Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2013.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Babiću, odavno sam isključio mikrofon.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević po amandmanu.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, odbor je prihvatio ovaj amandman, Vlada je prihvatila ovaj amandman. Glasanja koliko znam neće ni biti, ali ipak želim da zahvalim gospodinu Mikoviću što je predložio ovaj amandman.
Sam dokaz da je amandman usvojen dokazuje našu demokratičnost. Više amandmana gospodina Mikovića smo usvojili. Koliko se sećam, usvojili smo ceo jedan zakon gospodina Mikovića, pri tom smo mi sa ove strane…
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Isto vas molim, gospodine Rističeviću, da se vratite na amandman.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Govorim o amandmanu.
Zahvaljujem što je amandman podnet. Ali, zamerka da ne usvajamo amandmane opozicije ne stoji. Usvajamo čak i cele zakone, da pri tom više od polovine njegove poslaničke grupe nije uopšte glasalo za njegov zakon i to pokazuje stepen demokratije sa ove strane. Želim da se to očuva u narednoj godini i narednim godinama i u narednim sazivima ma koliko oni trajali.
Što se amandmana tiče, žao mi je što nije podnet amandman u vezi poljoprivrede, odnosno da u budućem zakonu to bude ugrađeno i na tome insistiram. Mislim da svi u ovoj sali to žele. Kada možemo da osiguravamo bankarske depozite…
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ne mogu više da tolerišem. Dva sata tolerišem.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Sačekajte. Valjda nešto mogu da kažem i o seljacima.
(Predsedavajući: Samo širite temu.)
Kao predstavnik Narodne seljačke stranke želim da se zahvalim što je Vlada prihvatila ovaj amandman i nadam se da će ubuduće prihvatiti da se o trošku države osiguraju poljoprivredni usevi. Kada možemo da osiguravamo bankarske depozite i minuse banaka, valjda možemo i poljoprivredne useve. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Gospodine Krstiću, molim vas da vas ne varaju. Nakon početka načelne rasprave u Narodnoj skupštini ne može Vlada da podnosi amandman. Ne može ni poslanik da podnosi amandman. Može samo odbor da podnosi amandman.

Znači, u tom smislu kada vam kažu da Vlada može, ne može. već 23. kada je počela načelna rasprava je „ded lajn“.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Da li vi govorite o replici.

Srđan Miković

Demokratska stranka
Da, da, da, u vezi svega ovoga.
(Predsedavajući: Onda nemojte.)
…ne replika nego u vezi amandmana. Zbog toga smatram da je ovo bio način da ispravimo grešku koju je Vlada do 23. propustila da popravi. Možda bi Vlada sugerisala odboru tako nešto, ali to je ako bi bilo i kad bi bilo.
U svakom slučaju da vas naučim ako vam je neko od saradnika dao uputstvo, nakon početka načelne rasprave samo odbor može da predloži amandman.