Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospođo Čomić.
Zaključujem Predlog zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili Predlog zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Vesna Martinović, Dragan Jovanović, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Zoran Babić, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić, Slobodan Homen, kao i amandman Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović i Vesna Martinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ove amandmane.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Predlog ove izmene koji je dala Vlada je da se omogući da direktori posebnih organizacija rada, vladinih posebnih organizacija, mogu da se biraju iz reda nastavnika visokoškolske ustanove u Srbiji, što je jedan presedan u odnosu na inače pravila koja tu važe.
Predlagač kaže da je Ustavni sud izuzetak koji je bio primer za ovo, ali mislim da Ustavni sud ne može da bude organ koji se poredi sa Direkcijom za robne rezerve ili Zavodom za statistiku ili Centrom za razminiranje, što su sve posebne organizacije, tako da je naš predlog da se ovaj član briše, jer smo mišljenja da u državi Srbiji ima sasvim dovoljno ozbiljnih ljudi koji imaju dovoljno znanja i formalnog obrazovanja da mogu da budu na čelu ovih deset posebnih institucija, a da ne mora da se poseže za ljudima koji su već zaposleni na fakultetima.
Pitanje je da li ljudi koji treba da edukuju studente imaju vremena da se bave ovakvim stvarima. S druge strane, posao koji treba da rade direktori ovih posebnih organizacija je takav da ne iziskuje tu vrstu stručnosti koju nose profesori. Možda je jedan izuzetak, a to je novoformirani Republički sekretarijat za javne politike i možda tu treba tražiti mogućnost za ovu izmenu, ali mislim da za sve ostale za to ne postoje razlozi.
Izrazio sam sumnju, koja možda nije tačna, ali sumnja jeste da se to radi zbog jednog republičkog sekretara za zakonodavstvo koji već obavlja i funkciju tu i profesor je na fakultetu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Predlog izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi je prilično ozbiljan i moralo je da bude malo više rasprave o tome.
Naime, Vlada nam predlaže da izuzetno iz stava 2. ovog člana, koji opisuje šta i ko može da bude direktor posebne organizacije, Vlada može postaviti direktora posebne organizacije iz reda nastavnika visokoškolske ustanove u Republici Srbiji.
Lice iz stava 3. ovog člana postavlja se na predlog predsednika Vlade na pet godina i može nastaviti da obavlja poslove nastavnika visokoškolske ustanove.
Da ne citiram spisak posebnih organizacija. Kada bi se govorilo sasvim površno, onda bi se skoro pa uličnim rečnikom govorilo o tezgi za posebnu grupu ljudi, što se ja nadam da se neće dogoditi, ali kada se govori o tome gde mu je mesto u državnoj upravi, onda će se ovo rešenje pokazati izuzetno lošim.
Razumem nameru, razumem i to da Aleksandar ima sposobnost da da imena nastavnika visokoškolskih ustanova koji će biti birani na pet godina. Sva njihova razrešenja potpadaju pod druge članove zakona o državnoj upravi, ali za posebne organizacije ne postoji u nastavnika visokoškolskih ustanova unapred takve sposobnosti i takva stručnost koja bi dozvoljavala ovakvo mešanje rada nastavnika visokoškolske ustanove i državne uprave. Osim što je posebno loše što svi drugi u okviru Zakona o državnoj upravi imaju kriterijume po kojima će biti izabrani, samo ovi nastavnici, sve što im treba je predlog predsednika Vlada, neće biti dobro ni po predsednika Vlada, ni po posebne organizacije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović i Vesna Martinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandmane.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Član 2. čije brisanje tražimo je identičan kao član 1. s tim što se ovde radi o zamenicima direktora.
Vlada misli da u potencijalu postojećih službenika ili u potencijalu ljudi koji danas ne rade u Vladi nema ni dovoljno kvalifikovanih ljudi da budu zamenici direktora posebnih organizacija. Te posebne organizacije su Sekretarijat za zakonodavstvo, Direkcija za robne rezerve, Zavod za statistiku, Hidrometeorološki zavode, Geodetski zavod, Direkcija za imovinu, Centar za razmenjivanje, Zavod za intelektualnu svojinu, Zavod za socijalno osiguranje i novi Sekretarijat za javne politike.
