Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 20.11.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/383-14

3. dan rada

20.11.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Kako da nema veze? Oni predlažu, sada sam vam rekao, 11. februar 2014. godine. Ja sam imao saznanja, morao sam prvo da proverim ta saznanja, a predlagač amandmana je rekao da moram odmah po saznanju da to uradim. Kako da uradim kada je ministar pravde tek sada došao? Dakle, taj amandman je naprosto neprihvatljiv, jer je ovo izjavljeno 11. februara 2014. godine da je Đilas pljačkaš grobova i to je izjavio kandidat sa iste liste na kojoj je bio Đilas, da je uništio srpsko društvo, da je bahat i da je uništio demokratiju.
Da se ispita, to on navodi, pripadnik izborne liste sa jednog dela o drugom delu izborne liste, da se ispita kako je mostograditelj Dragan Đilas uspeo baš u periodu dok je njegova stranka bila na vlasti svoje prihode da osmostruči, kako da je to firma oca i brata Olivera Dulića dobila posao čišćenja deponija 6. oktobra 2012. godine? Navodim ono što su izjavili jedni o drugima.
Dalje, izjava kandidata sa te izborne liste o kandidatu iz drugog dela izborne liste, glavna zasluga Đilasa je da uzme najskuplji most, osmi prioritet prestonice i da uradi preskupu rekonstrukciju bulevara. Zato tražim da se proveri da li je ovaj uzbunjivač sa njihove izborne liste govorio istinu o drugom delu izborne liste? Molim ministra pravde, s obzirom da nemam koga drugog da uzbunim, da proveri sve ove navode koje sam ovde izneo. Ono što ja mislim je da sve što govore jedni o drugima, da je sve istina. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović, povreda Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Reklamiram član 107. Imali ste obavezu da opomenete prethodnog govornika, ne bih mu pominjao ime i prezime, sam sebi je dao jedan nadimak. Član 107. iz prostog razloga zato što se očigledno ovde vrši obračun i sa Zaštitnikom građana i sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa svim nezavisnim regulatornim telima u zemlji, gde je očigledno cilj da SNS preuzme ulogu svega u ovom društvu i vlasti i opozicije i nezavisnih tela i nevladinog sektora i samo da ono što kaže vrhovni lider SNS na kraju bude istina.
Dakle, ovo je dom u kojem vi, dok ste predsedavajući, niste uvek, ali vi ovde odmenjujete gospođu Maju Gojković, koja je predsednica Narodne skupštine, molim vas, vodite računa od dostojanstvu, iz prostog razloga što ne smete dozvoliti da bilo ko govori na ovaj o nezavisnim institucijama u zemlji, šta god vi mislili o tome.
Da je neko ukrao pare, da je neko prigrlio 100 hiljada evra, 80 hiljada funti itd, itd.
Kako da vam kažem, to nije evropski, nije ljudski tako govoriti u ovom domu. Molim vas da ubuduće reagujete na ove stvari, zato što je ovo ružna slika Srbije. ovo je ružna slika Srbije, i mislim da nije uredu da vi šurujete tome, gospodine predsedavajući. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Božoviću.
Prvo moram da vam kažem da je kolega Rističević postavljao pitanja ministru, navodio je svoje sumnje u neka dela.
Konačno da raščistimo sa tim da su nezavisni organi nezavisni od izvršne vlasti. I vi ste baš tako unizili dostojanstvo Narodne skupštine kada ste nezavisne državne organe stavili iznad Skupštine Republike Srbije, koja ih je birala i dala im javna ovlašćenja, i koji takođe Narodnoj skupštini podnose izveštaje o svom radu i nadležnim odborima plan rada za narednu godinu.
Tako da, smatram da nije prekršen član na koji ste se pozvali.
Da li želite da se u danu za glasanje izjasni Narodna skupština?
(Balša Božović, s mesta: Da.)
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, povredili ste član 106.
Naime, govornik iz poslaničke grupe SNS govorio je oko sedam minuta sasvim van amandmana koji je bio na dnevnom redu. Da stvar bude gora, govorio je na način kao da je ovo sudnica, a sada ste i sami rekli, potvrdili tezu o tome, da je ovde ministar u ulozi svedoka optužbe.
Kažete – on je pitao ministra da li je gospodin Janković učinio to krivično delo. A on je mimo teme dnevnog reda rekao da je gospodin Janković, dakle eksplicitno, uzeo 100 hiljada dolara, da ih je potrošio na sumnjiv način i na taj način ste pretvorili Skupštinu u sudnicu.
Dakle, nije tačno da Skupština ne može da raspravlja o Zaštitniku građana. Međutim, danas na dnevnom redu nije Izveštaj zaštitnika građana, niti se o njemu razgovara. Vi ste bili dužni da zaštitite, pre svega, instituciju i čoveka, koji ne sedi ovde, od vrlo ozbiljnih i teških optužbi, za krivično delo zloupotrebu u visini od 100 hiljada dolara, a za koji se izriče kazna zatvora, da li je tako ministre, najmanje tri godine. Vi ste morali, predsedavajući da reagujete, inače pretvarate ovu Skupštinu u nešto što ona ne bi smela da bude. Od jutros je to tako. Vi ste, nažalost, nastavili sa time. Morali ste da izreknete opomenu govorniku.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Zato vas pozivam da to učinite naknadno, inače tražim da se glasa o povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto tražite da se glasa, smatram da nije ni potrebno da vam dam obrazloženje ili želite obrazloženje?
Zamolio bih kolege narodne poslanike da, ako već žele da diskutuju o nekim stvarima, dobro prouče Poslovnik i zakone koje donosimo. Ja ne želim nikada, ni u jednom trenutku da sprečavam narodnog poslanika koji podržava Vladu i koji glasa za nju ili narodnog poslanika koji ne glasa Vladi da ministru postavi pitanje. Možda se to nekima ne sviđa, ali smatram da je to osnovno pravo narodnog poslanika. Ako mislite da samo ministri treba da budu tu da nam ispričaju predlog zakona i da izađu, onda ja mislim da je to urušavanje dostojanstva Narodne skupštine.
Gospodina Rističevića sam opomeno da se vrati na temu dnevnog reda u jednom trenutku njegovog izlaganja, što je on, po mojoj proceni, i uradio.
Reč ima ministar u Vladi Nikola Selaković. Izvolite.

