Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 10.12.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

5. dan rada

10.12.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Vrlo nerado, ali da, zahtevaću da se Narodna skupština izjasni, jer mislim da se to sistematski čini. Ućutkivanje nije način političke polemike sa politički neprihvatljivim stavovima. Upravo se o tome u parlamentu i radi.
Osim toga, lično uverenje svako, pa i predsedavajući, mora da zadrži za sebe, ako ono zadire u neprikosnoveno pravo svakog narodnog poslanika da slobodno, sredstvima retorskim, estetskim, političkim, koja se njemu čine potrebnim, izražava svoje uverenje.
Slično mislim i o „dres kodu“, mislim da se zbog toga i odustalo. I odelom poslanik može da izražava svoje političke stavove i frizurom i neobrijanošću, a kamoli građanski neprihvatljivom retorikom. Ko kaže da svaki narodni poslanik zastupa „mein strim“ srednje klase?
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Mileniću, ja ovaj Poslovnik nisam pisao, i vi ste učestvovali i svi smo učestvovali u njegovom pisanju.
(Saša Milenić: I upravo ga branim.)
Onda vas molim da o tome vodite računa. U Poslovniku lepo piše da je svaki govornik učesnik u raspravi dužan da se drži dnevnog reda. Vi, ako zalažete određenu polemiku naširoko, to onda zahteva promenu Poslovnika. Nemojte to od mene tražiti, da ja sada kršim Poslovnik.
Imate pravo da se izjasnite da li želite da se o povredi Poslovnika glasa u Danu za glasanje.
(Saša Milenić: Da.)
Replika, Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Moram da kažem da nisam u potpunosti zadovoljan sa odgovorima i hteo bih da pitam ministra oko ove sledeće stvari. Imamo informaciju da je na jučerašnjoj Vladi, a verujem da ste bili na Vladi, jedna od tačaka bila pod oznakom „poverljivo“ – dodeljivanje dela aerodroma „Nikola Tesla“ „Etihadu“. Da li je to tačno? Ako nije tačno, kažite da nije tačno, jer Vlada ne treba da radi tajno. Možda ima nekih razloga zašto mi ne možemo da znamo šta je u toj tački. Ne znam zašto, ali ne možete da krijete da ta tačka postoji ili ne postoji.
Da li je ta tačka bila na dnevnom redu i, ukoliko je bila, zašto postoji osnovanost da postoji poverljivost te tačke i, ako je moguće, kažite nam da li je moguće da posle „JAT Ervejz“, koji je preimenovan u „Er Srbija“, je odjedanput neko dobio 49%, a nije uložio ni prebijeni dinar u tu firmu, za sada, da sada neko bez ikakve investicije dobija i deo, ako hoćete monopoliste, par ekselans je do daljnjega za međunarodni transport, za glavni grad, postoji samo jedno mesto gde se može sleteti, a to je aerodrom „Nikola Tesla“? Da li je to tačno, ministre?
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ministar Krstić ima reč.

