Sedmo vanredno zasedanje, 31.07.2014.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar u Vladi dr Kori Udovički.

Kori Udovički

Dakle, odgovarajući na komentare o ovom amandmanu, zašto se podnosi, i komentari koji su dati, mogu da nastavim i argument koji sam počela maločas.
Jedini način, a možda ni taj ne bi funkcionisao, da potpuno isključimo mogućnost koruptivnosti pri privatizaciji bilo bi da samo zatvorimo i ne damo nikakvu imovinu nikome, pa i onda mislim da bi se noću odvlačila imovina iz nekog tako zaustavljenog preduzeća.
Jedina šansa koju imamo danas za relativno mali broj, mali deo preduzeća koja će se privatizovati po ovom zakonu, da iz njih i dalje izvučemo, odnosno ponovo izvučemo istinsku ekonomsku korist, razvojne efekte na zemlju, jeste da se otvorimo ka fleksibilnim formama i mogućnostima.
Ovaj zakon je danas neophodan i moguć. Slažem se da je prethodni zakon bio dobar zakon za vreme kada je donet. Tada je trebalo privatizovati, kao što je pomenuto, više hiljada preduzeća. Tada su kapaciteti, i na strani vlasti i na strani kontrole koju treba opozicija i nevladin sektor da pruže, bili mnogo slabiji nego danas. Takođe, neke negativne posledica prethodnih zakona rešavaju se danas u ovoj skupštini usvajanjem, na primer, i Zakon o stečaju. Problem koji je postojao u okruženju, na primer, da su povezana lica mogla u stečaju da izvuku korist, iako su uništila preduzeće u privatizaciji. To bi trebalo da se menja u Zakonu o stečaju. To je jedan od primera kako ne zavisi sve samo od ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jelena Mijatović.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, meni je baš drago što se kolege narodni poslanici i predlagači ovoga amandmana javljaju i tako samouvereno govore o svojim amandmanima.
Samo zarad građana Srbije bih da pročitam šta je to predlog da se briše. Modeli privatizacije su prodaja kapitala - briše se, prodaja imovine - briše se, prenos kapitala bez naknade – briše se, strateško partnerstvo – briše se. Nadovezaću se na načela privatizacije, koja su bila u članu 4. Možda da je u modelima privatizacije u članu 8, kao peti model, bila neka usmena pogodba, možda se ne bi brisalo, ali nećemo o tome. Načela privatizacije, stvaranje uslova za razvoj privrede – briše se, obezbeđenje javnosti i transparentnosti – briše se, onemogućavanje korupcije – briše se, formiranje prodajne cene prema fer tržišnim uslovima – briše se, stvaranje uslova za socijalnu stabilnost – briše se.
Znate, malo sam se zabrinula, s obzirom da je jedan od poslanika predlagača, ove grupe od dva poslanika, bio na visokim funkcijama u DS, čak je bio i premijer Republike Srbije od 2003. do 2004. godine. Samo bih da podsetim da je u 2003. godini, po nekoj statistici, utrostručen broj privatizovanih preduzeća. Godine 2003. je privatizovano 709 preduzeća, a 2004. godine 238.
Mislim da je građanima Srbije sada jasno zašto se nalazimo u ovako teškoj situaciji, zašto je od mase privatizacija samo 28 uspešnih, zašto su fabrike zatvorene, zašto su radnici na ulicama, zašto radnici ne primaju plate. Mislim da je svako dalje objašnjenje, zašto SNS neće podržati ovaj amandman, suvišno. Mi se borimo za Srbiju, a ne za lični interes. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Zoran Živković, sa mesta: Replika.)
Nemate osnova za repliku.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem, koristim vreme poslaničke grupe.
Dokaz je ove diskusije da je dobro što ćemo sve objasniti ljudima. Citiraću ponovo ministra privrede od juče koji je rekao ovako – oba ova zakona ministar privrede je rekao u načelnoj raspravi da i Zakon o privatizaciji i izmene i dopune Zakona o stečaju odnose se na ljude koji su od decembra 2007. godine na budžetu Republike Srbije.
Citiram njegove reči – do sada nisu imali posao, a od sada neće imati ni platu, možete proveriti u stenogramu. Tako da molim sve koji učestvuju u raspravi u ovome da se odluče, ili je u pravu ministar, pa onda nećemo glasati, niko za zakon, ili ministar nije u pravu, pa ćemo glasati za zakon. Po tom zakonu ostaće 57.000 plus 30.000 radnika na budžetu Republike Srbije, pri čemu, da sklonim svaku dilemu ja ne zagovaram takvo rešenje, niti sam ga zagovarala 2012. ni 2010. godine.
Ali, nije sloboda govora da se laže o onome šta je proverljivo. Dakle, ovaj Zakon o privatizaciji i izmene i dopune Zakona o stečaju treba da reše jedan ogroman problem koji se tiče 584 plus 161 preduzeća sa poništenim privatizacijama i sa ukupno godišnjeg rashoda u budžetu Republike Srbije od oko 600 miliona dolara, koji ide u plate ljudima koji su, opet na osnovu odluke i zakona u kojima smo zajedno učestvovali od 2007. godine, dobijaju plate.
