Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Nenad Konstantinović i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima prof. dr. Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Pošto mi ministar nije dao odgovor na prethodni predlog, odnosno odgovor na predlog amandmana, pretpostavljam da će sudijama, imajući u vidu da im je vaš kolega Krstić najavio smanjenje plate, biti omogućeno da se bave dodatnom delatnošću kako bi nadoknadili taj gubitak.
Kada je u pitanju ovaj amandman, poštovani ministre, vi ste predložili da predsednik suda može biti biran na pet godina i to bez mogućnosti ponovnog reizbora.
Naš predlog amandmana jeste da predsednik suda može biti biran na četiri godine sa mogućnošću ponovnog reizbora. Naš predlog ima vrlo jednostavno obrazloženje.
U jednom sudu u kome, recimo, ima 10 sudija, svaki od sudija će jednog dana biti predsednik. Kakav je integritet tog predsednika suda kada zna da će mu svaki njegov sudija jednog dana sutra biti predsednik, a da će on biti sudija? Na koji način će on voditi taj sud?
Predsednik suda jeste ipak na određeni način i menadžer. Predsednik suda, recimo, kao što smo neki dan razgovarali, bi trebao da reši pitanje u Novom Sadu da sud ima detektor za metal. Da li ste rešili to pitanje ministre ovih dana? Dakle, još uvek ne radi. Jutros smo dobili informaciju detektor za metal u sudu u Novom Sadu, odnosno u sudovima koji su smešteni u zgradi u Sutjeskoj. Nadamo se da će to ovih dana biti rešeno.
Recite nam čime ste se vodili kada ste ograničili mogućnost da predsednik suda može biti biran samo jednom? Na kraju predsednik Republike, ako ćemo da koristimo neku analogiju, može biti biran dva puta. Nadam se, ne daj bože da ovaj bude biran ponovo, ali ipak razmislite o ovom amandmanu da predsednik suda, koji je dobar predsednik, ipak može biti biran na još jedan mandat. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 36. amandman je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima ministar pravde gospodin Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Zahvaljujem predsedavajući.
Prihvata se amandman Odbora.