Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključuje pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 7. dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici: Veroljub Arsić, Zoran Babić, Irena Aleksić, Zoran Antić, prof dr. Marko Atlagić, Nebojša Berić, mr Igor Bečić, dr Branislav Blažić, Zoran Bojanić, Jelena Budimirović, Katica Vijuk, Irena Vujović, prim. Dr Ninoslav Girić, Maja Gojković, Milovan Drecun, Aleksandra Đurović, Milanko Živković, Stefan Zankov, Biljana Ilić Stošić, Milanka Jevtović Vukojičić, Jadranka Joksimović, Bojan Jakovljević, Milanka Karić, Dragomir J. Karić, Oto Kišmarton, dr Milan Knežević, Milan Kovačević, Radmilo Kostić, Miodrag Linta, Saša Maksimović, Mirjana Marjanović, Vesna Marković, Jelena Mijatović, dr Predrag Mijatović, Ljiljana Miladinović, Ljubica Mrdaković, Todorović, Mujo Muković, Dušica Nikolić, Miodrag Nikolić, Dragan Nikolić, Jasmina Obradović, Marija Obradović, Biljana Pantić Pilja, Slobodan Perić, prof. dr Mileta Poskurica, Zoran Pralica, Tanja Radovanović, dr Aleksandar Radojević, Katarina Rakić, Marijan Rističević, Radovan Raičević, Vesna Rakonjac, Mile Spirovski, dr Nebojša Stefanović, Momir Stojanović, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Željko Sušec, Dragan Todorović, dr Aleksandra Tomić, Dragan Tomić, Vučeta Tošković, Vladimir Cvijan, Dragan Čolić, Srđan Šajn i Dragan Šormaz.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno planu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 4. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 10. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka.
Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključuje pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u celini.
Prelazimo na 10. tačku – PREDLOG ZAKONA O UMANjENjU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podnela grupa od 60 narodnih poslanika.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno planu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela grupa od 65 narodnih poslanika SNS.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Siniša Kovačević i Milan Lapčević.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Demokratska stranka Srbije smatra da treba da budu manji izdaci za plate za zaposlene u državnom sektoru, ali ovde nije problem i mislim da ta mera nije napravljena najsrećnije. Mi imamo problem sa masom zarada, a ne sa pojedinačnim zaradama.
Doduše imamo, naravno, problem i sa pojedinačnim zaradama, onim ekstremno visokim, koje sam pominjao prethodno u današnjoj raspravi, ali smatramo da ta mera mora da razdvoji određene kategorije ljudi koji primaju platu iz državne kase i ne može isto da tretira vrhunske stručnjake u raznim oblastima, u zdravstvu, u obrazovanju, kulturi, sa onom klasičnom birokratijom koja radi po raznim ministarstvima.
Mi smo predložili amandmanom da se ova mera umanjenja plata ne odnosi na zaposlene u kulturi, jer nije svejedno da li ćete i nemamo pregršt…
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodo narodni poslanici, molim vas. Molim narodne poslanike da me saslušaju.
Gospodo narodni poslanici, ja vas molim, stvarno, ako nemate strpljenja, bolje je da prošetate dok se ovo ne završi iz dva razloga.
Prvo, ne čujemo čoveka koji govori.
Stenograf ne može da hvata njegove reči i imamo stvarno problema. Ja vas stvarno molim da obezbedimo neophodnu, da kažem tišinu, da bi se čuli.
Izvolite, gospodine Lapčeviću.
Vreme ću vam nadoknaditi.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine predsedavajući.
Slobodno im možete reći da će te ih pozvati pre nego što treba da bude glasanje, tako da nema razloga. Ko ne želi da sluša, ne mora ni da sedi.
Dakle, predložili smo da se ova mera ne odnosi na zaposlene u kulturi, smatrajući da je kultura nešto što je ovoj naciji preko potrebno u ovako teškim vremenima i mi, nažalost, nemamo previše vrhunskih umetnika, previše vrhunskih stručnjaka u raznim oblastima, nemamo previše vrhunskih glumaca, režisera, da ne nabrajam ostale.
Predlažemo da tu kategoriju ljudi koji predstavljaju nacionalno biće Srbije i trude se da očuvaju nacionalni identitet, treba da izuzmemo iz ograničavanja plata i da oni ne budu tretirani, odnosno kažnjeni zato što su vrhunski glumci, umetnici, zbog toga što imamo neumerene troškove za plate onih birokrata koji su nepotrebni u raznim državnim upravama i administracijama.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Gorica Gajić i Miroslav Petković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, podneo je amandman na član 2.
Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Božidar Đelić, Ljuban Panić i Jovana Joksimović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Poštovani narodni poslanici, evo još jednog primera na kome možete pokazati građanima Republike Srbije da ova teškoća nije prevashodno njihova teškoća, da ono što se traži od njih kao dodatno stezanje kaiša nije nešto što se traži samo od njih. Neki će reći – ovo je simbol. Mnogo je više od simbola. U ovom amandmanu omogućavamo da ministar koji je rekao da nije normalno da prima nekoliko plata, to efektivno bude proglašeno za nezakonito. Nije dovoljno da ministar dobrovoljno kaže – ja ću to da uplatim u budžet, časna mi reč.
