ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 29.12.2011.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Stojanka Petković

Ujedinjeni regioni Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, danas sam očekivala da vidim ministra za KiM.  Iz tog razloga sam sačekala 16,00 časova i nisam jutros postavila pitanje, ali se iskreno nadam da ću odgovor dobiti u pisanoj formi.

Dobila sam zahtev od načelnika Odeljenja za sprovođenje međunarodnih sporazuma i naknada u Nacionalnoj službi za zapošljavanje da uputim pitanje ministru za KiM. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje preko svoje filijale u Prijepolju trenutno isplaćuje privremenu naknadu i uplaćuje doprinose za PIO grupi od 672 lica koja žive u Republici Crnoj Gori od 1999. godine. Nakon osamostaljenja i sticanja nezavisnosti Republike Crne Gore, dakle, nakon 22. maja 2006. godine Nacionalna služba za zapošljavanje se obraćala nadležnima da reše ovaj problem, jer su imali saznanja da su mnogi korisnici stekli određeni status u Republici Crnoj Gori, dobili državljanstvo, imaju legalno boravište 10 godina, lične karte za strance, imaju nekretnine, zaposlili se, radno angažovali i slično, ali se uvek ostajalo bez odgovora.

Nacionalna služba za zapošljavanje julskom isplatom ovog davanja nakon obaveštenja odgovornih radnika u filijali Prijepolje da se jedan broj korisnika javlja na evidenciju sa ličnim dokumentima druge države, prekinuli su isplatu za oko 37 lica koji imaju lična dokumenta Republike Crne Gore, odnosno lične karte, lične karte za strance i izbegličke legitimacije Republike Crne Gore.

Tako su prekinuli isplatu i za pet lica nakon saznanja da su tražili i dobili otpis iz državljanstva Republike Srbije. Šta je problem? Problem predstavljaju činjenice da su mnogi od njih radno angažovani u Crnoj Gori, a da taj radni angažman ne prijavljuju nadležnoj filijali Nacionalne službe kako bi im prekinuli dalju isplatu. Tu se nameće veliki problem duplih doprinosa, odnosno duplog radnog staža, jer su za vreme dok su primali naknadu i dok im je Nacionalna služba isplaćivala doprinose, oni ostvarivali staž i doprinose u Republici Crnoj Gori.

S tim u vezi, Nacionalna služba do sada je prekinula isplatu grupi od 50 lica koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca u Republici Crnoj Gori. Međutim, mišljenja sam da postoji znatno veća grupa lica koja se radno angažuje tokom čitave godine na teritoriji Republike Crne Gore gde žive, a da Nacionalna služba nema mogućnost da to proveri.

Moje pitanje je sledeće, zato što nemam mnogo vremena za obrazlaganje, kada će Ministarstvo za KiM da licima za koja se utvrdi da su državljani Republike Crne Gore ukinuti novac koji primaju po osnovu privremene novčane nadoknade i preusmeri licima na KiM koji žive sa svojim porodicama, a koja nisu iz nekog razloga uspela da ostvare to pravo kada je trebalo…

(Predsednik: Privedite pitanje kraju.)

… na koje i danas imaju pravo i da takvu odluku donese radna grupa koja je zadužena za to, ako je vrlo poznato da u Ministarstvu za KiM svakodnevno stižu zahtevi u velikom broju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.

Narodni poslanik Ljubomir Kragović ima reč. Izvolite.

Ljubomir Kragović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ostatak Vlade koji je danas prisutan, Vlade u rasulu, Vlade koja se protekle četiri godine bavila prevarama, lažima i obmanama kako srpskog naroda u Srbiji, a pogotovo srpskog naroda na prostoru KiM, sve od početka primene SSP, pa preko dovođenja Misije Euleks, radilo se na tome da slomite srpski korpus Srba na prostoru KiM.

Da vas podsetim samo, ministar za KiM je raspustio 12 lokalnih skupština uz obrazloženje – koja je to budala raspisala izbore u tim skupštinama. Da vas podsetim, izbore može da raspiše samo predsednik Skupštine koji sedi tu upravo, bivši predsednik Skupštine gospodin Oliver Dulić, na predlog Vlade Republike Srbije. Taj isti gospodin raspušta te skupštine uz obrazloženje da ne funkcioniše i da ne treba da postoji. Normalno je da ne treba, jer je to nalog Kristifora Dela i Pitera Fejta i on njihove naloge ispunjava, a ne naloge Srba i srpskog naroda.

