomolu i leglo za korupciju i kriminal. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Iskorišćeno je pet minuta i 45 sekundi vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović. Da li neko želi reč? Reč ima poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, verovatno niste obratili pažnju, neću Konstantinovićev amandman, pošto sam u teškom sukobu sa Otporom, nego o amandmanu gospodina Jojića.
Imam veliko zadovoljstvo i drago mi je što će javnost imati prilike da čuje šta znači mandat u Advokatskoj komori Srbije. Imam veliko zadovoljstvo, gospođo Malović, da vas obavestim da ovo pitanje rotacije i ovakvih stvari još nigde nisam video. A mogu da vam kažem kako će ovo u praksi da izgleda.
Pošto idete ka Evropi i dokazujete na svakom koraku da ste opredeljeni za vladavinu prava, podsetio bih vas da pogledate kakav je sastav Komisije za hartije od vrednosti. Oni su izabrani 2004. godine, sa mandatom od pet godina. Mandat im je istekao avgusta 2009. godine. Neki članovi te komisije su podnosili ostavke zbog one afere "Knjaz Miloš", i oni rade. Znači, 2009. godine je prestao mandat, evo je 2011. godina, Milko Štimac štrika, radi. To će vam isto biti i s ovim. Zašto?
Pitanje je koliko važi zakon u Republici Srbiji? Važi 250 grama, 750 grama se ne primenjuje. Kako da vam veruje neko, a velika mi je čast što vas vidim jer mogu da vam kažem. Znači, imamo nelegalni sastav i sve nelegitimno što se radi od septembra 2009. godine do danas u Komisiji za hartije od vrednosti. Pretpostavljam da znate šta znači ta komisija. Ne može nijedno preuzimanje akcija bez te komisije. Dajte, molim vas, junački izađite.
Samo da vas podsetim. Ova skupština je dva pisma poslala da se to pitanje razreši. Stranke vlasti ne žele to da reše. A ovo su htele da reše, pa pošto ne mogu da se pogode da li će mandat biti dve godine, kako da se naši promene, šta da se desi, hajde da napravimo rotaciju, pa kad je moglo u sastavu Vlade, a što ne bi moglo u Advokatskoj komori?
To je vaša mera za zakonitost. To je vaša mera za poštovanje zakona, vladavinu prava, za demokratiju, za EU, za NATO vam, to je vaša mera za život građana Republike Srbije.
Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam mogao pred tako malim auditorijumom da kažem da se osvrnete malo oko sebe. Nije sve u lepim rečima. Pogledajte malo i dela vaših saradnika.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Boris Aleksić. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 68. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Milica Radović, Miloš Aligrudić i Jovan Palalić. Gospodin Petković ima reč.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Član 68. praktično se naslanja na prethodni član 67. koji je upravo ministarka malopre prihvatila, tako da ga ne bih posebno obrazlagao. Mislim da se na ovaj način regulišu pitanja koja smo mi otvorili ovim amandmanom.
Malopre prosto nisam imao srca da pročitam član 67. i ovu rotaciju – prvi potpredsednik, drugi potpredsednik itd. Mislim da ste napravili dobro što ste prihvatili naš predlog, tako da će potpuno jasno biti šta smo želeli da kažemo i članom 68.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 68. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 69. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić, koji želi reč. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneli smo amandman na član 69. Taj član reguliše organe advokatske komore, kako se biraju, šta je regulisano ovim zakonom a šta statutom advokatskih komora.
Predložili smo novi stav, stav 5, koji glasi: "U organe iz stava 1. ovog člana - a tamo se radi o skupštini, nadzornom odboru, predsedniku skupštine i slično – ne može biti birano lice iz redova advokata koji je član bilo koje političke stranke, a ukoliko pristupi nekoj političkoj stranci, automatski mu prestaje funkcija u tom organu".
Mi smo zaista želeli da advokatsku komoru, odnosno profesiju, vidimo kao neko političku, a pre svega stručnu organizaciju i naš motiv je bio da, u meri u kojoj je to moguće, iznesemo politiku iz advokature.
U razlozima za neprihvatanje amandmana Vlada kaže da se jemči političko, sindikalno i svako drugo udruživanje. Mi ne sporimo to uopšte, ali je zakonom regulisano da i sudije ne mogu biti članovi političkih stranaka. Ako ovde to bude prihvaćeno zakonom, onda nema nikakvih problema da to tako i ne bude.
Ali, u stavu 3. već postojećeg člana se kaže: "Jedno lice ne može obavljati više od jedne funkcije u organima advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije, osim ako ovim zakonom nije drugačije regulisano". I ovde je moguće da budu članovi političkih stranaka, osim ako ovim zakonom nije drugačije regulisano, a vi možete i da pretpostavite da je jedna politička stranka u poslednje vreme htela da u svoje redove primi i sve sudije koji nisu reizabrani. Prosto, pokušali smo da izbegnemo takav način deprofesionalizacije, odnosno unošenja politike i u pravosuđe i u advokaturu.
Mislim da neće biti nijednog argumenta koji može ovo da ospori, ukoliko ovaj amandman bude prihvaćen.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Na član 72. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 72. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Munjić. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima poslanik Mirko Munjić.