Verujem da će on to ispoštovati, nemam nikakvu sumnju u to. Znamo svi mi da za jedan broj veoma kvalitetnih ljudi, ovo je način na koji se starešine dovijaju, da govorimo srpski, tako nađu još koju stotinu evra, levo – desno i tako nekako skupe neke pare da kvalitetni ljudi rade u ovom sistemu.
Ali, za tih nekoliko kvalitetnih ljudi ili možda za nekoliko iskrenih ministara, koliko hiljada, desetina hiljada i toga će biti sve više i više. Oni koji nisu tu zbog kvaliteta, nego se snalaze, zloupotrebljavaju sistem i sebi obezbeđuju da zarade i do dve, tri, četiri, pet hiljada evra, ničim izazvano i što je mnogo važnije, ničim zasluženo i to iz sredstava koja će obezbediti građani Srbije, od kojih se traži da pada kupovna moć penzija, da pada kupovna moć plata, da se povećava PDV na hleb, da se povećava sve to, i od preduzetnika od kojih se oduzima i ovaj poreski podsticaj i od kojih se uzima veći porez na dobit.
Zbog toga, ovo je jedinstveni momenat ministre gde možete da budete u logici i u saglasju sa samim sobom, prihvatite amandman koji ste vi sami tražili.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija.
Vlada i nadležni odbori nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Vlada i nadležni odbori nisu prihvatili amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 3. i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Božidar Đelić, Ljuban Panić i Jovana Joksimović.
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Znam da je kasno i da ste umorni, ali da kažem jednu stvar, mi naravno da ćemo glasati protiv ovog zakona u načelu i u pojedinostima.
Hajde da vam pomognemo, ako stvarno želite da imate efekte, jer malopre sam rekao, ne želite da saslušate istinu, možda neko ne želi da sasluša nas, ali čujte istinu, danas raspisano 12 novih radnih mesta na stalno u Užicu. Na hiljade njih u Srbiji, vaše mere, one se tope kao onaj sneg koji je novo privremeno veće htelo da očisti u Beogradu.
Da vam kažem, ovde ovaj amandman predlaže jednu jednostavnu stvar. Obraćate se ljudima koji su spretniji i vi kažete, oporezovaćemo sve što je iznad 60.000 dinara. Mi smo protiv toga. Da vam pomognem, da vam kažemo sledeće, u poslednjih nekoliko meseci, a naročito nedelja, svi su se snašli, skoro svi, oni koji su imali više od 60.000 dinara su to podelili, naročito ako ne prihvatite amandman da ne mogu da imaju više plata, to su lepo iseckali i nigde ih nema iznad 60.000 dinara.
Ovaj amandman je da imate osnovicu kakva je bila u septembru 2013. godine, pre nego što su saznali način na koji hoćete da ih oglobite. Uzmite to, inače će vas izigrati.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, meni je žao što su u sali samo predstavnici Nikolićeve frakcije, SNS, što nema Vučićeve frakcije i voleo bih da svi čuju ovaj amandman, danas građani Srbije, narkodilere udario grom, a ta grmljavina, večeras taj grom udara profesore, lekare, rudare, hlebotvorce. Danas grom udara po vašem novčaniku i dok se ovde neki raduju i smeju građanima Srbije koji će ostati bez novca da plate lekove, komunalne usluge, dok se neko raduje što profesori neće moći da podmire sve svoje potrebe, ja se solidarišem sa tim, sa slojem naših ljudi i taj sloj stanovništva ima pravo na dostojanstven život.
Nažalost, prošli put su ovi koji danas kreiraju ekonomsku politiku i političku zbilju, da bi se osvetili profesorima, doneli Zakon o univerzitetu, najsramniji Zakon o univerzitetu, da bi se osvetili novinarima, Aleksandar Vučić je doneo Zakon o informisanju. Danas ih lupate porezom, jer to je biračko telo koje nije vama naklonjeno. Naravno, da tim ljudima imate težnju da se osvetite povećanjem poreza.
Žao mi je što tu nisu predstavnici ove druge frakcije, oni makar malo više imaju razumevanja za potrebe građana, ali su verovatno otišli da pripreme strategiju kako da vas počiste 25. januara na izbornoj Skupštini Srpske napredne stranke, a ja kažem – nekorektno je ovo što radite. Malopre ste plakali nad sudbinom privatizacije. To kažite Aleksandru Vučiću na stranačkom skupu, jer on kaže da je privatizacija „Henkela“, dobra privatizacija, a vaš poslanik malopre kaže da je loša privatizacija.
Na kraju, apsurdnost mere koju vi navodite kao ušteda…
(Predsedavajući: Vreme, gospodine Milivojeviću.)
Hajde malo da ih smirimo pa ćemo da zaustavimo vreme, hajde niste na stranačkoj skupštini…