Ministar, citiram rekao je - do sada nisu imali posla, a od sada neće imati ni plate. Ali, postoje planovi i mi nemamo razloga da sumnjamo da planovi postoje, da oni brže nađu posao jednom kad sada pošto nemaju posla, već najmanje sedam godina, pa nemaju ni platu da budu zaposleni. Sav optimizam koji je legitiman, dakle, potpuno je legitimno da kada predstavljate zakon, a branite, odnosno pokušavate da podržavate Vladu, da to uradite na najlepši mogući način kao što je legitimno da svako drugi ko ga čita kaže - čekaj ovo nigde ne piše u zakonu, zašto se onda o tome priča? Dakle, potpuno je legitimno imati plan da se ljudi zaposle, ali nije legitimno govoriti da se to radi ovim zakonima, jer se ne radi.
Zato bih zamolila sve nas da vodimo računa o javnoj izgovorenoj reči, da se setimo da sve što ovde izgovorimo bude deo stenograma i da lakoća kojom citiramo ono što nam se sviđa da bude posledica zakona, nažalost po sve nas često bude u raskoraku sa stvarnim posledicama zakona.
Moj predlog je bio pri svakom javljanju, a biće i pri obrazlaganju svojih amandmana, da razumemo da je tvrdoglavost i ustrojavanju da ovim zakonom donosite poslove, da se ovim Zakonom o privatizaciji ukidaju greške ranijih privatizacija dakle istrajavanje na takvoj argumentaciji nema dobro ni po koga. Ko hoće da podrži ovaj zakon, slobodan je da to učini, ali ko neće takođe je slobodan da ukaže da i nakon usvajanja ovog zakona imamo zajednički problem.
Niko nije na gubitku. Ako ne znamo detalje plana i kako će skoro 100.000 ljudi koji će ostati bez plata, a već su bez posla, na koji način će biti osigurani? Nema garancija, nema večne sigurnosti, ali na koji način ćemo mi poslanici voditi računa o tome da detaljno pogledamo taj plan i da oni u nekom roku od tri, šest meseci ili godinu dana ipak nađu posao.
To je moja molba i kolegama i svima koji koriste argumentaciju koju je lako proveriti da ne stoji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik  Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Ne mogu da se saglasim sa amandmanom i sa predlogom da se član 8. briše, zato što član 8. uvodi modele i definiše koji su to modeli privatizacije. Dobro je što je ta paleta modela privatizacije što veća, što šira, a vidim da se u portfoliju Agencije za privatizaciju se nalazi skoro 600 firmi sa 88.000 zaposlenih, što lakše i što brže dođu do posla i do mogućnosti da rade, da zarade, da nastave proizvodnju i da nastave da privređuju i da žive.
Naravno da od svih ovih modela najveću saglasnost lično dajem na model strateškog partnerstva koji je, kada je reč o bivšem „JAT-u“, a sadašnjoj „Er Srbiji“ i strateškom partnerstvu sa „Etihadom“ pokazao kako iz jedne firme koja je godišnje isisavala 55 miliona evra iz budžeta Republike Srbije kako je postala profitabilna firma.
U ostalom danas ćemo imati prilike da od premijera dobijemo odgovore o samim elementima ugovora i šta znači pravo strateško partnerstvo kada od jedne firme na izdisaju nažalost, dobijemo respektabilnu kompaniju. Nadam se da će takav put izabrati i dobiti većina od ovih, ne samo firmi koje se nalaze u restrukturiranju već i ostale firme koje se nalaze u portfoliju Agencije za privatizaciju.
Sa druge strane, zaparala je uši rečenica koju je uvažena koleginica upotrebljavala, da do sada niste imali posla, a od sada nećete ni platu. Znate, neko ko nema posao, ko ne radi gde može da primi, ko može da obezbedi nekome da ne radi, a da prima platu? Koja je to vrednost? Mislim da je to neozbiljna politika koja je vođena u našoj državi.
Ta neozbiljna politika je krenula 2002. godine skromno, 2003. godine, ali naročito 2008. godine sa čini mi se više od 60 firmi koliko je uvedeno u postupak restrukturiranja, kada je zaposlenima u tim firmama poslata poruka – radili, ne radili primićete platu. Ta plata i ti troškovi su davani iz budžeta. Uzimano je od onoga što je zdravo, davano onima koji nisu radili, opterećivan je i budžet, opterećivana je privreda i mislim da je to neodrživo. Poruka koja kaže – ko ne radi ne može da očekuje da će imati platu jer normalna i to je nešto što važi za sve i za svakoga. Naravno da će važiti i u Srbiji.
Ovaj zakon o privatizaciji, i Zakon o stečaju su zakoni koji se nalaze ne samo na agendi premijera Vlade Republike Srbije, koji se nalaze na reformskom putu kojim je Srbija krenula, nalaze se na putu života koji je neophodno vratiti u srpsku privredu, da se ne daje novac zarad socijalnog mira i zarad manjka hrabrosti političkog znanja da se na taj postupak stavi tačka.
Ovo su zakoni koji otvaraju perspektivu srpskoj privredi, ovo su zakoni koji prave atmosferu da ljudi u Srbiju dođu da kupuju firme, da nastavljaju proizvodnju. Zbog toga brisanje člana 8. koji bi brisao i modele privatizacije mislim da je u krajnju ruku neozbiljan i neprihvatljiv za SNS.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.        
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Reči koje su zasmetale auditorijumu, o tome da do sada radnici nisu imali posla,  a od sada treba da nemaju ni platu, nisu moje. To su reči koje je juče izgovorio ministar privrede Dušan Vujović.     
To što trebam da citiram reči, lako je proveriti u stenogramu. Tako šta ne bih izgovorila, ali ako je ministar to rekao, javna je reč i samo sam ponovila. Tako da bih molila da svi pažljivo slušamo jedni druge, svima nama koristi. Hvala.