Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Milivojeviću, po kom osnovu?
Ne, niste vi pomenuti. Pomenuta je nečija druga diskusija, nije vaša.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres po svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na treću tačku dnevnog reda.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Dušica Morčev, Milan Lapčević i Aleksandar Pejčići i zajedno Veroljub Arsić, Zoran Babić, Irena Aleksić, Zoran Antić, prof dr. Marko Atlagić, Nebojša Berić, mr Igor Bečić, dr Branislav Blažić, Zoran Bojanić, Jelena Budimirović, Katica Vijuk, Irena Vujović, prim. Dr Ninoslav Girić, Maja Gojković, Milovan Drecun, Aleksandra Đurović, Milanko Živković, Stefan Zankov, Biljana Ilić Stošić, Milanka Jevtović Vukojičić, Jadranka Joksimović, Bojan Jakovljević, Milanka Karić, Dragomir J. Karić, Oto Kišmarton, dr Milan Knežević, Milan Kovačević, Radmilo Kostić, Miodrag Linta, Saša Maksimović, Mirjana Marjanović, Vesna Marković, Jelena Mijatović, dr Predrag Mijatović, Ljiljana Miladinović, Ljubica Mrdaković, Todorović, Mujo Muković, Dušica Nikolić, Miodrag Nikolić, Dragan Nikolić, Jasmina Obradović, Marija Obradović, Biljana Pantić Pilja, Slobodan Perić, prof. Dr Mileta Poskurica, Zoran Pralica, Tanja Radovanović, dr Aleksandar Radojević, Katarina Rakić, Marijan Rističević, Radovan Raičević, Vesna Rakonjac, Mile Spirovski, dr Nebojša Stefanović, Momir Stojanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Željko Sušec, Dragan Todorović, dr Aleksandra Tomić, Dragan Tomić, Vučeta Tošković, Vladimir Cvijan, Dragan Čolić, Srđan Šajn i Dragan Šormaz.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev, Milan Lapčević i Aleksandar Pejčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno 65 poslanika poslaničke grupe SNS.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres po amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU
Primili ste amandmane koji je na Predlog zakona podneo narodni poslanik Đorđe Stojšić.
Primili ste izveštaje Odbra za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbra za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni preteres, sagasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stojšić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima Marijan Rističević.