Nikola Selaković

Zahvaljujem.
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, razumem da ovako jedan važan zakon, pogotovo zakon koji prvi put Narodna skupština Republike Srbije donosi i njime reguliše celovito jednu materiju, izaziva i, hajde da kažemo, pozitivnu buru u javnosti, ali s obzirom da sam lično pomenut više puta i postavljeno mi je jedno pitanje, a smatram da je u interesu narodnih poslanika, u interesu građana Srbije da znaju.
Upravo od predstavnika portala „Pištaljka“ i njenog glavnog urednika Vladimira Radomirovića, koga sam primio pre više od godinu i po dana i razgovarao zajedno sa njim, zajedno sa još petoro uzbunjivača, koji su tražili prijem kod mene, je ukazano na činjenicu o kojoj jedan narodni poslanik govorio, a to je da je radna grupa koju je Poverenik formirao radila za novac. Mislim da nije tajna, čak se izašlo u javnost sa tim da je fond koji je dobijen za izradu modela zakona o zaštiti uzbunjivača iznosio negde oko 80 hiljada funti, a ne dolara, što je nešto više od 100 hiljada evra, oko 104 hiljade, ne znam koji je kurs tada bio, ali nešto više od 100 hiljada evra. Tačno je da su određeni članovi te radne grupe dobijali naknadu za to. Tačno je da je u informacijama koje je Poverenik Šabić naknadno pružio, iako je „Pištaljki“ bilo saopšteno da članovi radne grupe rade pro bono, dakle, na dobrovoljnoj osnovi, kasnije se došlo do informacije da je fond za isplatu honorara članovima radne grupe iznosio 16 hiljada funti.
Jedna stvar koju moram da napomenem jeste da se Zaštitnik građana gospodin Saša Janković odrekao pismenim putem tog honorara, ali mi nije poznato da su to uradili ostali članovi radne grupe.
Ovo sam smatrao za potrebno da bih razvejao svaku sumnju, pogotovo zbog Zaštitnika građana koga uvažavam, a da li je zabranjeno raditi ovo za novac, mislim da nije zabranjeno, ali mislim da to treba reći. Treba reći iz jednostavnog razloga što je Ministarstvo pravde formiralo radnu grupu u kojoj su takođe sedeli izuzetno kompetentni i aktivni članovi, počev od univerzitetskih profesora, takođe, pošto je profesor Branko Lubarda učestvovao u onoj radnoj grupi, a ovde su učestvovala, u radnoj grupi Ministarstva pravde, dva univerzitetska profesora, dvoje sudija Vrhovnog kasacionog suda, zamenik Republičkog javnog tužioca, dvoje sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, dvoje sudija Prekršajnog suda u Beogradu, tužilac Suda časti Privredne Komore Srbije, kao i glavni i dogovorni urednik portala „Pištaljka“, a članovima „Pištaljke“nije bilo dozvoljeno da učestvuju u radu radne grupe koju je formirao Poverenik.
Mislim da to treba reći. Dakle, članovima „Pištaljke“, čak i na dobrovoljnoj osnovi nije bilo dozvoljeno da učestvuju u radu te radne grupe i članovi „Pištaljke“ su izašli sa jednim stavom u javnost, saopštili ga meni na sastanku, a on je glasio, parafraziraću, ako ljudi koji treba da urede zaštitu nas, koji smo bili podvrgnuti mobingu zbog prijave korupcije, ako oni koji treba da napišu model zakona koji to treba zakonski da reguliše, nemaju sluha za naše učešće u radu te radne grupe, onda izražavamo sumnju kakav će uopšte model izraditi.
Pored predstavnika „Pištaljke“ tu su još učestvovali i jedan od uzbunjivača i to jedna sudija iz Osnovnog suda u Šapcu, ali i predstavnici MUP-a, kao i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije. Mislim da je to bila vrlo dobra radna grupa, a činjenica da je u ekspertskom mišljenju Saveta Evrope, kao prva stavka navedeno da je radna grupa koja je izrađivala nacrt zakona u odnosu na radnu grupu koja je izrađivala model zakona, bila mnogo sveobuhvatnija, da su u njoj više bili zastupljeni stručnjaci iz različitih oblasti i to eminentni stručnjaci, da je rezultat rada te radne grupe mnogo veći legitimitet.
To svakako ima veze i ja sam ovde odgovarao na ono što sam bio i lično prozvan, ali ima veze i sa ovim amandmanom. Ima veze i sa ovim amandmanom zato što se ovaj amandman poziva na tekst koji je bio napisan u modelu, a taj model je, kao što rekoh, od strane Saveta Evrope, ocenjen lošije od Nacrta zakona koji je sada pretočen u Predlog zakona i koji se nalazi pred vama.
Izvinite, ako sam vam previše vremena oduzeo, mislim da sam dao informacije koje svakako jesu od koristi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Izvolite.