Započeli ste pregovarački proces, proces u kome sve činite kako da zažive kvazišiptarske institucije na prostoru KiM. Da li ima ijednog detalja, ijednog reda u tim vašim sporazumima koji se odnose na srpski živalj na prostoru KiM? Do juče su nas okupatori, vaši prijatelji, bodljikavom žicom ograđivali. Danas nas vi ograđujete na prostoru KiM i pravite geto od južne srpske pokrajine.

Želite da nas isporučite kvazidržavi, želite da nas isporučite Hašimu Tačiju – zašto ste toliko uporni i ubeđujete Srbe sa KiM da je bolji predsednik Hašim Tači od Borisa Tadića? Mi smo svesni da ne valja predsednik Boris Tadić, da je to izdajnik, ali i dalje želimo da nam predsednik bude Boris Tadić, a ne da nam predsednik bude Hašim Tači. Međutim, vi nam to ne date, vi nas udaljavate. Tražite da Srbi izvrše kolektivno samoubistvo. Postavili ste nas, stavili ste nas na stolice i stavili ste nam omču oko vrata, a tražite da mi povučemo…

(Predsednik: Zamoliću vas da ne koristite uvrede kada je u pitanju predsednik, gospodin Boris Tadić, koji najsavesnije i u skladu sa Ustavom štiti interes Srbije. Molim vas, ne možete predsednika nazivati izdajnikom.)

Molim vas, ne želim nikoga da vređam, govorim o istini, govorim o problemima srpskog naroda sa prostora KiM. Postavljam pitanje gospodinu Žarku Obradoviću, ministru za prosvetu. Gospodine ministre, verovatno ste učestvovali u ovom sporazumu o priznavanju fakultetskih diploma. Molim vas, dajte mi odgovor, jednu jedinu rečenicu – šta je to boljitak za srpskog studenta na prostoru KiM sa ovim sporazumom? Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvinite, najpre gospodin ministar.

Ministre, imate reč.

Izvolite, gospodine Obradoviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Poštovani kolega Kragoviću, vi se sećate da je i kolega Halimi, koji nije ovde, više puta postavljao pitanje za priznavanje diploma Univerziteta u Prištini i da smo mi predstavnici Vlade više puta davali odgovore na to pitanje, i ja kao ministar prosvete sada i onda, kada sam bio u situaciji da nekoliko puta kažem da svako rešenje koje se bude donelo, biće u interesu građana Republike Srbije i Rezolucije 1244. To rešenje i jeste. Tim rešenjem pomažemo jednom broju građana Republike Srbije, koji su iz različitih delova Republike Srbije, završili fakultet u Prištini na pravno legalan način, poštujući zakonske odredbe Republike Srbije, Ustava Republike Srbije i Rezoluciju 1244, mu priznamo ono što je završio, da može sutra stečeno znanje koristiti radi svog boljitka i svoje dobiti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Narodni poslanik Ljubomir Kragović.

Ljubomir Kragović

Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, vi kao da ste pali sa Marsa. Vi niste ni pročitali ovaj sporazum.

(Predsednik: Gospodine Kragoviću, nemojte me dovoditi u situaciju da vam izreknem sankciju. Ne možete razgovarati sa gospodinom ministrom na taj način.)

Da li ste gospodinu Čikirizu izrekli sankciju kada je danas rekao da su nas u prošlosti vodile psihopate? Ne, niste. To ste prihvatili i konstatujete da je to tačno, a mene hoćete da kažnjavate. Izvolite, kažnjavajte me.

Gospodinu ministru kažem da on nije ni pročitao sporazum. U tom sporazumu stoji samo da se priznaju šiptarske diplome sa nekog šiptarskog kvaziuniverziteta, da nema ničega čime bi se pomoglo srpskom studentu. Izneću vam primer jedne studentkinje koja je završila prava u Kosovskoj Mitrovici. Ima rođenu sestru udatu u Sloveniji. Otišla je tamo u posetu i konkurisala je da se zaposli, pošto ne može da dobije posao jer nema uslova za život i rad, ne može ova vlada da stvori uslove mladim studentima koji diplomiraju. Šta su joj odgovorili – možete konkurisati i dobićete radno mesto, ali morate verifikovati diplomu u Prištini.

Molim vas, to je taj sporazum koji ste vi potpisali. Sporazum da naša deca, moje dete kada sutra završi fakultet u Kosovskoj Mitrovici ide u Prištinu da verifikuje diplomu, da bi sutra mogao da se zaposli u Sloveniji, Crnoj Gori ili u BiH. To ste vi uradili, ali nećete da kažete ovom narodu.

