Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 20.11.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/383-14

3. dan rada

20.11.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Gospodine Arsiću, javite se kao učesnik u diskusiji, za reč, pa onda iznosite vaše mišljenje o onome što sam rekla.
Do sada vas molim da se zadržite na onim ovlašćenjima koja vam Poslovnik daje. Završila sam svoju diskusiju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Upravo to i radim gospođice Jerkov.
Reč ima narodna poslanica Biljana Pantić Pilja, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Predsedavajući, povredili ste odredbu člana 106. i 107. Ako već pričamo o krivičnim prijavama, hoćemo da pričamo o krivičnoj prijavi koja je podneta protiv bivše ministarke pravosuđa Snežane Malović, koja je uništila svojom reformom pravosuđe i zbog štete koja je procenjena na 1,5 milijardi dinara? Ostalo je bez posla 600 sudija, bez ikakvih kriterijuma, ako ćemo da pričamo o krivičnim prijavama.
Ovde pričamo i krivičnim prijavama, o prebijanjima, o svemu, molim vas da vodite računa o Poslovniku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginica Jerkov je svoje vreme poslaničke grupe utrošila tako što je čitala obrazloženje presude vezano za štetu koju je pretrpeo Grad Novi Sad, ali onog trenutka kada je izašla iz okvira čitanja presude i počela da je tumači na svoj način ja sam joj oduzeo reč, u stvari, prekinuo njeno izlaganje, da me neko pogrešno ne razume.
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Cilj ovog zakona, pa i amandmana, o kome se sada radi, o kome sada pričamo je da u Srbiji omogući borbu protiv korupcije. To je jako potrebna stvar našoj državi, našem društvu, jer je kancer korupcije duboko prisutan i ima ga svuda. Naravno da je korupcija najviše vezana za vlast, koja god. Da li je to ova prethodna Ivice Dačića Vlada ili ova aktuelna Vlada? U svakom slučaju, očigledni su mnogobrojni primeri. Kao što znate, imamo jedan presedan, a to je da se prvi put desilo da je Agencija za borbu protiv korupcije preporučila smenu ministra pravde. Zamislite taj nivo paradoksa da onaj ko treba da bude jedan od glavnih boraca za pravdu, za borbu protiv korupcije, za borbu protiv kriminala, uopšte od državnog organa koji je zadužen za borbu protiv korupcije bude predložen za smenu.
Očigledno je da je neophodno stvoriti institucionalne uslove da se ta borba protiv korupcije vodi i na način da građani koji su svesni svoje odgovornosti, koji su više svesni svoje odgovornosti, nego mnogi predstavnici vlasti, a posebno ministri pravde, policije i ovi slični, da dobiju taj okvir institucionalni da mogu slobodno da prijavljuju nadležnim organima ili javnosti da govore primere o svim vrstama kriminala pa i o korupciji posebno.
Šta se dešava sa tim ljudima? Ti ljudi koji to rade mahom su maltretirani, šikanirani, preplašeni. Tako da je u Srbiji neophodno doneti jedan zakon o slobodi od straha. Ja sam siguran da će takav predlog ubrzo biti na dnevnom redu.
Bilo je govora o radnim grupama koje su se bavile pripremom ovog zakona. Na početku i u načelnoj raspravi sam govorio o tome da su potpuno u pogrešan kontekst stavljeni poverenici za informisanje i za zaštitu građana, koji su navodno dali svoj doprinos ovom zakonu, što nije tačno. Danas smo na jedan brutalan, primitivan način imali primer pokušaja obračuna sa nezavisnim telima, kao što su poverenici jedan i drugi i Agencija za borbu protiv korupcije, zato što rade svoj posao.
Bila je priča o parama koje je neka radna grupa dobila za izradu ovog zakona, a moje pitanje nekome ko može da odgovori na to pitanje, a logično je da to bude ministar pravde, je da li je tačno da je radna grupa Ministarstva takođe imala honorare koji su otprilike iste veličine kao što su i honorari koji su pominjani od ove neformalne radne grupe? Da li je tačno da su bili ti honorari, a posao radne grupe Ministarstva je bio samo da pokvari dobar Predlog zakona koji je…
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
  Gospodine Živkoviću, ja vas molim, vratite se na dnevni red.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
O tome upravo i pričam. Amandmani na član 5. da se doda tačka 4, 5. i 6. Ja to vrlo dobro pratim.
Prema tome, to je više nego sigurno, da je posao radne grupe Ministarstva bilo samo to da pokvari dobar Predlog zakona, a masa amandmana koje mi predlažemo su iz onog dobrog predloga zakona, a čiji tvorci su bili malo pre, bio je pokušaj da oni budu osramoćeni. To je potpuno besmislena stvar.
Drugo, vaš prethodnik, gospodine predsedavajući, je dozvolio da se postavljaju pitanja ministru, pa ne znam zašto to sad ne bi važilo i za mene.
Recimo da uzmemo primer uzbunjivača koji je upozoravao na firmu „Asomakum“. Firma koja je fantomsko preduzeće, vrlo interesantnog vlasnika, tri, četiri godine deluje, radi, dužno je za porez, pred bankrotom je. O tome priča javnost, a onda neko ko to javno kaže, još je narodni poslanik, bez obzira što je to moja malenkost, dobije atak sa najvišeg nivoa vlasti ili bar bi tako trebalo da bude mesto na kome sedi neko ko se predstavlja kao predsednik Vlade Srbije u ostavci. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Selaković.

Nikola Selaković

Hvala uvaženi predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, koliko god se neko trudio da neistinama koje iznosi, čak i na najpompezniji način privuče pažnju javnosti, mislim da neistinom pozitivna pažnja teško da može da se privuče.
Od kada sam u resoru Ministarstva pravde i državne uprave prvo, a posle Ministarstva pravde, a to je od 27. jula 2012. godine, ni jedan član ni jedne jedine radne grupe koja je radila na izradi bilo kog zakonskog propisa nije dobio ni jedan jedini dinar bilo kakvog honorara. Dakle, ni jedan jedini dinar. Ni jedan jedini član radne grupe, a kamoli 4.000 funti po članu radne grupe.
Što se tiče tzv. kvarenja modela, ja mislim da o tome najbolje govori, evo ovde prisutan, izveštaj, pregled završne verzije Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača. Pripremio Pol Stivenson, Velika Britanija, ekspert Saveta Evrope, a pregledao i uredio Sekretarijat Saveta Evrope.
Meni je drago što smo mi iz Ministarstva pravde zajedno sa našom radnom grupom „pokvarili“ model, jer je taj „pokvareni model“ dobio pohvale Saveta Evrope i Evropske komisije, a isti pomenuti gospodin Pol Stivenson rekao da je spreman da u bilo kom trenutku dođe i onima koji misle da je nešto pokvareno objasni šta je to kvarno, a šta je to ispravno.
Takođe i mišljenje Evropske komisije koje uporedno govori zašto je bolji nacrt koji dana imate pred vama kao predlog, nego skupo plaćeni model zakona. Uveren sam da ubedljiva većina i ko želi, može da dođe ovde i pogleda i da se u to uveri, a nije ni čudo kada se podnose amandmani koji nisu dobro ocenjeni u modelu zakona zato što je i onaj ko ih je napisao takođe dobio novac da ih napiše. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
(Narodni poslanik Zoran Živković, s mesta: Replika.)
Ne, ne, nemate prava repliku.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, po amandmanu.
Izvolite.
Po Poslovniku?
Reč ima Zoran Babić. Izvolite.