Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima i Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Srđan Miković, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Kenan Hajdarević, Olgica Batić, mr Vladimir Ilić i Nenad Konstantinović, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i mišljenje Vlade o amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, mi mislimo da je bilo bolje rešenje koje je bilo u sadašnjem zakonu, da postojanje osnovnog suda prati postojanje osnovnog javnog tužilaštva na području koje pokriva osnovni sud.
Tokom rasprave o Zakonu o tzv. mreži sudova ukazali smo na problem. Radi se o osam javnih tužilaštava koja jednostavno ne postoje, a u tim opštinama postoje osnovni sudovi. Pročitaću ih. Radi se o Ivanjici, Šidu, Priboju, Dimitrovgradu, Sjenici, Majdanpeku, Bujanovcu i Knjaževcu.
To nisu male opštine. Karakteriše ih činjenica da se nalaze u pograničnom području. Vi ste ovde nama, u razlozima za odbijanje amandmana, ukazali na problem priliva predmeta. Juče sam pažljivo slušao vašu diskusiju o tome da priliv predmeta određuje da li će negde biti sudske jedinice ili odeljenje. Sa tim se slažem, načelno se sa tim slažem.
Međutim, ovde se radi o osnovnim tužilaštvima u pograničnom prostoru, u ne malim opštinama. Priznaćete da ni Knjaževac, ni Priboj, ni Majdanpek, Šid, ja sam danas govorio nešto o opštini Šid, nisu male opštine. Sasvim sigurno, zbog specifičnosti, zbog toga što se nalaze na granici, zbog značaja tih opština za našu državu, nije bio neki problem. Mislim da ne bi bio veliki trošak da se umesto 58 javnih tužilaštava moglo formirati 66, koliko ima i osnovnih sudova.
Nismo jednostavno dobili pravo obrazloženje zašto se odstupili od sadašnjeg rešenja u zakonu. Mislimo da bi bolje bilo da se ostalo pri sadašnjem rešenju, da je ovih osam važnih opština imalo osnovno javno tužilaštvo.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Moram da kažem nekoliko stvari. Prvo, činjenica je da je dosadašnji predlog zakona, odnosno dosadašnji Zakon o javnom tužilaštvu imao jedno dobro rešenje, a to je da je republički javni tužilac nadležan, između ostalog, da podnosi izveštaje Narodnoj skupštini, a onda bez ikakvog razloga izvršna vlast ili taj koji u okviru izvršne vlasti predlaže zakon, koji i sam podnosi tromesečni izveštaj nadležnom odboru Skupštine, kaže i predloži da republički tužilac podnosi Narodnoj skupštini redovni godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava u Republici Srbiji. Znači, sama izvršna vlast kaže – tužilaštvo neka jednom godišnje podnosi izveštaj, bez obzira što Ministarstvo jednom tromesečno daje izveštaj. Time se pokušava da se ograniči nadzorna i kontrolna uloga Narodne skupštine kao predlagača zakona.
Trenutno imamo u primeni Zakonik o krivičnom postupku, tužilačku istragu. Ko će da pita da li to funkcioniše ili ne funkcioniše, nego Odbor za pravosuđe?
Predložio sam da, osim redovnog godišnjeg, podnosi izveštaj koji zatraži nadležni odbor Narodne skupštine, ali ni po jada što je to predloženo u oktobru. To je predloženo i prvi put kada je došao zakon i drugi put. Evo imam ispred sebe: 22. juna kada sam predlagao istovetan amandman, pa onda 22. oktobra. Čitajte amandmane. Ovi ljudi ovde, narodni poslanici, ozbiljno rade svoj posao i trude se, jer mi hoćemo i hoćemo da proverimo u izveštaju kako funkcioniše tužilaštvo u Smederevu na teritoriji Kovina, a siguran sam da to ne može biti ni izbliza isto, kao što sada funkcioniše dok je sudska jedinica pri osnovnom sudu u Pančevu, a samim tim i tužilaštvo. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodna poslanica Olgica Batić i narodni poslanik mr Vladimir Ilić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na osnovu člana 157. stav 6. i člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, na član 13. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Prihvata se amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Ilić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Vlada nije prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na osnovu člana 157. stav 6. i člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, na član 20. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Selaković.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

Prihvata se amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o prve četiri tačke dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 81. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojem predsednik Narodne skupštine može da odredi Dan za glasanje o predlogu pojedinih zakona odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom, određujem sredu, 20. novembar 2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o prve četiri tačke dnevnog reda ove sednice, odnosno o: Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.
Zahvaljujem se.

Whoops, looks like something went wrong.