Drugo, šta ste još uradili povodom ostalih sporazuma? Kome da postavim pitanje – bivšem ministru za poljoprivredu, gospodinu Oliveru Duliću, sada ministru za zaštitu ili privredu, čime se bavi? Zašto u budžetu za KiM nema nijedan jedini dinar za stavku poljoprivrede? To je priznao ministar za KiM. Pošto njega nema, pitam vas, gospodine. Bavili ste se tom temom i odgovorite mi na to pitanje. Ima stavka 50 miliona za održivi povratak Srba na KiM, ali nema nijednog dinara da se pomogne onom srpskom narodu, srpskom seljaku koji dole živi i koji treba da zaseje svoju oranicu, a ima neki uslov. Normalno, vi to prepuštate i ne odvajate, ne planirate, nego planirate da u narednom periodu kada dođe setva kažete – sada vi Srbi idite tražite kod Tačija, neka vam on da, neka vam on pomogne i neka vam on stvori uslove da radite. Sramota od vas što radite to prema srpskom narodu na prostoru KiM. Ovo je izdajnička politika jednog izdajničkog režima na čelu sa Borisom Tadićem, koji stavlja nama ćulav, a on nosi ćulav na glavi već četiri godine i radi u saradnji sa Hašimom Tačijem. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Narodnom poslaniku Kragoviću izričem opomenu.

Da li neko od ministara želi da odgovori, mada ovde nije bilo pitanja?

Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Za evropsku Srbiju
Poštovana gospođo predsednice, dame i gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, juče je održana sednica Odbora za KiM. Na toj sednici su bili predsednici lokalnih samouprava, naši sugrađani koji žive na teritoriji severa KiM. Čuli smo jednu inicijativu, da se na severu Kosova raspiše referendum od strane četiri skupštine opštine koje tamo egzistiraju. Pardon, tri za sada.

Imam pitanje za Vladu Republike Srbije, s obzirom da je Ustavom Republike Srbije, članom 99. stav 3. raspisana nadležnost, proglašena nadležnost Narodne skupštine koja raspisuje republički referendum, da li su se predstavnici lokalnih samouprava sa severa KiM konsultovali sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu? Da li ovo preuzimanje nadležnosti znači uspostavljanje neke nove pravne prakse? Jer, Zakon o lokalnoj samoupravi, tačno je, otvara mogućnost lokalnim samoupravama da raspišu referendum, ali samo i isključivo iz delokruga svog rada, a pre svega, tiče se komunalnog uređenja tih opština.

Ako neke opštine na severu KiM uzurpiraju Ustav i ustavna ovlašćenja, ako ih neke političke stranke u tome podržavaju, da li to znači da za te političke stranke Ustav RS ne važi? Da li to znači da za njih ne važi ni preambula Ustava, koja kaže da su KiM sastavni i neotuđivi deo Republike Srbije?

S druge strane, da li takva pravna praksa otvara mogućnost nekoj drugoj opštini, nekom drugom telu Republike Srbije da takođe raspiše referendum? Samo ću vas podsetiti da smo iz sredstava javnog informisanja saznali da će referendumsko pitanje glasiti – da li ste za to da sever KiM ostane pod punim pravnim suverenitetom Republike Srbije? Odakle pravo nekoj lokalnoj samoupravi da deo Republike Srbije izdvaja iz pravnog suvereniteta i da takvo pitanje postavlja? To je grubo kršenje Ustava. To zahteva hitnu reakciju Ustavnog suda. To zahteva konsultacije predstavnika lokalne samouprave sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu. Ustav nije igračka u rukama neposlušne dece. Ustav RS obavezuje sve aktere u političkom životu.

Zaista, kao narodni poslanik nemam odgovor zašto jedan stav i jedan član Ustava važi u Kruševcu, a ne važi u Kosovskoj Mitrovici? Nemam odgovor, kada sutradan, takvo referendumsko pitanje poželi neka opština na jugu Srbije da postavi svojim sugrađanima, a sa druge strane, šta će se desiti kada Ustavni sud ovu aktivnost proglasi da nije u skladu sa Ustavom RS? Mogu samo da zamislim kako će sutradan pisati Prištinska štampa i šta će kazati nakon toga.

Pozivam Vladu Republike Srbije da mi da odgovor na ovo pitanje i takođe očekujem da se predstavnici lokalnih samouprava na severu KiM konsultuju sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, sa Ustavnim sudom i da zaista niko u ovoj zemlji ne treba da krši Ustav i da uzima ustavna ovlašćenja koja mu ne pripadaju. Zahvaljujem vam se.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija | Predsedava
Narodni poslanik Milorad Krstin ima reč.

Whoops, looks like something went wrong.