Šesto vanredno zasedanje, 16.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

2. dan rada

16.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Zajedno za Srbiju

Dušan Petrović

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja ne znam, gospođo predsednice, šta ministarka ima protiv mene, ali to nije ni važno.
Čitam poruku koju mi je poslao predsednik Opštine Smederevska Palanka. Biraću reči.
On kaže da ministarka ne govori istinu i da on njoj nikada nešto tako nije rekao. Ja u to ne mogu da ulazim, to će ministarka sa predsednikom opštine da raspravi.
Nisam hteo da repliciram prvi put kada je rekla istu stvar ili sam nešto i rekao, nisam ulazio u činjenice. Raspitao sam se i sa druge strane.
Dakle, za regulisanje vodotoka reke Jasenice u 2011. i 2012. godini je utrošeno 80 miliona dinara. Svi ti dopisi o kojima govori ministarka, kaže predsednik opštine da to nije istina i da je on spreman da javnosti stavi svu korenspondenciju na uvid.
Ne mislim da mi sada ovde možemo da utvrdimo šta jeste, a šta nije, ali znam da se te stvari, pošto je to oficijelna komunikacija, daju raspraviti. Postoje naravno, ovde mnogi poslanici i naši građani koji niti treba, niti mogu da znaju kako funkcionišu stvari.
Još jednom ću ponoviti, sve što se tiče uređenja vodotokova, radi se na osnovu programa za ovaj deo Srbije, „Srbijavoda“, za Beograd i Vojvodinu, drugih institucija, a iznad „Srbijavoda“ se nalazi Direkcija za vode koja ima direktora, koji je samostalan u svom poslu, čak i u odnosu na ministra, tako da ovo ni logički nije održivo o čemu ministarka govori.
Šta sam o Šapcu imao da kažem, rekao sam. Postoje indicije da su različiti predlozi davani gradonačelniku i predsedniku Vlade i svima koji su bili u štabu. Ja ne mislim da mi ovde možemo da utvrdimo šta jeste šta nije. Ono što ja hoću da kažem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem se. Dve minute.
...
Zajedno za Srbiju

Dušan Petrović

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Da vam kažem još jednu stvar.
(Narodni poslanik Marko Đurišić, sa mesta: Dva minuta i 23 sekunde je govorio.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta kažete poslaniče. Hoćete se javiti za reč. Ne čujem, zaista ne čujem dobacivanja. Praviću se da ne čujem, posle našeg kolegijuma.
...
Zajedno za Srbiju

Dušan Petrović

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dve reči i završiću.
Kada neko kaže da ukoliko se ne slaže sa zvaničnom verzijom i sa istinom koja je negde utvrđena, može da se seli.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam poslaniče. Dve minute i 31 sekunda. Eto da se ne bi ljutili u vašoj poslaničkoj grupi poslanici, dve minute i 38 sekundi sam dozvolila da govorite i tolerisala sam i čitanje SMS poruka i Tviter i sve što možemo da tolerišemo ovog puta. Prihvatam da ste u ime naroda pročitali SMS poruku.
Zahvaljujem ministru što je odustala.
Reč ima Borisav Kovačević. Da li je tu? (Ne.)
Jovana Jovanović poslanica. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Jovana Jovanović

