Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja , 18.12.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/439-14

4. dan rada

18.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 08:35 do 17:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte lično da se obraćate drugom narodnom poslaniku.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Ne obraćam se nikome lično. Govorim o bivšem ministru pravde. Ako je to vama lično obraćanje…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kakve to veze ima sa ovim amandmanom.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Možda ste vi bili bivši ministar pravde? Kako nema veze sa amandmanom? Kako nema veze ako se neko zalaže za poštovanje Ustava, ja to podržavam. U obrazloženju amandmana predlagač se založio za poštovanje Ustava. Poštovanje Ustava podrazumeva i nezavisno pravosuđe, a to podrazumeva da osobe iz političkih stranaka ne mogu da prelaze na rad u tužilaštvo, jer se onda derogira nezavisnost pravosuđa i tužilaštva. A kada to učini bivši ministar pravde, onda se postavlja pitanje kvaliteta predlagača, dakle, kako neko jednom hoće da poštuje Ustav, a drugi put neće da poštuje Ustav. Shvatate?
Da bi potpuno bio u amandmanu, pitam vas, kada je izvršni dužnik država Srbija kao što u amandmanu piše, da li se to odnosi na plaćanje grešaka, kada recimo neko protivustavno ne izabere preko 1.000 ili oko 1.000, kolege će me ispratiti ako grešim, što tužioca, što sudija? Kada nastane šteta zbog neisplaćenih ličnih dohodaka zato što oni protivustavno nisu izabrani, kad to Ustavni sud oceni, kad nastane velika šteta i kada država Srbija biva izvršni dužnik. Pitam kolege pravnike ovde, ko izvršava takvu vrstu odluka, ko nadoknađuje štetu? Poznato mi je da plaćaju građani Srbije.
Dakle, greške koje počini recimo, Državno veće tužilaca, greške koje počini Visoki savet sudstva ili kako se to već zove, u kome učestvuje predlagač amandmana. Te greške rezultiraju milionima i milionima dinara, voleo bih da izvršni dužnik ne bude država Srbija, već da izvršni dužnik budu funkcioneri koji su doprineli takvom protivustavnom i nezakonitom stanju i zbog čijih grešaka moraju građani države Srbije da plate štetu i na kraju oni bivaju dužnici u ime države Srbije, a ne funkcioneri koji su napravili očigledne propuste, sa čistom namerom da izbor tužilaca i sudija bude takav da nikada ne odgovaraju za svoja nedela. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Rističeviću, vi ste koristili reči iz ovog amandmana, ali ja i dalje nisam shvatio kakve to veze ima sa tim amandmanom.
Izvolite, gospodine Đurišiću, vi ste po Poslovniku.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, smatram da je prethodni govornik povredio član 107. Poslovnika, gde kaže da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.
Vi ste pokušali da skrenete pažnju, ali niste do kraja primenili sve što vam Poslovnik daje. Smatram da ste morali da primenite Poslovnik i da ne dozvolite ovakvo obraćanje koje je bilo potpuno van dnevnog reda i služilo je jedino da uvredi drugog kolegu poslanika.
Možemo mi da govorimo ovde politički i da se slažemo i ne slažemo, da govorimo šta odluke bilo koga od nas u nekom vremenu imaju za posledicu, da li će te odluke i na koji način plaćati građani Srbije. Ja mogu da kažem, da nažalost, odluke koje ova vlada donosi poslednjih nekoliko meseci će skupo platiti građani Srbije, plaćaće godinama unazad.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, a kakve sad ima veze ovo što ste izgovorili sada sa povredom Poslovnika? Ako upozoravate nekog drugog da se pridržava Poslovnika, to treba da činite i vi. Pogotovo kao šef poslaničke grupe. Molim vas, posle upozorenja, gospodin Rističević, je koristio reči, ja imam amandman ispred sebe, koristio je reč oko izvršitelja, koristio je reči iz amandmana i ja nisam imao mogućnost da ga prekinem. To vrlo dobro znate. Njegovo je pravo na koji način može da obrazlaže zašto podržava ili osporava neki podneti amandman.
Da li želite da se Skupština izjasni?
(Marko Đurišić, s mesta: Ne, hvala.)
Reč ima narodna poslanica Biljana Pantić Pilja. Povreda Poslovnika?
(Biljana Pantić Pilja, s mesta: Ne, već kao ovlašćeni.)
Da, imate prednost pošto ima još prijavljenih, imate prednost kao ovlašćena. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Samo želim da se nadovežem na ovo što je rekao moj kolega Rističević. On je govorio upravo o amandmanu koji treba odbiti i on je morao da napravi paralelu. Pričamo o reformi pravosuđa, o zakonu iz oblasti pravosuđa, tako da ne vidim gde je povredio Poslovnik. Zaista je morao da spomene reformu iz 2010. godine kojom je uništeno pravosuđe. Zato ne znam zašto se neko buni i kaže da je neko uvređen od poslanika. Ne on je pričao o reformi pravosuđa i bivšem ministru. Tako da molim vas, kolega Rističević je zaista bio u pravu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Pantić.
Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojčić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici i poslanice, poštovani građani predloženi amandman ne treba prihvatiti iz tri osnovna razloga.
Prvi razlog zbog koga amandman ne treba prihvatiti to je onemogućavanje jednakog pristupa pravdi. To se ogleda u činjenici što predlagač amandmana na sasvim različit način tretira državna preduzeća i privatna preduzeća, odnosno privatnim preduzećima, odnosno preduzećima sa većinskim privatnim kapitalom daje se mogućnost da sami biraju izvršitelja. Cilj predlagača ovog zakona i uopšte cilj SNS je da svi budu jednaki pred zakonom, a ne da pojedinci ili pojedine firme bilo da su one privatne ili državne na bilo koji način budu favorizovane. Znači, to je prvi razlog zbog čega ovaj amandman treba odbiti.
Drugi razlog zbog čega treba ovaj amandman odbiti je ugrožavanje načela efikasnosti koji je i te kako važno i značajno u postupku izvršenja. A kako predlagača amandmana ugrožava ovo načelo efikasnosti? Ugrožava ga na taj način što se ponovo komori daje rok od 15 dana za odgovor po zahtevu i ponovo se komori daju ovlašćenja da proverava da li je dužnik izmirio svoje obaveze pred sudom iako dobro znamo da je ta provera prethodno pitanje i da je to već rešeno, i da je ta provera već izvršena.
Prema tome, iz razloga ugrožavanja jednakog pristupa pravdi svim činiocima iz ovog društva, iz razloga ugrožavanja efikasnosti, iz razloga ugrožavanja ekonomičnosti, ovaj amandman nije prihvatljiv za SNS.