Lazar Krstić

Hvala.
Vi odlično znate da ja ne mogu da vam kažem šta je bilo diskutovano po tačkama „poverljivo“ na Vladi.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Saša Maksimović. Nije tu. Vladimir Ilić, nije tu.
Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, uvaženi građani Srbije, pred nama je najvažniji zakon koji se razmatra u Narodnoj skupštini. Zašto? Zato što su ekonomija i privreda temelj jedne države.
Zašto je ovaj zakon najvažniji za poslanike, a i za građane Srbije? Zato što ekonomija i privredni razvoj jedne zemlje je temelj svake države. Od kvaliteta tog temelja zavisi i život svakog pojedinca i svakog građanina u državi.
Naravno, SNS dolaskom na vlast taj temelj nije zatekla zdrav, u velikoj meri dosta narušen i urušen. Osnaživanjem tog temelja i stavljanjem temelja na zdrave osnove, jer ekonomija može biti samo zdrava i štetna po svojim merama i po svojim efektima u odnosu na građane, svakako da će doći do poboljšanja kvaliteta svakog građanina. Naravno da to nije teško i da nije lako i naravno da to ne može da se desi za jednu godinu.
Vama, gospodine ministre, želim da čestitam na vašoj hrabrosti, što ste na jedan otvoren i transparentan način dali prikaz stvarnog stanja, niste gurali nijednu stvar pod tepih, već ste sve izneli transparentno, da vide i narodni poslanici, a i građani Srbije. Samo izvlačenjem stvari ispod tepiha, suočavanjem sa stvarnim problemima i nalaženjem puteva za njihovo rešavanje, ova zemlja i građani Srbije mogu krenuti putem napretka.
Ekonomska politika u 2014. godini planirana je u pravcu fiskalne stabilizacije, a kroz mere privrednog oporavka, fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi koje moraju da se sprovedu u svim segmentima našeg društva.
Za privredni oporavak i privredni razvoj naše zemlje od izuzetnog značaja je stvaranje sigurnog i stabilnog poslovnog ambijenta. To je ono što je od velikog interesa i za domaće investitore, ali i za strane investitore. Kako se postiže sigurnost, između ostalog sigurnost i predvidivost poslovnog ambijenta? Najpre kroz donošenje adekvatne zakonske regulative.
Druga stvar koja takođe jeste od velikog uticaja na privredni razvoj, to je završetak procesa privatizacije, koji bi trebalo da ide kroz proces restrukturiranja i stečaja i naravno, i u ovom segmentu, kroz donošenje zakonske regulative, a tu su upitanju Zakon o privatizaciji i Zakon o stečaju.
Takođe, ono što želim da naglasim, a što je u cilju privrednog oporavka zemlje, to je profesionalizacija javnih preduzeća i odgovorno korporativno upravljanje u preduzećima u kojim država ima udela, ali istovremeno, izmeštanje socijalne politike iz javnih preduzeća u sferu socijalne zaštite.
Na kraju, ne smemo svakako da zaboravimo da je za oporavak privrede neophodna nulta tolerancija na nepoštovanje zakona, na korupciju i na kriminal, koja bi trebala da se sprovede kroz reformisane institucije sistema.
Jedna vlada pokazuje svoju odgovornost, a ovu Vladu smatram odgovornom, svojim odnosom prema najsiromašnijoj kategoriji stanovništva, a to su socijalno ugroženi građani naše Republike. U tom smislu, u odnosu na te građane, a to su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu od strane drugog lica, korisnici prava na uvećani dodatak na pomoć i negu drugih lica, deca bez roditeljskog staranja koja se nalaze u hraniteljskim porodicama i u ustanovama socijalne zaštite mogu da očekuje stabilnost i održivost finansiranja, jer je Vlada predvidela u članu 35. da se ekonomska politika u delu socijalnih izdvajanja u 2014. godini neće menjati u odnosu na 2003. godinu.
Takođe, želim da istaknem da su na funkciji 70, pod ekonomskom klasifikacijom 463, planirana i sredstva lokalnim samoupravama i to onim siromašnim za poboljšanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. To takođe smatram jako važnim.
Dalje, na funkciji 70, a u ekonomskoj klasifikaciji 481, planirana su i sredstva za rad narodnih kuhinja u 75 gradova i opština i raspodela higijenskih paketa i paketa hrane u 105 jedinica lokalne samouprave.
Ono što takođe želim da istaknem, to su sredstva koja su obezbeđena na funkciji 40, a odnose se na porodicu i decu i na one korisnike dečijeg dodatka, korisnike porodiljskog bolovanja, bolovanja po osnovu nege deteta i posebne nege deteta, u ekonomskoj klasifikaciji 472, a na funkciji 40 odobreno je 47 milijardi i 250.000 dinara. Ovo nije značajno samo sa socijalnog aspekta, već je svakako značajno i sa demografskog aspekta.
Želim da pohvalim i funkciju 90 koja se odnosi na budžetska sredstva planirana za zaštitu osoba sa invaliditetom, a to je u stvari finansiranje saveza kojih u Srbiji ima 32 i finansiranje udruženja lokalnih samouprava osoba sa invaliditetom, a u cilju poboljšanja kvaliteta života ovih osoba.
Svima nam je poznato da je socijalna politika u uzročno-posledičnoj vezi sa ekonomskom politikom, da izdvajanja u delu za socijalno ugroženo stanovništvo mogu da budu veća samo ako ekonomska politika bude zdravija i ako ekonomski napredak zemlje bude bolji.
Nadam se da će ostvarenjem vaših ekonomskih ciljeva, a to je stabilizacija javnog duga, to je privredni rast kroz investicije i izvoz, ali i rast zaposlenosti u realnom sektoru, doći i do povećanja izdvajanja za socijalno najugroženije stanovništvo.
Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati budžet. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Siniša Kovačević.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Siniša Kovačević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Uvaženi gospodine Arsenoviću, gospodine ministre, dame i gospodo dragi prijatelji, danima traje rasprava o budžetu za 2014. godinu, smenjuju se govornici, napadaju se argumentovano i elokventno, prihodna i rashodna strana jednako ubedljivo se i brani. Sa razlogom se pominju privreda i poljoprivreda, subvencije, PDV, industrija, izvoz, BDP, uvoz, deficit, a baš niko, ako mi je promaklo, izvinjavam se tom brižnom čoveku, niko nije pomenuo prosvetu i kulturu. Verujem da svi znate ko su Dositej i Čika Jova Zmaj. Ne verujem da znate ime najvećeg srpskog proizvođača krompira u istoriji, što nikako ne umanjuje njegovu važnost i značaj.
U prosveti i kulturi ove zemlje, dragi prijatelji, neposredno učestvuje oko dva miliona ljudi. Dakle, svaki četvrti stanovnik Srbije. To su prvaci, osmaci, učitelji, nastavnici, tetkice, srednjoškolci, doktoranti, asistenti, profesori, kompozitori, glumci, pisci, slikari, bibliotekari, reditelji, pevači, elita jedne zemlje i u gotovo 90% njena mladost i njena budućnost, baš kao što ste i vi mladi, gospodine ministre. Kako se mi odnosimo prema toj neopozivoj činjenici?
Izvinjavam se, gospodine Arsenoviću, ako smetam gospodinu Stefanoviću i gospodi iz DS, da prekinem?
Stvarno se izvinjavam ako vam smetam, sačekaću da vi završite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Molim gospodu poslanike DS.