Demokratska stranka
Poštovana predsednice, uvažena ministarka, ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, danas su nam tema izveštaj o poplavama i Zakon o otklanjanju posledica poplava.
Ono što, kada pogledamo zakon možemo da vidimo dve stvari. Prva stvar je da premijer očigledno nema poverenje u svoje najbliže saradnike, da nema poverenja u institucije, pa da će stručno odraditi ovaj posao, pa posao direktora Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja poverava gospodinu Blagojeviću, direktoru privatne firme.
Druga stvar koju možemo da uočimo kada pogledamo ovaj predlog zakona, da iako ste ministarka pomenuli da su iz svakog ministarstva po tri osobe date na raspolaganje gospodinu Blagojeviću, ovo možemo da protumačimo kao to, da Vlada zapravo želi da umanji posao i da pobegne od odgovornosti, jer će za rad, odnosno nerad tih ljudi odgovarati upravo gospodin Blagojević. Gospodin Blagojević, koji za razliku i od kolega iz vladajuće većine i koji za razliku od ministara za svoj rad ne odgovara ni biračima koji su ih birali, ni svim građanima Srbije, ali ni Narodnoj skupštini koja je postavljala ministre.
Znate, već je dva meseca prošlo od poplave. Moram da izrazim sumnju da će za manje od mesec dana nastava u svim školama početi na vreme, kao što ste najavili i da će svi oni koji su ostali bez svog krova nad glavom do početka jeseni, odnosno pre početka jeseni, kako ste maločas rekli dobiti svoje kuće.
Još jedan dokaz da bežite od odgovornosti je taj što za pomoć nije odvojen nikakav novac iz budžeta, već samo onaj novac koji je stigao iz donacija. Još neka od mana je ta da će, kako ste malo pre pominjali biti izgrađeni tipski objekti površine 60, 80 i 100 m2, ali da te tipske objekte građani neće moći da prodaju u narednih pet godina. Pitam šta se dešava ukoliko je neko već planirao da proda svoju kuću iz razloga, što recimo želi da se preseli u inostranstvo ili ukoliko neko želi ili možda sada nakon što obnovi svoju kuću, želi da je proda kako bi detetu mogao da plati školovanje, ili ukoliko se ne daj bože neko razboli pa mu je neophodan novac za lečenje?
Ono, takođe što ne bi trebalo zaboraviti jeste da će izgradnju svih tih i obnavljanje svih tih objekata biti neophodno izdavanje i građevinskih i upotrebnih dozvola. Smatram da će građani nepotrebno za te dozvole, ako recimo želi da izgradi kuću od 100 m2 morati da daju i do 15.000 dinara za različite takse, što će za sve te kuće koje će biti sagrađene iznositi negde oko 10% od svog novca koji će biti izdvojen za obnovu kuća
Kada pogledamo ovaj izveštaj o poplavama, osim što na prvi pogled možemo da uočimo da poplavljenih područja nema, jer nam već na prvoj stranici piše da potražimo plavom bojom obeležene poplavljene opštine na crno-beloj fotografiji, a osim toga možemo da uočimo da su postojali još neki veći nedostati.
Neko od poslanika vladajuće većine je pomenuo da se posledice mogu izbeći ili umanjiti ukoliko se preventivno deluje. Ja se apsolutno slažem. Između ostalog možda su posledice mogle biti umanjene da je za odbranu od poplava bilo dovoljno novca. Novca nije bilo dovoljno zbog toga što su, između ostalog, 2012. godine izmena zakona umanjen novac prihodi „Srbijavoda“. Takođe je neko od poslanika vladajuće većine pomenuo da neko godinama nije vodio računa o tome šta može da se dogodi. Ja se još jednom slažem sa poslanicima vladajuće većine, kada je ova izjava u pitanju, jer nakon što je donet zakon 2011. godine imali smo tri Vlade, ovo je treća Vlada i neko godinama nije vodio računa. Evo treća Vlada nije donela sve uredbe, pa između ostalog ni uredbe o sistemu za uzbunjivanje, ni o formiranju jedinica za uzbunjivanje i o civilnoj zaštiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Dr Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Hvala na vašim komentarima, ali dužna sam određeno objašnjenje.
Kad kažete da novca nije bilo za upravljanje vodama. Slažem se da je došlo do promena načina finansiranja od 2012. godine, ali isto tako reći ću vam da novca nije bilo zbog toga što je ova država siromašna deset prethodnih godina. I tih deset prethodnih godina nije SNS činila vlade, nego upravo vaša stranka, DS. Bez obzira na sve, na žalost to je stanje.
Drugo, kada kažete Kancelarija. Ja bih volela da pročitate, to bi bio red, da pročitate Poslovnik Vlade, pa ćete lepo da vidite da je Kancelarija služba Vlade. Pa u članu 31. piše – Vlada uredbom osniva službe za stručne ili tehničke poslove za svoje potrebe ili za poslove zajedničke za sve ili više organa državne uprave i propisuje njihove uređenje i delokrug. Znači Kancelarija je služba Vlade, nije negde sa strane. Vlada odgovara. Dakle Kancelarija ima svog direktora, ali Vlada je ta koja je želela kroz Kancelariju da centralizuje ono što su prilivi, znači izvori sredstava i ono što je posle sama obnova.
Pominjali ste građevinske dozvole. Ja ne znam gde ste vi pročitali da će ljudi za građevinske dozvole sada nakon poplava da plaćaju neki iznosi koji ste pomenuli. Izvinjavam se, ja to nisam videla u zakonu. Ako ste videli, kažite mi gde ste to videli. Neće plaćati. Imaće i građevinske i lokacijske dozvole. Zato i pravimo ovaj zakon koji ovakav kakav jeste traje godinu dana.
Rekli ste takođe da, kada dobiju svoje kuće od 60, 80 ili 100 kvadrata, onda u narednih pet godina neće moći da prodaju. A šta ako su baš hteli da prodaju kuću. Na žalost desila se elementarna nepogoda. U pitanju je poklon države. Mi ćemo urediti svu dokumentaciju, što se ranijih elementarnih nepogoda nije dešavalo. Građene su kuće, ali se nije vodilo računa o tome da li te nove kuće koje se grade imaju građevinske dozvole, lokacijske dozvole, da li su izgrađene na sigurnim mestima itd. Država će svaku kuću, od njih 485 izgraditi na prostoru, dakle koji je prvo siguran, drugo daće i građevinsku i lokacijsku dozvolu i sve što je potrebno da neko kada dobije svoju kuću ima kompletnu dokumentaciju i da je izvršen i prenos svojine.
Ja mislim da sam na najosnovnije stvari odgovorila. Ako ima potrebe za dopunom dopuniću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima poslanica Nada Lazić. Izvolite.