Deveto vanredno zasedanje, 21.09.2012.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

4. dan rada

21.09.2012

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 11:10 do 16:05

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Irena Vujović.
...
Srpska napredna stranka

Irena Vujović

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, evo nekoliko reči o kandidatima za izbor na funkciju viceguvernera. Pre svega smatram da su predloženi kandidati predloženi na osnovu njihovih vrhunskih referenci. Veoma sa zalažu za očuvanje nezavisnosti i samostalnost NBS i pre svega su predloženi zbog svoje stručnosti i bankarsko-finansijskog iskustva.
Nezavisnost NBS se može definisati ili predstaviti kao njena sloboda da vodi diskrecionu monetarnu politiku Srbije u celosti. Ako pak monetarnu politiku Srbije shvatimo i definišemo kao efektivno korišćenje kontrole nad emisijom dinara u određenju i funkcijama prometnog i platežnog sredstva, tad NBS, odnosno njen guverner i viceguverneri imaju srazmerno veliku ulogu u procesu utvrđivanja količine dinara u opticaju unutar državnih i carinskih granica Srbije.
Nezavisnost NBS je izvesna i stvarna sloboda, te izuzetne važne društvene ustanove u odnosu na Vladu Srbije i zakonodavnu vlast Srbije. Bitne su dve komponente nezavisnosti NBS, pre svega ciljna nezavisnost, koja podrazumeva njenu slobodu da određuje ciljeve monetarne politike i njeno pravo da iznalazi instrumente radi ostvarivanja najvažnijih ciljeva monetarne politike.
Smatram da su predloženi viceguverneri pre svega kompetentni, kao što sam već pomenula i imamo svi pred sobom njihove biografije, iz kojih se vidi da su svo troje magistrirali na Ekonomskom fakultetu u Beogradu iz oblasti koje su bitne za rad u Centralnoj banci, a gospođa Dragutinović je i doktor ekonomskih nauka, a i profesor na njenom matičnom fakultetu.
Ima zavidna iskustva u makroekonometrijskom modeliranju privrede u celosti, a i u modeliranju, odnosno verodostojnim predviđanjima empirijskih stopa inflacije, cena najvažnijih roba i proizvodnih usluga.
Sve troje se služe svetskim jezicima i imaju iskustva u međunarodnim komunikacijama u svetu finansija, što je veoma važno za nas. Treba posebno naglasiti da su njih troje, saglasno zakonskoj proceduri, prihvatili kandidaturu za izbor na funkciju viceguvernera i tim činom, po mom vlastitom uverenju, su još jednom iskazali samosvest i spremnost da obavljaju tako važne društvene i državne poslove u ovako složenoj privrednoj i finansijskoj situaciji zemlje.
Naposletku izražavam lično uverenje da će gospođa Tabaković, predloženi vice guverneri i njihovi kompetentni savetnici učiniti sve što je potrebno da Narodna banka Srbije dalje deluje kao poslednji izvor gotovog novca, a i poslednje utočište različitih kreditnih odnosa i oblika kreditnog novca, a ne samo kao puki neomonetarni emitent, odnosno kreator takozvanog primarnog novca. To je već složena stvar, o kojoj će se voditi rasprava u javnom mnjenju, naravno, u Fiskalnom savetu i pre svega u ovom domu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Guvernerka Tabaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Poštovana koleginice Irena Vujović, zahvaljujem se što, da niste vi govorili, propustila bih možda jednu izuzetno važnu stvar da ponovim i ja sama, a vi ste je izrekli,  koliko je važan kvalitet ljudi i njihove biografije, dokazuje u stvari  činjenica da su prihvatili da u ovom trenutku, sa takvim biografijama, i u vrlo kompleksnoj situaciji u Srbiji, kada se rad po savesti i rad za dobro građana pre svega posmatra iz ugla političke povezanosti, istorijsko-političkog pedigrea onog ko vodi neku kuću ili će je voditi. To koliko su kvalitetni, dokazuje da im je iznad svega bilo važno da će sa nekim ko jednako kao i oni odgovorno gleda na samostalnost
Narodne banke u državi Srbiji i njenu ulogu, da sa Vladom i Skupštinom, ovu Srbiju učini naprednijom, jeste dokaz više da glasate za njih. Vama se, mlada koleginice, još jednom zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Za reč se javila narodna poslanica Marija Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovana guvernerko Tabaković i kolege poslanici, pozivam vas da glasate za predložena tri kandidata za vice guvernere Narodne banke Srbije, za gospođu Anu Gligorijević, gospođu Dianu Dragutinović i gospodina Veselina Pješčića.
Izborom, predložena tri kandidata za vice guvernera Narodne banke Srbije, potvrdićemo jedan od osnovnih principa u političkom delovanju Srpske napredne stranke, a mi nastojimo da to bude i princip koji će da bude opšte prihvaćeno pravilo u Srbiji, a to je angažovanje nestranačkih ličnosti, pre svega, stručnjaka koji će najkvalitetnije da obavljaju poslove na funkcijama na koje su izabrani.
Usvajanjem ovog predloga i postavljanjem ovih vice guvernera, doprinećemo i nezavisnosti Narodne banke Srbije. Ova tri kandidata guvernerka Jorgovanka Tabaković predložila je zbog njihovog obrazovanja, njihove stručnosti u oblasti ekonomije, finansija i bankarstva i dosadašnjih rezultata rada. Lične i bogate radne biografije, čuli smo u izlaganju guvernerke, a dodala bih još jedan detalj koji nije svakako od presudnog značaja, ali želim da to napomenem.
Kao žena koja je politički aktivna, a ima nas još uvek značajno manje od muškaraca i u parlamentu i na ostalim mestima odlučivanja, moram da izrazim zadovoljstvo što su i guverner Narodne banke Srbije, a nadam se i dva vice guvernera, upravo žene. To je i podstrek i priznanje ženama u Srbiji da su dovoljno obrazovanje, stručne, sposobne i uvažene da obavljaju najvažnije poslove u državi. Dakle, mlađi, visokoobrazovani ljudi, izuzetne energije i volje da obavljaju težak posao, vice guvernera Narodne banke Srbije su predloženi.
Pozivam vas još jednom da glasate za ova tri kandidata guvernerke Tabaković, gospođu Anu Gligorijević, gospođu Dianu Dragutinović i gospodina Veselina Pješčića. Hvala vam.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 33, 34, 35. i 36. dnevnog reda.
Određujem pauzu u radu do 15,30 časova.
(Posle pauze.)

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici,  nismo dobili mišljenje Vlade na određene amandmane. Odluka je da se danas prekine rad i da se nastavi sutra u 10,00 časova.