Iz istih razloga koji su bili razlozi za brisanje člana 1. ponavljam te iste razloge, ubeđen da, pre svega u postojećem potencijalu svih ovih posebnih organizacija među činovnicima koji su već tamo, ima dovoljno i stručnih i mladih i iskusnih i sposobnih ljudi koji mogu da obavljaju taj posao i da nije potrebno uvoditi tu instituciju rukopoloženja od strane predsednika Vlade, jer, kao što je rekla koleginica Čomić, ovo su posebni činovnici kojima je dovoljno samo da ih predloži predsednik Vlade, što apsolutno nije dobra mera, niti namera.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Živkoviću.
Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem se.
Kao što smo imali priliku da čujemo, Vlada je predložila i za zamenike direktora posebnih organizacija da mogu biti postavljena lica koja su istovremeno i nastavnici visokoškolske ustanove.
Ako uzmemo u obzir aktuelan stav predsednika Vlade Republike Srbije, koji insistira na tome da jedan čovek vrši jednu funkciju, što je, po mom mišljenju, vrlo opravdano, jer ako želite jednu funkciju ili posao da vršite kako treba, onda se prihvatite tog jednog posla ili jedne funkcije, a ne gomilate ih, jer niko nije supermen, osim jednog.
Ono što se ovde nameće kao pitanje jeste sledeće – da li je zaista moguće da mi nemamo dovoljno stručnih ljudi koji bi mogli biti imenovani za zamenike direktora posebnih organizacija? Ako je odgovor na ovo pitanje potvrdan i ako mi zaista nemamo u Srbiji dovoljno stručnih ljudi, ja vas onda pitam zašto predviđate za zamenike direktora posebnih organizacija da budu postavljena isključivo i samo lica iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova, a ne i iz drugih vrsta zanimanja.
Pošto nisam dobila odgovor kroz Odluku Vlade o amandmanima na ova dva pitanja, ja mislim da nemate pravo da se ljutite ako vam postavimo pitanje gde je slika kandidata koji će biti imenovan, jer samo to nedostaje da bismo zaokružili ovakav predlog zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Martinović.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, amandman na član podneo je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović i Vesna Martinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ove amandmane.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Predlog u članu 3. glasi – načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove uprave.
Zajedno sa svojim kolegama sam predložila da se ova izmena briše i obrazloženje zašto Vlada odbija da odustane od ideje glasi – amandman se ne prihvata jer Vlada smatra da je od izuzetnog značaja da načelnik upravnog okruga ima najmanje onakav politički uticaj kakav imaju drugi članovi saveta upravnog okruga: gradonačelnici gradova, predsednici opština, budući da je on po položaju predsedavajući saveta upravnog okruga.
Šta ste vi meni saopštili ovim obrazloženjem i to u Zakonu o državnoj upravi? Da politički uticaj nema službenik kako je do sada bio načelnik okruga., Naravno da nema i ne treba da ima.
Šta ste mi još saopštili? Da obavljanje profesionalnih poslova u okrugu ima jedino utemeljenje u političkom uticaju. Cela ideja da načelnik okruga ne bude funkcioner je da onoliko sporo koliko, nažalost, mi kao društvo pružamo otpora departizaciji, depolitizaciji, sklanjanju političkog uticaja iz sektora državne uprave, onoliko sporo koliko treba, ali da on bude tu bez političkog uticaja. Zato i predsedava. To je cela ideja.
Posledica ovog je 29 novih funkcionera. Uopšte ne smatram da nema legitimitet ili legalitet stav političke stranke - postaviću mojih 29 jakih ljudi, oni će biti funkcioneri i onda će da imaju politički uticaj. To neće da radi. Nemojte da zbog toga što imate izabrana lica koja smatraju da imaju veliki uticaj, pa neće da se razgovaraju i dogovaraju sa načelnikom okruga, da rušimo jedan sistem koji je postavljen kako treba. Hvala vam.